Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet

Vi bryr oss om din integritet och har därför sammanställt en del information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Juridiken kan ibland vara lite snårig och tungläst, och det här kanske inte är den bästa läsningen för en stunds avkoppling. Här kommer i stället kortversionen: Vi använder dina personuppgifter för olika syften, beroende på vilken typ av relation du har med oss. Här är några exempel på situationer där vi kan behöva använda dina personuppgifter:

  • När du interagerar med oss online
  • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
  • När du deltar i ett event eller en tävling som vi anordnar
  • När du blir medlem
  • När du registrerar dig i vår Ingroup-community
  • När vi hanterar anspråk och utövande av rättigheter
  • När du gör ett köp online
  • När du ansöker om jobb hos Lynk & Co

Vill du ha mer information? Fortsätt bläddra tills du kommer till den officiella versionen som är godkänd av våra jurister.

Nedan kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Nedan finns också information om vilka rättigheter du har när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, till exempel rätten att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten och rätten att invända mot marknadsföring. Vi beskriver också den rättsliga grunden för vår databehandling och hur länge vi lagrar dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på hur din interaktion med oss ser ut. Under rubriken Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter finns mer detaljerad information om vår hantering av dina personuppgifter.

 

Lynk & Co ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

När vi pratar om ”Lynk & Co", ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt” menar vi LYNK & CO International AB (ett bolag som är registrerat i Sverige med organisationsnumret 559151-8161). Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

I nedanstående avsnitt beskrivs i detalj varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, den rättsliga grunden för databehandlingen och hur länge dina personuppgifter kommer att lagras. Rent generellt kan du själv välja om du vill lämna ut personuppgifter till oss, men i vissa fall måste vi få tillgång till dem. Detta gäller till exempel i fall där vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller uppfylla juridiska krav. I de olika avsnitten nedan (se kolumnerna för ”rättslig grund”) finns information om huruvida vi, i en viss situation, behöver få personuppgifter från dig.

 

 

När du interagerar med oss online

När du besöker vår webbplats använder vi, med Googles hjälp, information om ditt surfande på vår webbplats för att analysera ditt användande av webbplatsen. För att skydda din integritet är de enda personuppgifter som vi har tillgång till din IP-adress i avidentifierat format, vilket gör att det är mycket svårt för oss och för tredje part, till exempel Google, att koppla informationen om ditt surfbeteende till dig som individ. På webbplatsen använder vi också cookies. Hur detta fungerar finns beskrivet i vår cookiepolicy.

 

Bearbetning och analys av dina webbplatsinteraktioner (cookies)


Vad vi gör

Vi använder cookies för att samla in information om hur besökare interagerar med webbplatsen. Vi gör detta för att webbplatsen ska fungera och för att samla in kunskaper som kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen och dess tjänster, t.ex. webbplatsens chattbot. Du kan läsa vår cookiepolicy om du vill veta mer. 
 
Vilka data vi använder
Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), IP-adress, land/region där du bor, tekniska data för den enhet du använder (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon), annan information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka tjänster som användes, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besöktes) eller chatthistorik.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Beroende på vilken typ av cookies som används förlitar vi oss på antingen ditt samtycke eller vårt berättigade intresse för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Du kan läsa mer om hur du kan justera dina cookieinställningar i vår cookiepolicy.

 

Hur länge vi lagrar data
Datalagring varierar mellan olika cookies, men överstiger inte 24 månader. Du kan läsa mer om lagringstiderna i vår cookiepolicy. 

 

 

 

Visa relevant marknadsföringsmaterial (marknadsföringscookies)

 
Vad vi gör
Vi använder även marknadsföringscookies på vår webbplats. Det gör att vi kan visa mer relevanta annonser baserat på dina intressen och aktiviteter. Du kan läsa vår cookiepolicy om du vill veta mer. 

 

 
Vilka data vi använder
Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), IP-adress, land/region där du bor, tekniska data för den enhet du använder (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon), annan information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka tjänster som användes, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besöktes).

