Mobility courtesy-fordon

Vad är Mobility courtesy-fordon?
”Mobility courtesy-fordon” är en mobilitets- och behjälplighetslösning med avsikt att ge Dig, vår B2B kund, stöd när Din Lynk & Co-Bil eller Månadsmedlemskapsbil (som hädanefter benämns ”Bil”) är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co, efter att ha bokats av Lynk & Co för någon av de verkstadsåtgärder som listas i tabell 1 nedan under mer än 1 (en) kalenderdag.

Mobility courtesy-fordonet är tillgängligt för Månadsmedlemskaps- och Care Plan-kunder, såsom tillämpligt för Dig, under hela Månadsmedlemskaps- eller Care Plan-perioden. Dessutom, om Du inte har ett Månadsmedlemskap eller en Care Plan, kan Du ha rätt till ett Mobility courtesy-fordon i de situationer som täcks av ”Icke-medlem” i Tabell 1 nedan.

När har Du rätt till ett Mobility courtesy-fordon?
Huruvida Du är berättigad till ett Mobility courtesy-fordon beror dels på din ägandeform, dels på den verkstadsåtgärd som utförs av den av Lynk & Co rekommenderade verkstaden, i enlighet med tabell 1 nedan.

Om Din Bil är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co för olika verkstadsåtgärder, och dessa åtgärder är fler än 1 (en), kommer den mest fördelaktiga lösningen att gälla under hela den tid som Bilen är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co.

Tabell 1

Verkstadsåtgärd

Bil har lämnats tillbaka till kund

Månadsmedlemskap

Långsiktigt medlemskap

Care Plan

Icke-medlem

Schemalagt underhåll

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja

Nej

Byte av vinter-/sommardäck

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja*

Nej

Ja*

Nej

Kontrollbesiktning

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja**

Nej

Nej

Nej

Återkallelse (garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja

Ja

Reparation (garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja

Ja

Reparation (ej garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja***

Nej

Incident

samma dag

Nej

Nej

-

-

Mer än 1 dag

Ja

Nej

-

-

*Mobility courtesy-fordon relaterat till byte av vinter-/sommardäck är giltigt endast för kunder som har köpt däcktjänst eller har det inkluderat i Månadsmedlemskapet.
**Mobility courtesy-fordon relaterat till kontrollbesiktningstjänster är endast giltigt för Månadsmedlemskapskunder i Sverige och Tyskland
***Mobility courtesy-fordon relaterat till icke-garantireparationer för Care Plan-kunder har en maximal tillgänglighet på 3 (tre) kalenderdagar.

Regler för Mobility courtesy-fordon
Om Du väljer att utnyttja erbjudandet om ett Mobility courtesy-fordon gäller följande regler:
Löpande kostnader som uppkommer vid användningen av Mobility courtesy-fordonet ska betalas av Dig. Om du har ett Månadsmedlemskap kommer sådana kostnader att läggas på Ditt konto på samma sätt som vid användning av Bilen som tillhör Månadsmedlemskapet. Exempel på sådana löpande kostnader inkluderar, men är ej begränsat till, bränsleförbrukning, vägtullar, fortkörnings- och parkeringsböter, försäkringsavdrag vid olyckor, osv.
Mobility courtesy-fordon får inte delas på någon delningsplattform, inklusive Lynk & Co:s delningsplattform. 
Du måste göra ersättningsbilen tillgänglig för upphämtning samtidigt som verkstadsåtgärden slutförs och Din Bil återlämnas till Dig. Du kommer att vara ansvarig för ytterligare hyresavgifter ifall Du inte gör Mobility courtesy-fordonet tillgängligt för upphämtning vid denna tidpunkt. Hyresavgifterna varierar i storlek, men de kommer inte att överstiga 1 000 (ettusen) kronor per dag.
Användningen av Mobility courtesy-fordonet är begränsat till en körsträcka om 100 (etthundra) kilometer per dag. För körsträckor som överstiger denna begränsning kommer du att behöva betala en avgift på 2,50 kronor (två kronor och femtio öre) per kilometer.
Mobility courtesy-fordonet är utrustat med standarddäck för den relevanta marknaden. Däcken på Mobility courtesy-fordon är inte specialvinterdäck även om Du har beställt sådana för Din Lynk & Co-Bil.

Övrigt
Utöver ovanstående erbjuds hyrbil vid bilhaveri som en del av Lynk & Co:s tjänst ”Lynk & Co Vägassistans”. För mer information om Lynk & Co:s Vägassistans, vänligen se Vår hemsida här.