Hållbarhet

Hållbarhet hos
Lynk & Co.

Vi vet att vi är en del av problemet som biltillverkare. Vi vet också att det krävs djärva åtgärder för att förändra det. Därför gör vi inte bara 01 mer hållbar, utan vi tar även fram ett mer hållbart alternativt till traditionellt bilägande. Vi följer UN Global Compact för att se till att vi står fast vid våra hållbarhetsmål.
Bildelning

Sharing.
Is caring. 

Det räcker inte bara att göra bilarna mer effektiva, utan vi vill även förändra hur människor använder sina bilar. Genom att ge våra medlemmar möjlighet att dela sina bilar kan vi förbruka mindre resurser, minska behovet av enskilda bilar och använda utrymmet i städerna på ett bättre sätt. Därför har 01 utformats med en inbyggd delningsplattform och delningsbara digitala nycklar.

01

Ett grönare alternativ. 

Oavsett om du äger en egen 01 eller lånar en kan du vara säker på att den har utformats med hållbarhet i åtanke. Vi erbjuder endast eldrivna bilar och 01 finns som elektrisk laddhybrid och elhybrid. Laddhybridens räckvidd på 69 km med endast elkraft är för de flesta faktiskt tillräckligt för resorna i vardagen. 01 är dessutom världens första bil som har säten med materialet ECONYL®, ett regenererat nylonmaterial som tillverkats av återvunna fiskenät och annat avfall. Och det är bara början.

Partnerskap

Gör världen bättre tillsammans. 

Vi strävar alltid efter att hitta hållbara partner att samarbeta med. Vi är särskilt stolta över att arbeta med och stödja de ideella svenska organisationerna Mitt Liv och West Pride och därigenom främja ett mer inkluderande samhälle. Vi har även samlat ett urval miljövänliga, hållbara och oberoende märken som får sälja sina produkter i våra Clubs.

Vad gör ni för att minska CO2 utsläppen från er verksamhet?

Vi jobbar konstant för att minska vårt fotavtryck på miljön. I våra klubbar har vi gjort allt ifrån att förbjuda engångsartiklar av plast till att välja hållbara material. Ett annat viktigt steg för oss har varit att se till att alla våra lokaler, som klubbar och kontor, drivs av 100% förnybar energi.

Hur jobbar ni med jämställdhet & mångfald i Lynk & Co teamet? 

Inkludering är något som ligger Lynk & Co varmt om hjärtat, och vi jobbar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald. I Lynk & co teamet är könsfördelningen 50/50 (och det gäller även för vår ledningsgrupp). Som en del i vårt engagemang är vi också stolta partners till West Pride och Mitt Liv, två svenska välgörenhetsorganisationer som jobbar för ett mer inkluderande samhälle. 

Hur jobbar ni med anti-korruption?

Vår Code of Conduct sätter standarden för hur vi beter oss, både när vi gör affärer och mot varandra internt. Anti-korruption är en viktig del i det. För att vara säkra på att koden efterlevs, så genomgår alla som jobbar för Lynk & Co utbildning. Du hittar hela vår Code of Conduct här.

Hur jobbar ni med era leverantörer kring hållbarhet?

För att vara säkra på att våra partners delar våra värderingar kring hållbarhet så har vi utvecklat en Code of Conduct för affärspartners. Den beskriver vilka förväntningar vi har på alla våra affärspartners när det gäller mänskliga rättigheter, skyddande av miljön, och etisk affärsverksamhet. Du kan läsa den här.