Cinnamon buns
Den här webbplatsen använder cookies
Även om vi skulle välja kanelbullar framför cookies alla dagar i veckan, använder vi cookies på den här webbplatsen. 
Om du samtycker till det kommer vi (Lynk & Co International AB), Google, Facebook och Sitecore att använda cookies och liknande tekniker för att förbättra våra tjänster och visa dig relevant marknadsföring. 
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och utöva dina rättigheter. I vår cookiepolicy finns mer information. Som ett resultat av att vi placerat cookies/liknande teknik i din webbläsare kommer vi också att behandla dina personuppgifter (mer information finns i vår integritetspolicy). 

Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet

Vi bryr oss om din integritet och har därför sammanställt en del information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Juridiken kan ibland vara lite snårig och tungläst, och det här kanske inte är den bästa läsningen för en stunds avkoppling. Här kommer i stället kortversionen: Vi använder dina personuppgifter för olika syften, beroende på vilken typ av relation du har med oss. Här är några exempel på saker som vi kan använda dina personuppgifter till:

  • Kommunicera med dig
  • Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev: för att skicka nyhetsbrev till dig (och administrera prenumerationen)
  • Om du deltar i våra event och tävlingar: för att administrera eventet eller tävlingen samt publicera foton och filmklipp därifrån
  • Förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring
  • Om du är medlem i vår community Co:lab: för att administrera ditt konto och ditt medlemskap i vår Co:lab-community
  • Om du registrerar dig i vår Ingroup-community: för att möjliggöra och administrera din medverkan i undersökningar, möten och fokusgrupper

Vill du ha mer information? Fortsätt scrolla tills du kommer till den officiella versionen som är godkänd av våra jurister.

 

Nedan kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Nedan finns också information om vilka rättigheter du har när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, till exempel rätten att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten och rätten att invända mot marknadsföring. Vi beskriver också den rättsliga grunden för vår databehandling och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på hur din interaktion med oss ser ut. Under rubriken Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter finns mer detaljerad information om vår hantering av dina personuppgifter.

 

Lynk & Co ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

När vi pratar om ”Lynk & Co̶”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt” menar vi LYNK & CO International AB (ett bolag som är registrerat i Sverige med organisationsnumret 559151-8161). Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (registeransvariga).

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

I nedanstående avsnitt beskrivs i detalj varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, den rättsliga grunden för databehandlingen och hur länge dina personuppgifter kommer att lagras. Rent generellt kan du själv välja om du vill lämna ut personuppgifter till oss, men i vissa fall måste vi få tillgång till dem. Detta gäller till exempel i fall där vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller uppfylla juridiska krav. I de olika avsnitten nedan (se kolumnerna för ”rättslig grund”) finns information om huruvida vi, i en viss situation, behöver få personuppgifter från dig.

 

 

Om du använder Lynk & Co:s webbplats, sociala medier, chatt eller kontaktar oss på annat sätt

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du kontaktar oss.

 

När du besöker vår webbplats använder vi, med Googles hjälp, information om ditt surfande på vår webbplats för att analysera ditt användande av webbplatsen. För att skydda din integritet är de enda personuppgifter som vi har tillgång till din IP-adress i avidentifierat format, vilket gör att det är mycket svårt för oss och för tredje part, till exempel Google, att koppla informationen om ditt surfbeteende till dig som individ. På webbplatsen använder vi också cookies. Hur detta fungerar finns beskrivet i vår cookiepolicy som du hittar här.
 

 

Kommunikation med Lynk & Co på sociala medier


Bearbetning som vi gör

• Vi kommunicerar med dig när du kontaktar oss via sociala medier
• Vi besvarar dina frågor
När du kontaktar oss via en plattform för sociala medier rekommenderar vi att du även tittar på den specifika plattformens information om dataskydd.
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer)
• Information från din profil på de sociala medierna i fråga (t.ex. användarnamn och eventuell profilbild som du har i ditt konto)
• Annan information som är kopplad till ditt ärende

Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig efter att du har kontaktat oss.

Lagringstid
Du kan när som helst ta bort dina kommentarer och inlägg från våra plattformar för sociala medier, och du kan alltid be oss radera dina personuppgifter från våra plattformar för sociala medier. I annat fall lagrar vi personuppgifterna på plattformen för sociala medier tills vidare. Vi tar så snabbt som möjligt bort inlägg och kommentarer som bryter mot plattformens regler eller gällande lagstiftning. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till två år.

