logo
GarantiespecificatiesDe garantie op je 01
Je krijgt overal garantie op, ongeacht of je wel of niet een membership bij je auto hebt. De garantie geldt vanaf de dag waarop de eerste eigenaar de auto in bezit krijgt tot de vervaldatum. De garantie vervalt echter als de auto niet wordt onderhouden volgens de richtlijnen van Lynk & Co, als de auto onjuist is gebruikt of als niet-originele onderdelen zijn geïnstalleerd.

Algemene garantie informatie

Garantie op nieuwe auto (4 jaar/120.000 km):

De garantie op een nieuwe auto is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 4 jaar of (als dit
eerder is) 120.000 km. Lynk & Co garandeert gedurende de looptijd van de garantie op nieuwe auto's aan de
oorspronkelijke eigenaar en elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of
vervangingen die nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd
door een geautoriseerde Lynk & Co-werkplaats.
De garantie op nieuwe auto's geldt niet voor reserveonderdelen of accessoires die later worden geïnstalleerd.
Zie voor meer informatie de paragrafen over garantie op slijtageonderdelen, de garantie op
serviceonderdelen en de garantie op reserveonderdelen en accessoires.

 

Garantie op slijtageonderdelen (6 maanden, geen kilometerbeperking):

De garantie op slijtageonderdelen is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 6 maanden.
Lynk & Co garandeert gedurende de looptijd van de garantie op slijtageonderdelen aan de oorspronkelijke en
elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of vervangingen die nodig zijn om
materiaal- of fabricagefouten te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk &
Co-werkplaats.

De garantie op slijtageonderdelen omvat:
• Wisserbladen
• Zekeringen en relais
• Gloeilampen
• Bougies
• Luchtfilter, aircofilter, oliefilter, brandsto(lter
• Remblokken en remschijven
• Koppelingsplaten
• 12 V-accu

Deze garantie geldt niet voor onderdelen die tijdens normale service- of onderhoudswerkzaamheden aan
aanpassing of vervanging onderhevig zijn, tenzij het werk vereist is als direct gevolg van een fabricagefout.

 

Garantie op serviceonderdelen (1 jaar, geen kilometerbeperking):

De garantie op serviceonderdelen is geldig voor items die zijn afgesteld of vervangen als onderdeel van
normale service- en onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Cowerkplaats.
De garantie is geldig vanaf de datum van aanpassing of vervanging en vervalt na 1 jaar. Lynk & Co
garandeert gedurende de looptijd van de garantie op serviceonderdelen aan de oorspronkelijke en elke
volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of vervangingen die nodig zijn om materiaal- of
fabricagefouten te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Cowerkplaats.

 

Garantie op reserveonderdelen en accessoires (1 jaar, geen kilometerbeperking):

De garantie op reserveonderdelen is geldig voor elk reserveonderdeel en accessoire vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum voor dat specifieke reserveonderdeel of accessoire en vervalt na 1 jaar. Lynk &
Co garandeert gedurende de looptijd van de garantie op reserveonderdelen en accessoires aan de
oorspronkelijke en elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of vervangingen die
nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten van het betreffende reserveonderdeel of accessoire te corrigeren,
gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Co-werkplaats.

 

Aandrijflijngarantie (4 jaar/120.000 km):

De garantie op de aandrijflijn is geldig voor de duur van de garantie op nieuwe auto's. Lynk & Co garandeert
gedurende de looptijd van de garantie op nieuwe auto's aan de oorspronkelijke en elke volgende eigenaar
van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of vervangingen die nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten
met betrekking tot storingen in de aandrijflijn, zoals de motor, de elektromotor, de transmissie en de
aandrijfas, te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Co-werkplaats.

 

Garantie op lak en oppervlak (4 jaar/120.000 km):

De garantie op lak en oppervlak is geldig voor de duur van de garantie op nieuwe auto's. Lynk & Co
garandeert gedurende de looptijd van de garantie op nieuwe auto's aan de oorspronkelijke en elke volgende
eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of aanpassingen die nodig zijn om materiaal- of
fabricagefouten met betrekking tot fouten in het lakwerk en/of oppervlakteroest, gratis zullen worden
uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Co-werkplaats gedurende de looptijd van de garantie op nieuwe
auto's.

 

Garantie op corrosiebescherming (12 jaar/120.000 km):

De garantie op corrosiebescherming is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 12 jaar of
(als dit eerder is) 120.000 km. Lynk & Co garandeert gedurende de looptijd van de garantie op
corrosiebescherming aan de oorspronkelijke en elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle
reparaties of aanpassingen die nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot doorroesten
van een oorspronkelijk metalen carrosseriepaneel, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde
Lynk & Co-werkplaats.

 

Emissiegarantie (5 jaar, geen kilometerbeperking):

De emissiegarantie is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 5 jaar. Lynk & Co garandeert
gedurende de looptijd van de emissiegarantie aan de oorspronkelijke en elke volgende eigenaar van een
Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of aanpassingen die nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten met
betrekking tot storingen in emissiecomponenten, zoals de katalysator, de motorregeleenheid en het
boorddiagnosesysteem, te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Cowerkplaats.

 

Garantie op SRS-eenheid (5 jaar/120.000 km):

De garantie op de SRS-eenheid is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 5 jaar of (als dit
eerder is) 120.000 km. Lynk & Co garandeert gedurende de looptijd van de SRS-garantie aan de
oorspronkelijke en elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of aanpassingen die
nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot storingen in de SRS-eenheid, zoals airbags,
veiligheidsgordels en -sensoren, te corrigeren, gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk
& Co-werkplaats.

 

Garantie op de hoogvoltaccu (8 jaar/120.000 km):

De garantie op de hoogvoltaccu is geldig vanaf de registratiedatum van de auto en vervalt na 8 jaar of (als dit
eerder is) 120.000 km. Lynk & Co garandeert gedurende de looptijd van de garantie op de hoogvoltaccu aan
de oorspronkelijke en elke volgende eigenaar van een Lynk & Co-auto, dat alle reparaties of aanpassingen
die nodig zijn om materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot storingen aan de lithiumaccu te corrigeren,
gratis zullen worden uitgevoerd door een geautoriseerde Lynk & Co-werkplaats.

De garantie op hoogvoltaccu's omvat, maar is niet beperkt tot:
• Hybride accupack
• Hybride startmotor en dynamo
• Hybride vermogensregeleenheid
• Regeleenheid acculader (OBC)

De inhoud op deze pagina is een samenvatting van het garantieaanbod van Lynk & Co, maar omvat niet of
vormt niet de volledige garantieaanbod van Lynk & Co. Neem voor meer informatie en om de volledige Lynk &
Co-garantie te lezen contact op met Lynk & Co.

Naar boven