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Samtycke. 
Du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

 

Hur länge vi lagrar data
Datalagring varierar mellan olika cookies, men överstiger inte 24 månader. Du kan läsa mer om lagringstiderna i vår cookiepolicy. 

 

Kommunicera med dig via någon av våra digitala kanaler (t.ex. kontaktformulär online, webbchatt, e-post)

 
Vad vi gör
Vi kommunicerar med dig, svarar på dina frågor eller hanterar andra  kundservicefrågor. 

 

Vilka data vi använder
Namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer), all information du anger i ditt meddelande.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse. 
Vårt berättigade intresse för att använda dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig efter att du har kontaktat oss.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna hantera din fråga eller ditt serviceärende. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till 24 månader.

 

 

Kommunicera med Lynk & Co på sociala medier

 
Vad vi gör
Vi kommunicerar med dig, svarar på dina frågor eller hanterar andra  kundtjänstfrågor. 

När du kontaktar oss på sociala medier använder även det sociala medieföretaget (t.ex. Facebook, Instagram) en del av dina uppgifter. Du kan läsa deras respektive integritetspolicyer om du vill veta mer om deras användning av dina data.
 

 

Vilka data vi använder
Namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer), all information du anger i ditt meddelande, information från din profil på de sociala medierna i fråga (t.ex. användarnamn du har valt för ditt konto).

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse.
Vårt berättigade intresse för att använda dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig efter att du har kontaktat oss.

 

Hur länge vi lagrar data
Du kan när som helst ta bort dina kommentarer och inlägg från våra plattformar för sociala medier, och du kan alltid be oss radera dina personuppgifter från våra plattformar för sociala medier. I annat fall lagrar vi personuppgifterna på plattformen för sociala medier tills vidare.
Vi tar så snabbt som möjligt bort inlägg och kommentarer som bryter mot plattformens regler eller gällande lagstiftning.

Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundservice kan uppgifterna komma att lagras i upp till 24 månader.

 

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

Skicka nyhetsbrev till dig 

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du prenumererar på våra nyhetsbrev.

 

Vad vi gör
Vi använder den information du lämnar för att skicka våra nyhetsbrev som har anpassats för just din marknad.

 

Vilka data vi använder
E-postadress, land/region där du bor.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Samtycke.
Du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev tills du avslutar prenumerationen på våra nyhetsbrev. Om du avslutar prenumerationen lagrar vi dina personuppgifter för att följa marknadsföringslagstiftningen enligt vad som anges nedan om vår efterlevnad av marknadsföringslagstiftning. 

 

 

 

Analysera engagemang i nyhetsbrev

Vad vi gör
Vi samlar statistik kring klick och öppnandet av e-post med hjälp av branschstandardteknik, däribland clear GIFs, vilket hjälper oss att övervaka och förbättra vårt e-nyhetsbrev.

 

Vilka data vi använder
Information om huruvida du öppnar nyhetsbreven som vi skickar till dig eller klickar på någon av länkarna som finns i dem.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse.
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring genom att analysera hur du använder våra tjänster.  

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar statistiska uppgifter om e-post i upp till ett år från insamlandet.

 

 

 

Hålla koll på om du väljer att inte prenumerera på nyhetsbrevet 

Vad vi gör
Om du väljer att sluta prenumerera på marknadsföring från oss lagrar vi dina personuppgifter i en ”avanmälningslista” för att se till att vi inte skickar någon mer marknadsföring till dig.

 

Vilka data vi använder
Namn, e-postadress.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Rättslig skyldighet. 
Databehandlingen är ett rättsligt krav som vi är tvungna att uppfylla. Det finns till exempel marknadsföringslagar som kräver att vi inte skickar marknadsföringsmaterial till personer som har avböjt från att ta emot denna typ av marknadsföring.
Vi kan inte garantera att du inte får marknadsföringsmaterial från oss om vi inte behandlar dina personuppgifter i detta syfte.

 

Hur länge vi lagrar data
Du listas på vår ”avanmälningslista” tills vidare eller tills du väljer att återuppta prenumerationen eller ber oss radera dina uppgifter. 

