Problemlösning. 

Så här ska du göra om resan av någon anledning inte går smidigt.

Sent återlämnande av bilen.

Du som låntagare kommer att debiteras en avgift för sent återlämnande för varje timme som din bil är försenad – i enlighet med reglerna och villkoren.

Jag har råkat ut för ett haveri eller fått fel på bilen.

Din bildelningsbokning omfattas av vägassistans som hjälper dig tillbaka ut på vägen igen.

Kontakta vägassistansen genom att antingen trycka på knappen ”Assistance” i bilen eller genom att kontakta Lynk & Co, som vidarebefordrar ditt samtal till leverantören av vägassistanstjänsten.

 

Jag har varit inblandad i en olycka.

Om du har varit inblandad i en allvarlig olycka under en bildelningsbokning:

1. Om du har varit inblandad i en allvarlig olycka är det troligt att E-call (nödsamtal) har aktiverats automatiskt. Detta sätter dig i kontakt med räddningstjänsten och skickar information om bilens position och om olyckan till räddningstjänsten.
2. Om olyckan är allvarlig och E-call-knappen inte har utlösts kan du utlösa E-call-knappen manuellt eller på annat sätt kontakta räddningstjänsten.
3. När E-call utlöses får även Lynk & Co information om att du har varit inblandad i en olycka, så att ett nytt hjälp- och supportärende kan öppnas. Lynk & Co informerar utlånaren för din räkning och samordnar bärgning, reparation och försäkringsprocess.
4. Om du inte utlöser E-call-knappen i bilen ber vi dig informera Lynk & Co om olyckan när det är säkert att göra det.
 

Guide för hantering av extra tullar och avgifter.

Låntagaren ansvarar för att betala eventuella extra tullar och avgifter som uppstår när hen kör bilen. Om din stad exempelvis tillämpar trängselavgifter eller vägtullar måste du själv betala dessa. Låntagaren ansvarar för eventuella böter för trafikförseelser som inträffar under hyresperioden. Låntagaren ansvarar också för eventuella parkeringsböter i upp till 24 timmar efter att bokningen avslutats. Låntagaren måste alltid se till att bilen står lagligt parkerad i minst 24 timmar efter att bokningen avslutats.

Ytterligare avgifter för en bot
Om utlånaren skickar in bevis på en tullavgift, bot eller ytterligare kostnad som uppstått under bokningen kommer Lynk & Co att vidarebefordra denna kostnad till dig, så att du kan betala denna och en hanteringsavgift. Underlåtenhet att betala kan resultera i en avstängning från plattformen.

Skicka vidare en bot
Om utlånaren får en bot (till exempel en fortkörningsbot som kan få juridiska konsekvenser såsom prickar i körkortet) kan de vidarebefordra denna direkt till dig med hjälp av uppgifterna i det peer to peer-avtal som finns på ditt slutkvitto.

 

Hur kan jag begära ersättning för en avbokning?

Om du anser att du har rätt till ersättning från utlånaren/låntagaren för en sen avbokning eller utebliven ankomst, ombeds du kontakta Lynk & Co:s hjälp- och supportcenter.

Jag har skadat bilen.

Du måste omedelbart rapportera alla nya skador så snart det är säkert att göra det. Du får inte vänta till slutet av bokningen med att rapportera nya skador. Via hjälp- och supportcentret i mobilappen. Klicka på ”Rapportera bilproblem”. Välj bil (om du har flera). Välj ”bilen är skadad” och följ instruktionerna i appen.

Detta skapar ett nytt hjälp- och supportärende för att spåra eventuella efterföljande försäkringsanspråk, ersättningar och reparationer. Om bilen fortfarande är säker att köra ska du slutföra din bokning som vanligt. Om bilen inte är säker att köra kontaktar du vägassistans via telefon eller genom att trycka på assistansknappen, så att processen med att bärga och reparera fordonet sätts igång. 

 

Hur rapporterar jag nya skador?

Via hjälp- och supportcentret i mobilappen. Klicka på ”Rapportera bilproblem”. Välj bil (om du har flera). Välj ”bilen är skadad” och följ instruktionerna i appen.

Detta skapar ett nytt hjälp- och supportärende för att spåra eventuella efterföljande försäkringsanspråk, ersättningar och reparationer.

 

Hur löser jag en tvist med utlånaren?

Om du har ett problem med utlånaren som inte omfattas av de befintliga reglerna och villkoren ber vi dig kontakta oss och informera om situationen + eventuella bevis som stöder ditt perspektiv av tvisten.

I vissa fall kan du behöva lösa tvisten direkt med utlånaren. Lynk & Co kan bistå i ärenden genom att tillhandahålla information i relation till din bokning.

Spåra ett öppet hjälp- och supportärende.

Du kan spåra det via webben eller appen. 

Vägledning i fråga om böter.

Låntagaren ansvarar för eventuella böter som fås under hyresperioden. Dock kan du som utlånare ändå få meddelanden om böter flera dagar eller veckor efter att en bokning har avslutats. Detta beror på att dessa meddelanden vanligtvis skickas till den adress som är kopplad till ditt körkort.

Låntagaren ansvarar också för eventuella parkeringsböter i upp till 24 timmar efter att bokningen avslutats. Låntagaren måste alltid se till att bilen står lagligt parkerad i minst 24 timmar efter att bokningen avslutats.

Ersättning för böter
Om inget brott har begåtts (om det exempelvis handlar om en parkeringsbot och inte en fortkörningsbot) rekommenderar Lynk & Co att du betalar böterna så fort som möjligt eftersom detta ofta blir billigare. När du har betalat för boten skickar du denna tillsammans med ett kvitto till oss på Lynk & Co, där vi sedan skickar kostnaden till låntagaren för att kompensera dig för kostnaden för boten + något extra för besväret.

Bestrida en bot
Om du har för avsikt att bestrida en bot (t.ex. en fortkörningsbot som kan få rättsliga konsekvenser som en prick i ditt körkort) ska du inte betala boten/avgiften. Detta kan ses som ett erkännande av skuld. Vanligtvis är allt du behöver göra för att bestrida boten att ange låntagarens namn och adress. Detta hittar du på ditt slutkvitto.

 
Övriga frågor

Hittade du inte svaret? 

Om du inte hittar svaret på din fråga ovan, är du välkommen att kontakta oss.