Boka en 01.

Redo att sätta igång? Det här är (nästan) allt du behöver veta om att göra en bokningsförfrågan.

Hur skickar jag en bokningsförfrågan?

Via avsnittet ”Låna” i Lynk & Co:s mobilapp. Du kan bläddra bland tillgängliga bilar och filtrera baserat på tid och datum, pris, plats och fordonsutrustning. Du kan också visa utlånarens stjärnbetyg samt kontrollera om fordonet är en elhybrid eller en elektrisk laddhybrid.

Alla bokningar styrs av peer-to-peer-avtalet mellan låntagaren och utlånaren. 

När du hittar en bil som passar dig skickar du en bokningsförfrågan till utlånaren, som då har 24 timmar på sig att svara på din bokningsförfrågan. När en utlånare har accepterat din bokning kommer du att få ett meddelande i appen så se till aviseringar är aktiverade!

Om utlånaren inte svarar inom 24 timmar (eller innan bokningen börjar) annulleras din bokningsförfrågan automatiskt.
När du har en bekräftad bokning får du ett meddelande med den exakta platsen för bilen 30 minuter innan bokningen startar eller så snart utlånaren har parkerat bilen på start-/slutplatsen. 

Utlånaren kan också lägga till ytterligare information om åtkomst, till exempel koder till garagedörr eller om bilen står parkerad på gatan eller på en parkeringsanläggning. Detta betraktas som känsliga uppgifter och du får dem 30 minuter innan bokningen påbörjas. 

Du måste ha den telefon som du gjorde din ursprungliga bokningsförfrågan på med dig när du ska hämta bilen. Lynk & Co använder telefon-som-nyckel-teknik för att koppla din specifika telefon till utlånarens bil under hela bokningen, så att du får nyckelfri åtkomst.

 

Vad kan jag boka?

Lynk & Co 01.

Samtliga Lynk & Co 01-bilar levereras i samma ”all inclusive”-utförande, med eldrivna motorer, teknik för aktiv säkerhet och automatväxellåda.

 

Hur bokar man en bil?

När du väl har registrerat dig för bildelning kan du bläddra och filtrera bland tillgängliga bilar baserat på tid, pris och fordonsutrustning med hjälp av mobilappen.

Förstå hyrespriset.

– Utlånare anger en valfri ”utlånarkostnad” per timme eller per dag.
– Lynk & Co debiterar en extra ”Lynk & Co-avgift” per timme eller per dag för att täcka servicekostnader och försäkringar.
– Låntagaren betalar ”hyreskostnaden” som är lika med ”utlånarkostnaden” + ”Lynk & Co-avgiften”.
– Låntagare ansvarar också för att betala för den eventuella skillnaden i bränslenivå vid bokningens slut till ett marknadsbaserat bränslepris som fastställts av Lynk & Co.
– Låntagare är även ansvariga för eventuella tilläggskostnader som uppstår under bokningen, till exempel för parkering eller fortkörningsböter på det sätt som anges i reglerna och villkoren. 
 

Vilka körkort accepterar Lynk & Co?

Du måste ha ett giltigt klass B-körkort för att få använda bildelningsfunktionen. 

Körkortet måste vara utfärdat i något av länderna nedan: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Island, Liechtenstein och Norge.
 

Körning utomlands.

Som låntagare har du under en bildelningsbokning rätt att köra bilen utomlands i länderna nedan: 

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Island, Liechtenstein och Norge.
 

Hur startar jag en bokning?

När du har hittat bilen på start-/slutplatsen ska du se till att registreringsnumret matchar bokningsreservationen. Lås upp bokningen och genomför den första konditionsrapporten i appen (ta 5 bilder av bilen) för att aktivera telefonen-som-nyckel. Lås sedan upp bilen och kör.

Bilen levereras med en inbyggd bildelnings-app som guidar dig genom bokningen och påminner dig om när det är dags att lämna tillbaka bilen.

 

Hur avslutar jag en bokning?

När du kommer till slutet av din bokning måste du först:

1. Se till att bilen är tankad till minst 50 % 
2. Se till att bilen står lagligt parkerad i minst 24 timmar och inte förorsakar parkeringsböter/-avgifter
3. Se till att bilen står på start- / slutplatsen. Detta kan du kontrollera via bildelningswidgeten i bilen eller via mobilappen.

Via bilen och mobilappen får du påminnelser när bokningsperioden närmar sig sitt slut och när bränslenivån i tanken är lägre än 50 %. Du kan alltid visa din återstående bokningstid från bildelningsappen i bilen eller från mobilappen.

Hur förlänger eller ändrar jag en bokning?

Som låntagare kan du begära att få din bokning förlängd med upp till 2 timmar ytterligare. Det gör du via appen i bilen eller mobilappen. Utlånaren måste acceptera din begäran om bokningsförlängning för att den ska vara giltig. Du kommer att debiteras för den extra tiden med ett timpris i enlighet med din ursprungliga bokning
 

Tar Lynk & Co någon säkerhetsdeposition?