 

 

Kommunikation via chatten på vår webbplats

 
Bearbetning som vi gör
• Vi kommunicerar med dig när du kontaktar oss via vår chatt
• Vi svarar på och administrerar frågor och kundserviceärenden

Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
• Annan information som är kopplad till ditt ärende

Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig efter att du har kontaktat oss.

Lagringstid
Vi lagrar personuppgifter i vårt chattsystem under tre månaders tid. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till två år.

 

 

Kommunikation med dig när du har kontaktat oss via ett digitalt meddelande, till exempel via kontaktformuläret på vår webbplats, e-post eller WhatsApp

 
Bearbetning som vi gör
• Vi kommunicerar med dig när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post eller via WhatsApp
• Vi svarar på och administrerar frågor och kundserviceärenden

Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• E-postadress
• Annan information som är kopplad till ditt ärende

Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig efter att du har kontaktat oss.

Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna hantera din fråga eller ditt serviceärende. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till två år.
 

 

Förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring


Bearbetning som vi gör
• Vi analyserar hur du använder vår webbplats och den feedback du som kund ger till oss, i syfte att förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring

Personuppgifter som vi behandlar
• Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
• IP-adress, cookies
• Bostadsort
• Tekniska uppgifter om enheten du använder (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar och tidszon)
• Annan information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka tjänster som har använts, inloggningsmetod, var och hur länge du besökte olika sidor o.s.v.)

Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring genom att analysera hur du använder våra tjänster. 

Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter i detta syfte under tre månaders tid efter att du besökt webbplatsen. Google fortsätter sedan lagra dina personuppgifter för sina egna syften och kommer att informera dig separat om denna lagring.

Om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du prenumererar på våra nyhetsbrev.
 

Analysera engagemang i nyhetsbrev

 
Bearbetning som vi gör
• Vi samlar statistik kring klick och öppnandet av e-post med hjälp av branschstandardteknik, däribland clear GIFs, vilket hjälper oss att övervaka och förbättra vårt e-nyhetsbrev

Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig:
• Information om huruvida du öppnar nyhetsbreven som vi skickar till dig eller klickar på någon av länkarna som finns i dem

Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra tjänster, produkter, system och marknadsföring genom att analysera hur du använder våra tjänster. 

Lagringstid
Vi lagrar statistiska uppgifter om e-post i upp till ett år från insamlandet.

 

Följa lagstiftning om marknadsföring


Bearbetning som vi gör

• Om du väljer att sluta prenumerera på marknadsföring från oss lagrar vi dina personuppgifter i en ”avanmälningslista” för att se till att vi inte skickar någon marknadsföring till dig.

Personuppgifter som vi behandlar

• Namn
• E-postadress

Vår rättsliga grund för behandlingen

Rättslig skyldighet
Databehandlingen är ett rättsligt krav som vi är tvungna att uppfylla. Det finns till exempel marknadsföringslagar som kräver att vi inte skickar marknadsföringsmaterial till personer som har avböjt från att ta emot denna typ av marknadsföring. Vi kan inte garantera att du inte får marknadsföringsmaterial från oss om vi inte behandlar dina personuppgifter i detta syfte.

Lagringstid
Du listas på vår ”avanmälningslista” tills vidare eller tills du väljer att återuppta prenumerationen eller ber oss radera dina uppgifter. 
 

Om du deltar i ett event eller en tävling som vi anordnar

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig eller deltar i tävlingar och/eller event. Om du deltar i en tävling eller anmäler dig till ett event via en plattform för sociala medier, kommer vi också att behandla uppgifter från ditt konto i sociala medier.

 

Administrera din medverkan i en tävling


Bearbetning som vi gör
• Vi administrerar din medverkan i vår tävling
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Kontaktuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till tävlingen (t.ex. namn och e-postadress)
• Annan information som du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, till exempel tävlingsbidrag
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Fullföljande av avtal
Datahanteringen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet i fråga om din medverkan i tävlingen.
Du måste skicka dina personuppgifter till oss. Annars kommer vi inte att kunna administrera din medverkan.
 
Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter tills tävlingen är avgjord. Om tävlingen sker i sociala medier kommer dina personuppgifter att lagras på det sätt som anges ovan i fråga om sociala medier.