 

 

 

 

När du deltar i ett event eller en tävling som vi anordnar

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig eller deltar i tävlingar och/eller event. Om du deltar i en tävling eller anmäler dig till ett event via en plattform för sociala medier, kommer vi också att behandla uppgifter från ditt konto i sociala medier.

 

Administrera din medverkan i våra tävlingar

Vad vi gör
Administrera ditt deltagande i vår tävling (t.ex. hålla reda på ditt deltagande, kommunicera med dig o.s.v.).

 

Vilka data vi använder
Kontaktuppgifter som du anger när du registrerar dig för tävlingen (t.ex. ditt namn och din e-postadress), annan information som du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, t.ex. ditt bidrag.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet i fråga om din medverkan i tävlingen.
Du måste skicka dina personuppgifter till oss. Annars kommer vi inte att kunna administrera din medverkan.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills tävlingen är avgjord. Om tävlingen sker i sociala medier kommer dina personuppgifter att lagras på det sätt som anges ovan i fråga om sociala medier. 

 

 

 

 

Administrera ditt deltagande i våra event

 

Vad vi gör
Administrera ditt deltagande i vårt event (t.ex. hålla reda på ditt deltagande, kommunicera med dig o.s.v.)

 

Vilka data vi använder
Kontaktuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till eventet (t.ex. namn och e-postadress).

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal.
Databehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet i fråga om din medverkan i eventet.
Du måste skicka dina personuppgifter till oss. Annars kommer vi inte att kunna administrera din medverkan.

 

Hur länge vi lagrar data
Dina personuppgifter lagras av oss under tiden då eventet pågår. 
Bilder och/eller filmklipp av dig som tagits under det event du medverkade i kan komma att lagras under en längre tidsperiod på det sätt som anges nedan i fråga om publicering av foton och videor.

 

 

 

Publicera foton och filmklipp från våra event

 

Vad vi gör
Vi kan komma att ta och lägga upp bilder och filmklipp vid våra event, i syfte att marknadsföra och informera folk om våra aktiviteter, produkter och tjänster o.s.v. Du kan komma att synas i detta material om du deltar i något av våra event. 

 

Vilka data vi använder
Bilder av dig från eventet, filmklipp med dig från eventet. Vi kan också inkludera annan information om dig, t.ex. ditt namn.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse.
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra och informera allmänheten om våra aktiviteter, produkter och tjänster o.s.v.

Samtycke.
Om vi har tagit närbilder eller filmklipp på nära håll av dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi lägger upp bilden och/eller filmklippet.  

 

Hur länge vi lagrar data
Om vi har lagt upp en bild och/eller film av dig kommer bilden och/eller filmen att ligga kvar på den relevanta webbplatsen, sociala mediekanalen eller liknande forum tills du ber oss ta bort den. Om du ber oss ta bort bilden och/eller filmen kommer vi att sluta använda den. Vartannat år sorterar vi bort filmer och filmklipp som finns lagrade i våra databaser. 

 

När du blir medlem

 

Skapar ditt Lynk & Co-konto 

 

Vad vi gör
Vi skapar din profil med hjälp av den information du lämnar. Din profil är din Lynk & Co-identitet och den används i olika situationer för att identifiera dig som vår kund. Du får också aviseringar och/eller uppdateringar om ditt konto eller andra tjänster, baserat på vilken kommunikationsmetod du föredrar.

 

Vilka data vi använder
Namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kontolösenord, eventuell ytterligare kontaktinformation som du kan välja att lämna.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal. 
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet när det gäller ditt Lynk & Co-konto.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills du väljer att radera ditt Lynk & Co-konto.

 

 

 

Bjuda in medlemmar

 

Vad vi gör
Om dina vänner också har Lynk & Co-konton kan de se att du har ett konto. Tack vare det kan de t.ex. bjuda in dig att använda deras Lynk & Co-bil som gästanvändare.

 

Vilka data vi använder
Lynk & Co-kontodata.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal. 
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet när det gäller ditt Lynk & Co-konto.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills du väljer att radera ditt Lynk & Co-konto.