Lynk & Co lägger till en buffert på 100 euro för varje bokningsreservation – detta är för att täcka eventuella extrakostnader som bokningsförlängningar, sena återlämningar och bränslekostnader.

Hur fungerar tankning?

Låntagare betalar alltid för det bränsle de använder. Utlånare ska alltid lämna bilen med en bränslenivå på minst 50 %. Låntagaren ska alltid returnera bilen med minst 50 % bränsle i tanken.
Om bränslenivån sjunker till lägre än 50 % under bokningen måste låntagaren tanka bilen och betala för detta. Om bränslenivån inte sjunker till lägre än 50 % under bokningen behöver låntagaren inte tanka bilen utan kommer att debiteras för det bränsle som använts under bokningen när bilen återlämnas. Detta baseras på skillnaden i bränslenivå vid början/slutet av bokningen och ett marknadsbaserat bränslepris fastställt av Lynk & Co.

Om låntagaren tankar bilen och returnerar bilen med MER bränsle än vad som fanns i tanken vid bokningens början, kommer denna differens att dras av från den totala bokningsavgiften baserat på Lynk & Co:s marknadsbaserade bränslepris.* *Låntagare kan aldrig reducera kostnaden till under 0. 

 

Regler om rengöring av bilen

Låntagaren måste alltid lämna tillbaka bilen i samma eller bättre skick än när han eller hon hämtade den. Låntagaren ska rengöra bilen om den har blivit alltför smutsig under bokningsperioden (till exempel om det finns synliga spår av lera, mat, smulor eller sand inne i bilen eller om bilen är alltför smutsig på utsidan på grund av att den körts på leriga eller smutsiga vägar).  
 

Rapportera en bil som är smutsig, skadad eller i dåligt skick vid bokningens start.

Om bilen är i dåligt skick i början av en bokning får låntagaren INTE starta bilen. Om du inte accepterar bilens skick vid bokningens början måste du 1. Kontakta oss för att öppna ett nytt hjälp- och supportärende. 2. Skicka in bevis. 

Hur fungerar det med böter?

Som låntagare är du ansvarig för eventuella böter som du får under din bokning. Om en utlånare får ett meddelande om böter efter att bokningen har avslutats kommer Lynk & Co att vidarebefordra detta meddelande till dig som låntagare tillsammans med en hanteringskostnad – fullständig information finns i reglerna och villkoren.

Hur fungerar avbokningar?

Avbokningsperiod för bokningsförfrågningar
Låntagaren kan när som helst och utan kostnad avboka alla bokningsförfrågningar som ännu inte accepterats. Utlånare kan när som helst och utan kostnad avvisa bokningsförfrågningar

Avbokningsperiod för accepterade bokningsförfrågningar

Låntagare och utlånare kan avboka accepterade bokningar utan avbokningskostnad:
1. Mer än 24 timmar innan en bokning börjar
2. Inom 1 timme efter att utlånaren accepterat bokningsförfrågan

Sena avbokningar
Avgifter för sen avbokning och utebliven ankomst (no-show) tillämpas för bokningar som annulleras utanför avbokningsperioden. Fullständig information finns i reglerna och villkoren. Avgifter/ersättning för sena avbokningar sker på begäran. Om du anser att du har rätt till ersättning från utlånaren/låntagaren för en sen avbokning ombeds du kontakta Lynk & Co:s hjälp- och supportcenter.

 

Vad gör jag om jag inte hittar bilen?

Om du inte hittar bilen kan det hända att du har rätt till ersättning på grund av att fordonet inte är tillgängligt eller på grund av att utlånaren inte har parkerat bilen på start-/slutplatsen i tid för bokningsstart (Utebliven ankomst).

Vad ska jag göra om jag inte kan låsa/låsa upp bilen?

Se till att du står nära bilen och att Bluetooth är påslaget. Kontakta oss för att få teknisk support.

Återlämna bilen till rätt plats.

Fordonet måste återlämnas på start-/slutplatsen (inom en diameter på 100 m). Om utlånaren har lagt till ytterligare information, till exempel en specifik parkeringsplats, kan du parkera bilen där. 

Hur fungerar det med vägtullar?

Du som låntagare ansvarar för eventuella böter och avgifter som uppkommer under bildelningsperioden. Utlånaren kan vidarebefordra eventuella böter och avgifter som uppstår under bildelningsperioden till dig som låntagare. 

Behöver jag ta med mitt körkort?

Ja, du måste ta med dig ett giltigt körkort till varje bokning.

Vad ska jag göra om jag inte kan registrera mig?

Kontakta oss via länken nedan. 

Hur begär jag återbetalning om utlånaren annullerar?

1. Se regler och villkor
2. Kontakta oss. 
 

Vad händer om jag inte kan lämna tillbaka bilen på den överenskomna platsen?

Om du inte kan returnera bilen till rätt start-/slutplats måste du informera Lynk & Co. Beroende på hur långt från start-/slutplatsen du har lämnat fordonet kan ytterligare bärgningskostnader tillkomma. 

Övriga frågor

Hittade du inte svaret? 

Om du inte hittar svaret på din fråga ovan, är du välkommen att kontakta oss.