 

 

Administrera din medverkan i ett event

 
Bearbetning som vi gör
• Vi administrerar din medverkan i vårt event
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Kontaktuppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till eventet (t.ex. namn och e-postadress)
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Fullföljande av avtal
Datahanteringen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet i fråga om din medverkan i eventet. Du måste skicka dina personuppgifter till oss. Annars kommer vi inte att kunna administrera din medverkan.
 
Lagringstid
Dina personuppgifter lagras av oss under tiden då eventet pågår. Bilder och/eller filmklipp av dig som tagits under det event du medverkade i kan komma att lagras under en längre tidsperiod på det sätt som anges nedan i fråga om publicering av foton och videor.
 

 

Publicering av foton och filmklipp från våra event

 
Bearbetning som vi gör
• Vi kan komma att ta och posta bilder och filmklipp av dig när du medverkar i något av våra event, i syfte att marknadsföra och informera folk om våra aktiviteter, produkter och tjänster o.s.v.
 
Personuppgifter som vi behandlar
• Bilder av dig från eventet
• Filmklipp av dig från eventet
• Vi kan även komma att inkludera andra uppgifter om dig, exempelvis ditt namn.
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra och informera allmänheten om våra aktiviteter, produkter och tjänster o.s.v.
 
Samtycke
Om vi har tagit närbilder eller filmklipp på nära håll av dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi postar bilden och/eller filmklippet. 
 
Lagringstid
Om vi har lagt upp en bild och/eller film av dig kommer bilden och/eller filmen att ligga kvar på den relevanta webbplatsen, sociala mediekanalen eller liknande forum tills du ber oss ta bort den. Om du ber oss ta bort bilden och/eller filmen kommer vi att sluta använda den. Vartannat år sorterar vi bort filmer och filmklipp som finns lagrade i våra databaser. 

Om du blir medlem i vår Co:lab-community

  

Administrera ditt Co:lab-konto


Bearbetning som vi gör
• Vi skapar och ser till att du kan använda ditt konto på ett säkert sätt. Här ingår även att kommunicera med dig om ditt konto.
• Vi ger dig tillgång till och ser till att du kan posta förslag, kommentarer och rösta på andras förslag  i vår Co:lab-community.
• Vi kommunicerar med dig om dina Co:lab-aktiviteter (d.v.s. dina inlägg, kommentarer och förslag som presenteras i communityn).
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Namn
• Användarnamn
• Lösenord
• E-postadress
• Land
• Information om förslag och kommentarer som du har publicerat i communityn
 
Information som du skickar till oss när du gör saker i Co:lab, till exempel:
• Namn
• Användarnamn och visningsnamn
• Foto
• E-postadress
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Fullföljande av avtal
Behandlingen är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja avtalet när det gäller din registrering i Co:lab.

Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter tills du väljer att radera ditt Co:lab-konto. Om ditt konto är inaktivt i mer än två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill ta bort kontot.
 

Om du registrerar dig i vår Ingroup-community

 

Administrera din registrering i Ingroup


Bearbetning som vi gör
• Vi ser till att du kan registrera dig för Ingroup och vi kommunicerar med dig om din medverkan i kundundersökningar och möten
• Vi analyserar och utvärderar de uppgifter du lämnar när du registrerar dig för Ingroup, exempelvis för att veta vilka undersökningar vi ska skicka till dig eller vilka möten vi ska bjuda in dig till
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som du väljer att skicka till oss, exempelvis:
• Namn
• Ålder
• Kön
• E-postadress
• Information om huruvida du har tillgång till bil och körkort
• Annan information som du väljer att lämna till oss (t.ex. yrke och yrkesområde, inkomst, nationalitet, boende- och familjesituation)
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Samtycke
Du ger oss ditt samtycke när du prenumererar på våra nyhetsbrev. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.
 
Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av Ingroup-communityn och ta emot undersökningar eller inbjudningar från Ingroup. Om du har varit inaktiv i Ingroup i över två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill gå ur Ingroup-communityn.