 

 

 

Ge dig tillgång till vår Co:Lab-community

 

Vad vi gör
Om du väljer att delta använder vi din Lynk & Co-kontoinformation för att skapa en Co:Lab-profil och kommunicera med dig om dina Co:Lab-bidrag.

 

Vilka data vi använder
Lynk & Co-kontodata, Co:Lab-användarnamn, foto, information om idéer och kommentarer som du lägger upp i gruppen.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal. 
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet när det gäller ditt Lynk & Co-konto.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills du väljer att radera ditt Lynk & Co-konto.

 

När du registrerar dig i vår Ingroup-community

 

Administrera din registrering i Ingroup


Vad vi gör
Vi ser till att du kan registrera dig för Ingroup och vi kommunicerar med dig om din medverkan i kundundersökningar och möten. Vi analyserar och utvärderar de uppgifter du lämnar när du registrerar dig för Ingroup, exempelvis för att veta vilka undersökningar vi ska skicka till dig eller vilka möten vi ska bjuda in dig till.

 

Vilka data vi använder
Namn, ålder, kön, e-postadress, information om ifall du har tillgång till bil och körkort, annan information du väljer att lämna till oss (t.ex. yrke och arbetsområde, inkomst, nationalitet, boende och familjesituation).

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Samtycke.
Du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av Ingroup-communityn och ta emot undersökningar eller inbjudningar från Ingroup. Om du har varit inaktiv i Ingroup i över två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill gå ur Ingroup-communityn.

 

 

 

Administrera undersökningarna


Vad vi gör
Vi skickar kundundersökningar till dig och analyserar resultaten av dessa undersökningar. Vi sammanställer statistik baserat på svaren vi får i undersökningarna.

 

Vilka data vi använder
Namn, ålder, kön, e-postadress, information om ifall du har tillgång till bil och körkort, annan information du väljer att lämna till oss (t.ex. yrke och arbetsområde, inkomst, nationalitet, boende och familjesituation).

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Samtycke.
Du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att skicka ut undersökningar till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av Ingroup-communityn. Om du har varit inaktiv i Ingroup i över två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill gå ur Ingroup-communityn.

Resultaten från undersökningar som du deltagit i sparas endast i sammanställt, avidentifierat format. 

 

 

 

Administrera mötesinbjudningarna


Vad vi gör
Vi skickar inbjudningar till möten och fokusgrupper i syfte att samla in synpunkter på våra tjänster, planer och idéer (genomföra kundresearch).

 

Vilka data vi använder
Namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress), annan information som du lämnar till oss när du deltar i ett möte eller en fokusgrupp.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Samtycke.
Du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

 

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att skicka ut inbjudningar till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av Ingroup-communityn. Om du har varit inaktiv i Ingroup i över två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill gå ur Ingroup-communityn.

Resultaten från undersökningar som du deltagit i sparas endast i sammanställt, avidentifierat format.

 

 

När vi hanterar anspråk och utövande av rättigheter

 

Hantera anspråk och utövande av rättigheter


Vad vi gör
Vi kan behöva vissa uppgifter för att försvara oss mot anspråk och klagomål, initiera eventuella anspråk o.s.v.

 

Vilka data vi använder
Informationen kan variera mellan olika fall, t.ex. namn, kontaktuppgifter du har valt att lämna till oss (t.ex. e-postadress, telefonnummer), information från vår kommunikation med dig i samband med anspråket eller ärendet.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse.
Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att försvara oss mot eventuella rättsanspråk och initiera anspråk.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills vi har behandlat klagomålet eller tills tvisten är löst.

 

 

 

Hantering av dina rättigheter som registrerad


Vad vi gör
Vi hjälper dig att utöva dina lagstadgade rättigheter.

 

Vilka data vi använder
Informationen kan variera mellan olika fall, t.ex. namn, kontaktuppgifter du har valt att lämna till oss (t.ex. e-postadress, telefonnummer), information från vår kommunikation med dig i samband med anspråket eller ärendet, eventuella specifika personuppgifter med koppling till begäran.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Rättslig skyldighet.
Bearbetningen är nödvändig för att efterleva rättsliga skyldigheter som vi måste följa, d.v.s. GDPR som gör oss skyldiga att svara och utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter.

