Policy för skälig användning – anslutna tjänster

Lynk & Co-bilen har anslutna tjänster såsom online-navigering, 3p-appar och bildelning (”Ansluten tjänst”) som använder sig av mobil anslutning. Denna policy för skälig användning gäller din användning av anslutna tjänster som medföljer din Lynk & Co. Din tillgång till den Anslutna tjänsten utgör en del av en delad tillgång. Lynk & Co förbehåller sig rätten att upphäva din tillgång till eller användning av den Anslutna tjänsten om din användning inbegriper mycket stora datavolymer, volymer som är oproportionerliga jämfört med andra användare. Lynk & Co kan upphäva din tillgång av tekniska skäl eller för att skydda andra funktioner i din Lynk & Co-bil. Din tillgång till den Anslutna tjänsten omfattas av tredje partsvillkoren från mobilnätets tjänsteleverantör. (Orange termer i villkoren för Care plan och villkoren för månadsbaserat medlemskap.)