 

Administrera undersökningar och skicka inbjudningar till möten

 
Bearbetning som vi gör
• Vi skickar kundundersökningar till dig och analyserar resultaten av dessa undersökningar
• Vi sammanställer statistik baserat på svaren vi får i undersökningarna
• Vi skickar inbjudningar till möten och fokusgrupper i syfte att samla in synpunkter på våra tjänster, planer och idéer (genomföra kundresearch)
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som du väljer att skicka till oss, exempelvis:
• Namn
• Ålder
• Kön
• E-postadress
• Information om huruvida du har tillgång till bil och körkort
• Annan information som du väljer att lämna till oss (t.ex. yrke och yrkesområde, inkomst, nationalitet, boende- och familjesituation)
 
Information som du lämnar till oss när du deltar i möten eller fokusgrupper, till exempel:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)
• Annan information som du lämnar till oss när du deltar i ett möte eller en fokusgrupp
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Samtycke
Du ger oss ditt samtycke när du prenumererar på våra nyhetsbrev. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att skicka ut undersökningar och inbjudningar till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara en del av Ingroup-communityn. Om du har varit inaktiv i Ingroup i över två år tar vi kontakt med dig och frågar om du vill gå ur Ingroup-communityn.
Resultaten från undersökningar som du deltagit i sparas endast i sammanställt, avidentifierat format.

Hantering av anspråk och utövande av rättigheter

 

Hantering av anspråk och utövande av rättigheter

 

Bearbetning som vi gör

• Vi hjälper dig att utöka dina lagstadgade rättigheter
• Vi försvarar oss mot anspråk och klagomål
• Vi initierar eventuella anspråk
 
Personuppgifter som vi behandlar
Information som vi får av dig, exempelvis:
• Namn
• Kontaktuppgifter som du har valt att lämna ut till oss (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
• Information från vår kommunikation med dig i samband med anspråket eller ärendet
 
Vår rättsliga grund för behandlingen
Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att försvara oss mot eventuella rättsanspråk och initiera anspråk.
 
Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter tills vi har behandlat klagomålet eller tills tvisten är löst.

 

Intresseavvägning görs när vi behandlar data baserat på den rättsliga grunden ”berättigat intresse”

 

Som nämnts ovan behandlar vi, för vissa syften, dina personuppgifter baserat på vårt ”berättigade intresse”. Vi har gjort en intresseavvägning av vår hantering av dina personuppgifter och har där kommit fram till att vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter väger tyngre än dina intressen eller rättigheter som kräver att dina personuppgifter skyddas.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om våra bedömningar i fråga om intresseavvägning. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter och varför?

 

Dina personuppgifter samlas initialt in och behandlas av oss på Lynk & Co, och dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part på det sätt som beskrivs nedan. 

• Om du besöker vår webbplats använder vi oss av en tredje part (Google), som för vår räkning och på vår begäran analyserar användandet av vår webbplats och därmed får tillgång till dina personuppgifter. Den information som vi delar är avidentifierad och består huvudsakligen av sammanställd statistik, vilket gör att det är mycket svårt för oss och för tredje part, till exempel Google, att koppla informationen om ditt surfbeteende till dig som individ. 

• Om du interagerar med oss eller besöker våra konton på sociala medier kommer den sociala medieplattform som du använder att hantera personuppgifter om dig som användare. Dessa plattformar hanterar dina personuppgifter antingen i enlighet med våra instruktioner eller så är de själva registeransvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilken roll de har i det enskilda fallet beror på vilken plattform och aktivitet det handlar om.

• Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till våra IT-leverantörer, vilka behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner, i syfte att säkerställa en bra och säker IT-verksamhet. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till våra IT-leverantörer om detta behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete åt oss i enlighet med vårt avtal med dem. 

• Om du prenumererar på våra nyhetsbrev vidarebefordrar vi dina personuppgifter till de IT-leverantörer som vi anlitar för att skicka nyhetsbreven och som hjälper oss att bevaka öppnande och klick i nyhetsbreven på ett effektivt sätt. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till våra IT-leverantörer om detta behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete åt oss i enlighet med vårt avtal med dem.

• Vi vidarebefordrar även vissa av dina personuppgifter till företag inom vår företagskoncern. Geely är leverantör av vårt moln- och IT-system och behöver därmed få tillgång till och behandla vissa av dina personuppgifter för att exempelvis kunna utföra supporttjänster. Dessutom hjälper företagen inom vår bolagskoncern till att exempelvis utveckla vår webbplats, vilket ibland innebär att de behöver hantera dina personuppgifter. När vi delar data på det här sättet inom vår bolagskoncern har vi ingått de avtal som behövs för att säkerställa att det finns åtgärder som skyddar dina uppgifter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vilka vi vidarebefordrar dina uppgifter till. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

 

Vi och våra databehandlare hanterar för det mesta dina personuppgifter inom EU/EES. När du använder vår webbplats kan dina personuppgifter dock komma att behandlas i USA eftersom vi använder Googles tjänster. 