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter tills vi har behandlat klagomålet eller tills tvisten är löst.

 

 

 

 

 

När du gör ett köp online 

 

Behandla ditt köp


Vad vi gör
När du köper något från vår webbplats använder vi dina personuppgifter för att kunna leverera din beställning. Däremot behandlar vi inte din kreditkortsinformation utan använder en pålitlig betaltjänstleverantör. Beroende på vad du köper kan din beställnings- och leveransinformation delas med våra partners för att vi ska kunna leverera din beställning. 

 

Vilka data vi använder
Namn, kontaktuppgifter, leveransinformation (t.ex. hemadress), orderinformation. 

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Fullföljande av avtal.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ditt beställning/köp. 

 

Hur länge vi lagrar data
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att leverera våra tjänster till dig eller så länge som krävs enligt lag (t.ex. bokföringsregler). 

 

 

 

 

När du ansöker om jobb hos Lynk & Co

 

Administrera din ansökan och rekryteringsprofil


Vad vi gör
Vi lagrar ditt CV och annan information som du anger i din rekryteringsprofil och utvärderar dessa i rekryteringsändamål. 

 

Vilka data vi använder
Namn, kontaktuppgifter, all information som lämnas i din ansökan.

 

Vår rättsliga grund för att använda data
Berättigat intresse.
Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra rekryteringsprocessen.

 

Hur länge vi lagrar data
Rekryteringsprofilen du skapar och den information den innehåller bevaras i upp till 24 månader så att du kan ansöka om flera jobb utan att behöva skapa en ny profil. Efter den tiden blir du tillfrågad om du vill förlänga den, annars raderas den.

 

 

 

 

Intresseavvägning görs när vi behandlar data baserat på den rättsliga grunden ”berättigat intresse”

Som nämnts ovan behandlar vi, för vissa syften, dina personuppgifter baserat på vårt ”berättigade intresse”. Vi har gjort en intresseavvägning av vår hantering av dina personuppgifter och har där kommit fram till att vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter väger tyngre än dina intressen eller rättigheter som kräver att dina personuppgifter skyddas.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om våra bedömningar i fråga om intresseavvägning. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter samlas först in och behandlas av oss på Lynk & Co, och dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part på det sätt som beskrivs nedan. 

• Om du besöker vår webbplats använder vi oss av en tredje part (Google), som för vår räkning och på vår begäran analyserar användandet av vår webbplats och därmed får tillgång till dina personuppgifter. Den information som vi delar är avidentifierad och består huvudsakligen av sammanställd statistik, vilket gör att det är mycket svårt för oss och för tredje part, till exempel Google, att koppla informationen om ditt surfbeteende till dig som individ. 

• Om du interagerar med oss eller besöker våra konton på sociala medier kommer den sociala medieplattform som du använder att hantera personuppgifter om dig som användare. Dessa plattformar hanterar dina personuppgifter antingen i enlighet med våra instruktioner eller så är de själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilken roll de har i det enskilda fallet beror på vilken plattform och aktivitet det handlar om.

• Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra IT-leverantörer, som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner, i syfte att säkerställa en bra och säker IT-verksamhet. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till våra IT-leverantörer om detta behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete åt oss i enlighet med vårt avtal med dem. 

• Om du prenumererar på våra nyhetsbrev vidarebefordrar vi dina personuppgifter till de IT-leverantörer som vi anlitar för att skicka nyhetsbreven och som hjälper oss att bevaka öppnande och klick i nyhetsbreven på ett effektivt sätt. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till våra IT-leverantörer om detta behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete åt oss i enlighet med vårt avtal med dem.

• Vi vidarebefordrar även vissa av dina personuppgifter till företag inom vår företagskoncern. Geely är leverantör av vårt moln- och IT-system och behöver därmed få tillgång till och behandla vissa av dina personuppgifter för att exempelvis kunna utföra supporttjänster. Dessutom hjälper företagen inom vår bolagskoncern till att exempelvis utveckla vår webbplats, vilket ibland innebär att de behöver hantera dina personuppgifter. När vi delar data på det här sättet inom vår bolagskoncern har vi ingått de avtal som behövs för att säkerställa att det finns åtgärder som skyddar dina uppgifter.

