Försäkring och assistans.
Hur fungerar försäkringen när du lånar ut din bil? Här finns all information.

Hur fungerar försäkringen?

Alla bokningar som görs via Lynk & Co:s bildelningsplattform omfattas av försäkringen – Låntagarna betalar för försäkringskostnaden som en del av serviceavgiften. Försäkringen gäller från det att låntagaren låser upp fordonet i början av bokningen till dess att låntagaren låser fordonet vid bokningens slut.

Eventuella skador som uppstår mellan start- och sluttiden måste omedelbart rapporteras till Lynk & Co. Lynk & Co kontaktar då utlånaren för att informera om situationen och diskutera försäkring, ersättningsbil och reparationsalternativ.

Under vissa omständigheter kan det uppstå en viss fördröjning mellan det att en olycka/skada inträffar tills att vi kontaktar dig. Om du någon gång under en bildelningsbokning oroar dig över din bil kan du alltid kontakta oss för mer information. Alla regler och villkor hittar du via länken nedan. 

Tidsperioden innan låntagaren låser upp bilen vid bokningsstarten och tidsperioden efter att låntagaren låst bilen omfattas av utlånarens egen försäkring.

Om en skada omfattas av försäkringen måste låntagaren betala en skadehanteringskostnad till Lynk & Co (motsvarande självrisken) på 8 500 SEK.

 

Kan jag välja bort Lynk & Co:s bildelningsförsäkring?

Det är inte möjligt att välja bort Lynk & Co:s bildelningsförsäkring. Lynk & Co:s bildelningsförsäkring är obligatorisk för varje bokning.

Vägassistans.

Lynk & Co-bilar som är listade på plattformen måste ha en vägassistanstjänst. (RSA, Roadside Assistance). Alla låntagare omfattas av utlånarens RSA under bokningsperioden. Fullständig information om vad vägassistans är, inklusive resans slutförande, finns i villkoren för RSA via länken nedan.

Övriga frågor

Hittade du inte svaret? 

Om du inte hittar svaret på din fråga ovan, är du välkommen att kontakta oss.