Google är ett Privacy Shield-certifierat företag. Privacy Shield är ett nätverk som reglerar överföringar av personuppgifter mellan EU och USA och som syftar till att skydda europeiska medborgares grundläggande rättigheter samt säkerställa en hög nivå av säkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag kan ansöka om Privacy Shield-certifiering hos USA:s handelsdepartement. Amerikanska företag som är Privacy Shield-certifierade har gått med på att skydda de personuppgifter de får i enlighet med en obligatorisk hög standardnivå för dataskydd. 

Vissa av dina personuppgifter kan också komma att behandlas i Kina eftersom vi får hjälp från företagen inom vår bolagskoncern med att exempelvis utveckla vår webbplats, vilket kan göra att de ibland behöver behandla dina personuppgifter. För att dina personuppgifter ska vara skyddade vid denna överföring, har vi avtal för delning av personuppgifter och vi har kommit överens om en uppsättning standardavtalsklausuler. De sistnämnda är modellkontrakt som tagits fram av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla tillräckliga skyddsåtgärder i fråga om dataskydd av personuppgifter som överförs internationellt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om var dina personuppgifter behandlas. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av den här integritetspolicyn.

Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

 

Enligt lagstiftningen om dataskydd har du en rad olika möjligheter att påverka vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om dina rättigheter eller vill utöva någon av dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

 

 

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter när behandlingen är baserad på den rättsliga grunden ”berättigat intresse” eller när vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I tabellerna ovan finns information om när vår databehandling kan vara baserad på berättigat intresse. I vissa fall kan vi fortsätta behandla dina personuppgifter även om du har invänt mot denna behandling. Detta kan exempelvis vara om vi kan påvisa tvingande legitima skäl för databehandlingen, vilka väger tyngre än dina intressen eller om databehandlingen sker i syfte att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsanspråk.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte, och du har också rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar, exempelvis syftena med databehandlingen, kategorierna för och mottagarna av dina personuppgifter samt hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan om du vill få tillgång till denna information och få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera felaktiga personuppgifter som vi hanterar, och du har även rätt att be oss komplettera personuppgifter som är ofullständiga. Det kan hända att vi behöver kontrollera att de nya uppgifterna som du skickar till oss stämmer.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och begränsning av behandling

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta gäller till exempel när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in eller på annat sätt behandlades, om du drar tillbaka det samtycke som låg till grund för behandlingen av personuppgifterna eller om det inte längre finns någon rättslig grund för att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter.

 

Du har också rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om du bestrider korrektheten i personuppgifterna eller om behandlingen strider mot lagar och regler men du ändå inte vill att vi ska radera uppgifterna utan i stället begär att vi begränsar vår användning av dem.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att inge ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Detta kan du göra i synnerhet i den EU-/EES-medlemsstat där du bor eller arbetar, i händelse av en påstådd överträdelse av gällande dataskyddslagar. I Sverige heter tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du har också rätt att begära prövning i en nationell domstol.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt oss be oss överföra, till dig eller till annan registeransvarig (t.ex. ett annat företag), de personuppgifter vi har i relation till dig, så länge detta är tekniskt genomförbart (”dataportabilitet”) och under förutsättning att vår databehandling är baserad på samtycke eller på ett avtal och vår databehandling sker på automatiserad väg.

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka hela eller delar av ett samtycke som du gett till att vi behandlar dina personuppgifter när den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta dpo@lynkco.com.

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du till utöva någon av de rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen är du välkommen att kontakta oss.
Vår adress är Lynk & Co International AB, Theres Svenssons gata 15, 417 55 Göteborg. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@lynkco.com.

Ändringar av denna integritetspolicy

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi publicerar en ny integritetspolicy om vi gör några avgörande uppdateringar av den befintliga. Det kan också hända att du då och då får meddelanden från oss om behandlingen av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy antogs av Lynk & Co International AB den 3 april 2020.