• När du köper något online kan dina personuppgifter överföras till våra partners eller andra leverantörer för att leverera produkten till dig, t.ex. om du får din produkt men vill återbetala den kan vi behöva skicka dina kontaktuppgifter direkt till en partner för att partnern ska kunna behandla din återbetalning. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vilka vi vidarebefordrar dina uppgifter till. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi och våra databehandlare hanterar för det mesta dina personuppgifter inom EU/EES. När du använder vår webbplats kan dina personuppgifter dock komma att behandlas i USA eftersom vi använder Googles tjänster. 

Vissa av dina personuppgifter kan också komma att behandlas i Kina eftersom vi får hjälp från företagen inom vår bolagskoncern med att exempelvis utveckla vår webbplats, vilket kan göra att de ibland behöver behandla dina personuppgifter. 

För att dina personuppgifter ska vara skyddade vid internationell dataöverföring har vi avtal för delning av personuppgifter och vi har kommit överens om en uppsättning standardavtalsklausuler. De sistnämnda är standardavtal som tagits fram av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla tillräckliga skyddsåtgärder i fråga om dataskydd av personuppgifter som överförs internationellt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om var dina personuppgifter behandlas. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du en rad olika möjligheter att påverka vår hantering av dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om dina rättigheter eller vill utöva någon av dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

 

 

 

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter när behandlingen är baserad på den rättsliga grunden ”berättigat intresse” eller när vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I tabellerna ovan finns information om när vår databehandling kan vara baserad på berättigat intresse. I vissa fall kan vi fortsätta behandla dina personuppgifter även om du har invänt mot denna behandling. Detta kan exempelvis vara om vi kan påvisa tvingande legitima skäl för databehandlingen, vilka väger tyngre än dina intressen eller om databehandlingen sker i syfte att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsanspråk.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte, och du har också rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar, exempelvis syftena med databehandlingen, kategorierna för och mottagarna av dina personuppgifter samt hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan om du vill få tillgång till denna information och få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera felaktiga personuppgifter som vi hanterar, och du har även rätt att be oss komplettera personuppgifter som är ofullständiga. Det kan hända att vi behöver kontrollera att de nya uppgifterna som du skickar till oss stämmer.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och begränsning av behandling

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta gäller till exempel när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in eller på annat sätt behandlades, om du drar tillbaka det samtycke som låg till grund för behandlingen av personuppgifterna eller om det inte längre finns någon rättslig grund för att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du har också rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om du bestrider korrektheten i personuppgifterna eller om behandlingen strider mot lagar och regler men du ändå inte vill att vi ska radera uppgifterna utan i stället begär att vi begränsar vår användning av dem.

 

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att inge ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Detta kan du göra i synnerhet i den EU-/EES-medlemsstat där du bor eller arbetar, i händelse av en påstådd överträdelse av gällande dataskyddslagar. I Sverige heter tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du har också rätt att begära prövning i en nationell domstol. 

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt oss be oss överföra, till dig eller till annan personuppgiftsansvarig (t.ex. ett annat företag), de personuppgifter vi har i relation till dig, så länge detta är tekniskt genomförbart (”dataportabilitet”) och under förutsättning att vår databehandling är baserad på samtycke eller på ett avtal och vår databehandling sker på automatiserad väg.

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka hela eller delar av ett samtycke som du gett till att vi behandlar dina personuppgifter när den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss nedan.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du till utöva någon av de rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen är du välkommen att kontakta oss på hello@lynkco.com.
Vår adress är Lynk & Co International AB, Theres Svenssons gata 15, 417 55 Göteborg.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@lynkco.com.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi publicerar en ny integritetspolicy om vi gör några avgörande uppdateringar av den befintliga. Det kan också hända att du då och då får meddelanden från oss om behandlingen av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy antogs av Lynk & Co International AB den 7 september 2020.