Bilaga; Mobility Courtesy


Vad är mobility courtesy?

Mobility courtesy är en uppsättning lösningar för mobilitet och tillmötesgående med avsikt att ge dig, vår kund, stöd när din Lynk & Co-bil eller Month-to-month (”M2M”)-bil (som hädanefter benämns ”bil”) är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co, efter att ha bokats av Lynk & Co för något av de verkstadsåtgärder som listas i tabell 1 nedan under mer än 1 (en) kalenderdag.

Mobility courtesy gäller Month-to-month- och Care Plan-kunder under hela Month-to-month- eller Care Plan-perioden. Dessutom gäller det alla kunder, oavsett ägartyp, i de fall som anges i tabellen nedan.

Vilken mobility courtesy kan jag använda?

Den mobility courtesy-lösning som är tillgänglig för dig beror på din ägartyp och den verkstadsåtgärd rekommenderad av Lynk & Co som tillämpas, i enlighet med tabell 1 nedan.
Om din bil är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co för olika verkstadsåtgärder, och dessa åtgärder är fler än 1 (en), kommer den mest fördelaktiga mobility courtesy-lösningen att gälla under hela den tid som bilen är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co.

Tabell 1

Verkstadsåtgärd

Bil har lämnats tillbaka till kund

Month-to-month

Long term

Care Plan

Icke-medlem

Schemalägg underhåll

samma dag

Nej

-

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

-

Ja

Nej

Byte av vinter-/sommardäck

samma dag

Nej

-

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja*

-

Ja*

Nej

Kontrollbesiktning

samma dag

Nej

-

-

-

Mer än 1 dag

Ja**

-

-

-

Återkallelse (garanti)

samma dag

Nej

-

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

-

Ja

Ja

Reparation (garanti)

samma dag

Nej

-

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

-

Ja

Ja

Reparation (ej garanti)

samma dag

Nej

-

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

-

Ja***

Nej

Incident (bilförsäkring)

samma dag

Nej

-

-

-

Mer än 1 dag

Ja

-

-

-

*Mobility courtesy relaterat till byte av vinter-/sommardäck är giltigt endast för kunder som har köpt däcktjänst eller har det inkluderat i det månadsbaserade medlemskapet (Month-to-month).

**Mobility courtesy relaterat till kontrollbesiktningstjänster är endast giltigt för Month-to-month-kunder i Sverige och Tyskland

***Mobility courtesy relaterat till icke-garantireparationer för Care Plan-kunder har en maximal tillgänglighet på 3 (tre) kalenderdagar.

I de fall mobility courtesy är tillämpligt för dig kommer du att kunna välja det mobility courtesy-alternativ som bäst passar dig. Du kan välja det mobility courtesy-alternativ – i enlighet med tabell 2 nedan – som du vill ha när du anordnar upphämtning och leverans av din bil med oss på Lynk & Co.

Tabell 2

Mobility courtesy

Mer än 1 dag
Mer än 2 dagar

Mer än 2 dagar

Växelkupong

@30€

(@30€ x #days) x 0,9

Medlemsrabatt****

@25€

(@25€ x #days) x 0,9

Mobilitetskupong (ifall den är tillämplig för din bostadsort)

@25€

(@25€ x #days) x 0,9

Ersättningsbil

Ja

Ja

**** Månadsbaserat medlemskap (Month-to-month) eller Care plan 

Regler för ersättningsbil

Om du väljer mobility courtesy-alternativet ersättningsbil kommer följande regler att gälla under den tid du använder ersättningsbilen.

• Löpande kostnader som uppkommer vid användningen av ersättningsbilen läggs på ditt konto på samma sätt som vid användning av bilen som tillhör det månadsbaserade medlemskapet (Month-to-month). Exempel (ej uttömmande) på sådana löpande kostnader är bränsleförbrukning, vägtullar, fortkörnings- och parkeringsböter, försäkringsavdrag vid olyckor, o.s.v.

• Ersättningsbilar får inte delas på någon delningsplattform, inklusive Lynk & Cos delningsplattform. 

• Du måste göra ersättningsbilen tillgänglig för upphämtning samtidigt som verkstadsåtgärden slutförs och din bil återlämnas till dig. Du kommer att vara ansvarig för ytterligare hyresavgifter ifall du inte gör ersättningsbilen tillgänglig för upphämtning vid denna tidpunkt. Hyresavgifterna varierar i storlek, men kommer inte att överstiga 100 (ett hundra) euro per dag.

• Användningen av ersättningsbilen är begränsat till en körsträcka på 100 (ett hundra) kilometer per dag. För körsträckor som överstiger denna begränsning kommer du att behöva betala en avgift på 0,25 euro/km.

Annat

Mobility courtesy erbjuds även vid bilhaveri som en del av L&C:s tjänst för vägassistans. För mer information se villkoren för vägassistans.

Version 1.0