Hantera bokningar.
Hur du godkänner bokningar, startar och avslutar en session, avbryter en bokning med mera.

Godkänna en bokningsförfrågan.

När du har angett en start-/slutplats, ett pris och gjort din bil tillgänglig kan du börja ta emot bokningsförfrågningar från potentiella låntagare. Se till att du har tillåtit notiser, så att du alltid får information om nya bokningsförfrågningar

Som utlånare kan du alltid välja om du vill acceptera eller avvisa en bokningsförfrågan. Du är inte skyldig att acceptera en bokningsförfrågan som inte passar dig. När du tar emot en ny bokningsförfrågan får du ett meddelande i appen. Utlånare kan acceptera/avvisa en bokningsförfrågan direkt från meddelandet eller klicka sig fram till en detaljerad visning av bokningen. Bokningsförfrågningar avslutas efter 24 timmar ELLER 10 minuter efter starttiden för en bokning, beroende på vad som infaller först.
 

Påbörja och avsluta en uthyrning.

Innan bokningen startar (Lynk & Co rekommenderar 30 minuter före bokningens början) måste utlånare:

1. Se till att bilen står parkerad på den fördefinierade start-/slutplatsen. 
a. När du parkerar måste du försäkra dig om att bilen står lagligt parkerad under bokningsperiodens fulla längd, det vill säga inte på en parkeringsplats med tidsbegränsning.
2. Se till att bilen är ren och städad.
3. Se till att det finns minst 50 %  bränsle kvar (en halv tank).
 

Acceptera peer to peer-avtalet.

Genom att registrera dig och använda bildelningsfunktionen godkänner du att samtliga bokningar styrs av peer-to-peer-avtalet på det sätt som anges i reglerna och villkoren. Detta är ett privat avtal mellan er – utlånare och låntagare.
 

Förlänga en bokning.

Under en pågående bokning kan låntagare begära att bokningen förlängs med upp till 2 timmar. Detta debiteras som extra timmar i enlighet med timpriset. Som utlånare får du ett meddelande när en låntagare efterfrågar en förlängning av bokningen. Det är upp till dig att acceptera/avvisa bokningsförlängningen. Förfrågningar om bokningsförlängningar går ut i slutet av den ursprungliga bokningsperioden.
 

Hur fungerar avbokningar?

Avbokningsperiod för bokningsförfrågningar
Låntagaren kan när som helst och utan kostnad avboka alla bokningsförfrågningar som ännu inte accepterats. Utlånare kan när som helst och utan kostnad avvisa bokningsförfrågningar.

Avbokningsperiod för accepterade bokningsförfrågningar
Låntagare och utlånare kan avboka accepterade bokningar utan avbokningskostnad

1. Mer än 24 timmar innan en bokning börjar.
2. Inom 1 timme efter att utlånaren accepterat bokningsförfrågan.

Det är dock aldrig möjligt att avbryta en bokning efter bokningens starttid.
Sena avbokningar
Avgifter för sen avbokning och utebliven ankomst (no-show) tillämpas för bokningar som annulleras utanför avbokningsperioden. Fullständig information finns i regler och villkor. Avgifter/kompensation för sena avbokningar sker på begäran. Om du anser att du har rätt till ersättning från utlånaren/låntagaren för en sen avbokning ombeds du kontakta Lynk & Co:s hjälp- och supportcenter.
 

Vilka körkort accepterar ni?

Utlånare måste registrera sig med ett EU-körkort i klass B.

Varför behöver ni mitt körkort som utlånare?

Det används för identifiering och för att motverka penningtvätt.

Måste låntagaren returnera fordonet med samma bränslenivå?

Låntagaren måste returnera fordonet med en bränslenivå på minst 50 %. Låntagaren debiteras för eventuell bränsleskillnad till ett marknadsbaserat bränslepris och denna kostnad läggs till (eller i vissa fall tas bort) från låntagarens sluträkning.
 

Vad händer om låntagaren lämnar tillbaka bilen med mindre bränsle i tanken än vid bokningens start?

Om låntagaren lämnar tillbaka bilen med mindre bränsle läggs den extra bränslekostnaden till på låntagarens sluträkning. Bränslekostnaderna beräknas utifrån Lynk & Co:s marknadsbaserade bränslepris.

Vad händer om låntagaren lämnar tillbaka bilen med mer bränsle i tanken än vid bokningens start?

Om låntagaren lämnar tillbaka bilen med mer bränsle dras den extra bränslekostnaden bort från låntagarens sluträkning. Bränslekostnaderna beräknas utifrån Lynk & Co:s marknadsbaserade bränslepris. Om den extra bränslekostnaden någonsin överstiger marknadsavgiften kan marknadsavgiften sänkas till 0 SEK men utlånaren kommer aldrig att bli skyldig låntagaren pengar för bränsle.
 

Får någon annan än låntagaren hämta eller köra bilen?

Nej. Då skulle försäkringen inte gälla och det strider också mot våra regler och villkor. Det skulle också kunna leda till att du blir avstängd från plattformen.

Hur kan jag begära ersättning för en avbokning?

Genom att ringa oss eller starta ett hjälp- och supportärende via mobilappen/webbplatsen.

Kan jag organisera flera bokningar efter varandra?

Ja, men det är utlånarens ansvar att se till att bilen är förberedd för alla bokningar, dvs. att den parkeras på rätt plats vid rätt tidpunkt, är tankad till minst 50 % samt är ren och städad.

Kan jag bara ge min nyckel till låntagaren?

Nej.

Vem kan acceptera/avvisa bokningsförfrågningar?

Endast fordonsägaren eller den angivna avtalsinnehavaren kan acceptera/avvisa bokningsförfrågningar.

Övriga frågor

Hittade du inte svaret? 

Om du inte hittar svaret på din fråga ovan, är du välkommen att kontakta oss.