Problemlösning.
Saker och ting går inte alltid som man tänkt sig. Här finns några sätt att felsöka problem.

Bestrid ett stjärnbetyg.

Kontakta oss.

När ska jag rapportera nya skador som jag märker i slutet av en bokning?

Om du återvänder till din bil och lägger märke till nya skador som du misstänker inträffat under bokningen måste du omedelbart göra en skaderapport. Det måste du göra innan du sätter dig i bilen och startar den. Att starta bilen och köra med den efter en bokning tolkas som att du accepterar det skick som din bil återlämnades i.

Hur rapporterar jag nya skador?

Via hjälp- och supportcentret i mobilappen. Klicka på ”Rapportera bilproblem”. Välj bil (om du har flera). Välj ”bilen är skadad” och följ instruktionerna i appen.

Detta skapar ett nytt hjälp- och supportärende för att spåra eventuella efterföljande försäkringsanspråk, ersättningar och reparationer.

 

Vad gör jag om det inträffar en olycka under en bokning?

Om din bil går sönder under en bokning omfattas låntagaren av din befintliga vägassistansförsäkring.

Om fordonet kan åtgärdas vid vägkanten fortsätter låntagaren med bokningen som vanligt och återlämnar sedan din bil i slutet av bokningsperioden.

Om fordonet inte kan åtgärdas vid vägkanten utan måste tas till en verkstad för reparation kommer vi att ta kontakt med dig och informera om situationen och om eventuella reparationer, ersättningsbilar osv. för att du ska kunna komma ut på vägarna igen så snart som möjligt.

 

Vad ska jag göra om jag tror att min bil har blivit stulen?

Rapportera detta till Lynk & Co som kan hjälpa med spårning av det stulna fordonet och immobilisering på distans.

Hur spårar jag ett öppet hjälp- och supportärende?

Via ditt konto på webben eller i appen.

Vägledning i fråga om böter.

Låntagaren ansvarar för eventuella böter som fås under hyresperioden. Dock kan du som utlånare ändå få meddelanden om böter flera dagar eller veckor efter att en bokning har avslutats. Detta beror på att dessa meddelanden vanligtvis skickas till den adress som är kopplad till ditt körkort.

Låntagaren ansvarar också för eventuella parkeringsböter i upp till 24 timmar efter att bokningen avslutats. Låntagaren måste alltid se till att bilen står lagligt parkerad i minst 24 timmar efter att bokningen avslutats.

Ersättning för böter
Om inget brott har begåtts (om det exempelvis handlar om en parkeringsbot och inte en fortkörningsbot) rekommenderar Lynk & Co att du betalar böterna så fort som möjligt eftersom detta ofta blir billigare. När du har betalat böterna skickar du böteslappen tillsammans med ett kvitto till oss och sedan skickar vi kostnaden till låntagaren för att kompensera dig för kostnaden för boten + något extra för besväret.

Bestrida en bot
Om du har för avsikt att bestrida en bot (t.ex. en fortkörningsbot som kan få rättsliga konsekvenser som en prick i ditt körkort) ska du inte betala boten/avgiften. Detta kan ses som ett erkännande av skuld. Vanligtvis är allt du behöver göra för att bestrida boten att ange låntagarens namn och adress. Detta hittar du på ditt slutkvitto.

 

Guide för sent återlämnande och återlämning till fel plats.

Låntagaren ansvarar för att bilen returneras i tid till start-/slutplatsen. Om låntagaren lämnar tillbaka bilen för sent kan du ha rätt till ersättning för detta. I regler och villkor finns mer information. Om du anser att du har rätt till ersättning för sent återlämnande kan du ta kontakt med oss och vi vidarebefordrar då en avgift för sent återlämnande till låntagaren å dina vägnar.

Om fordonet lämnas tillbaka till fel plats kontaktar du oss, så hjälper Lynk & Co dig att bärga bilen och vidarebefordrar därefter eventuella kostnader i samband med bilbärgningen och ersättningen till låntagaren för din räkning.

 

Vad gör jag om min bil lämnas tillbaka smutsig?

Låntagaren ska alltid lämna tillbaka bilen i samma skick som den var när den hämtades. Låntagaren är inte skyldig att rengöra bilen i slutet av bokningsperioden om den inte har blivit överdrivet smutsig (till exempel om det finns synliga spår av lera, mat, smulor eller sand i bilen eller om bilen är överdrivet smutsig på utsidan på grund av att den färdats på leriga eller smutsiga vägar).  

Om du anser att bilen lämnats tillbaka i ett alltför smutsigt skick måste du:
1. Initiera ett nytt hjälp- och supportärende INNAN du startar och kör bilen igen.
2. Dokumentera skicket på det returnerade fordonet.
3. Betala för att få din bil rengjord och sedan skicka kvittot till Lynk & Co.
4. Lynk & Co vidarebefordrar kostnaden för rengöringen + en tilläggsavgift till låntagaren å dina vägnar.
 

Vad händer om jag har problem med låntagaren?

Om du har ett problem med låntagaren som inte omfattas av de befintliga reglerna och villkoren ber vi dig kontakta oss och informera om situationen + eventuella bevis som du har.

I vissa fall kan du behöva lösa tvisten direkt med låntagaren. Lynk & Co kan bistå i ärenden genom att tillhandahålla information i relation till din bokning.
 
Övriga frågor

Hittade du inte svaret? 

Om du inte hittar svaret på din fråga ovan, är du välkommen att kontakta oss.