Allmänna villkor för Lynk & Co månadsmedlemskap för konsumenter

GILTIGA FRÅN OCH MED 20 MARS 2022

1. INTRODUKTION

Välkommen till Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se/ (’Hemsidan’).

Vår tjänst gällande månads medlemskap , (‘Månadsmedlemskap’) ger dig tillgång till en Lynk & Co-Bil och även andra Lynk & Co-tjänster under medlemskapstiden till en fast kostnad. En fullständig lista av Lynk & Co-tjänsterna som inkluderas, samt tillämpliga villkor, återfinns i Avsnitt 3 nedan (’Månadsmedlemskap-Tjänsterna’). 

Dessa allmänna villkor (‘Månadsmedlemskap-Villkoren’) gäller för Månadsmedlemskapet för en Lynk & Co-Bil som gäller mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (’Lynk & Co’, ’vi’, ’oss’, ’vår’, ’vårt’, ’våra’) till dig som konsument (‘du, ‘dig’, ’din’, ’dina’), på Hemsidan, i en Club, i en Pop-up eller på Tour i Sverige. 

Dessa Månadsmedlemskap-Villkor ska inte tillämpas på köp av en Lynk & Co-Bil, på Lynk & Co:s bildelnings-tjänster eller för Lynk & Co:s reservdelar. Om du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor på Hemsidan.

Dessa Månadsmedlemskap-Villkor består utav 3 avsnitt, som följer nedan. Vänligen läs igenom alla avsnitt av dessa Månadsmedlemskap-Villkor och andra tillhörande dokument (fullständig lista över dessa finner du i avsnitt 3 nedan) innan du gör en Beställning av oss. Genom att göra en Beställning av ett Månadsmedlemskap accepterar du att bli bunden av dessa Månadsmedlemskap-Villkor samt bekräftar att du har läst dem.

Allt är i ständig rörelse och dessa Månadsmedlemskap-Villkor kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa Månadsmedlemskap-Villkor innan du gör en Beställning av ett Månadsmedlemskap, även om du tidigare har läst dem. Månadsmedlemskapet omfattas av Månadsmedlemskap-Villkoren i den version som är gällande när Månadsmedlemskapet påbörjas. 

2. INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefonnummer: +46 31 309 7570
E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  

KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  
 
Med ’Koncernbolag’ avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB.

3. AVTALSHANDLINGAR 

Avtalet för Månadsmedlemskap (’Avtalet’) består av följande handlingar, 

Orderbekräftelsen för Månadsmedlemskap

Dessa Månadsmedlemskap-Villkor

Avsnitt I Att registrera ett Månadsmedlemskap

Avsnitt II Månadsmedlemskap-Bilen och användarvillkor

Avsnitt III Allmänna Villkor för Lynk & Co Månadsmedlemskap-Tjänsterna för konsumenter

Bilaga 1 Formulär för ångerrätt

Bilaga 2 Lista över tilläggsavgifter inklusive moms

Bilaga 3 Villkor för Anslutningstjänster

För det fall bestämmelser i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, så vida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som du köper av oss i samband med ditt Månadsmedlemskap. 

Dessa Månadsmedlemskap-Villkor är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

 

I. ATT REGISTRERA ETT MÅNADSMEDLEMSKAP-MEDLEMSKAP

4. BESTÄLLNING 

Du kan göra en beställning av ett Månadsmedlemskap (’Beställning’) online via Lynk & Co:s webshop på https://www.lynkco.com/sv-se/ samt på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade ‘Onlinebutiken’). Du kan också besöka en Lynk & Co club (’Club’), en Lynk & Co tour (’Tour’) eller en Lynk & Co pop-up club (’Pop-up’) i Sverige. 

För att ingå Månadsmedlemskapet måste Du, 

Vara 21 år eller äldre och ha haft ett giltigt körkort i mer än tre (3) år, och
Ha ett giltigt körkort inom Sverige, och 
Vara bosatt i Sverige 

När du gör en Beställning bekräftar du och garanterar att du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-Bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att du inte lever upp till denna garanti annulleras din Beställning med omedelbar verkan. Vidare förbehåller vi oss rätten att inte ersätta dig för några kostnader, och vi kan inte heller göra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av Priset.

För att göra en Beställning i Onlinebutiken måste du fylla i alla obligatoriska fält sanningsenligt och korrekt, konfigurera ditt Månadsmedlemskap enligt de alternativ som presenteras för dig och bekräfta att du har läst dessa allmänna Månadsmedlemskap-Villkor. Du måste också skapa ett Lynk & Co-konto (’Lynk & Co-Konto’), om du inte redan har ett sådant. Lynk & Co-Kontot omfattas av separata villkor som du kan hitta här på Hemsidan.

När du gör en Beställning i Onlinebutiken, lämnar du ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal i enlighet med dessa Månadsmedlemskap-Villkor. Eventuella villkor som du har begärt som en del av Beställningen är inte giltiga så vida vi inte skriftligen har accepterat sådana villkor.

KÖRKORT 

Du är ansvarig för att säkerställa att ditt körkort är giltigt. Om ditt körkort har utfärdats utanför Sverige är du ansvarig för att det är giltigt inom Sverige och att det förblir giltigt under Avtalets varaktighet. Du är ansvarig för att informera oss om alla ändringar av ditt körkort under hela Avtalet, såsom dess förnyelse, utgång, med mera.

ETT BINDANDE AVTAL

När vi har gått igenom och kontrollerat att vi kan fullgöra din Beställning kommer vi att skicka dig en skriftlig orderbekräftelse för ditt Månadsmedlemskap-Medlemskap (‘Orderbekräftelsen’). När du har mottagit Orderbekräftelsen har du ingått ett bindande avtal (‘Avtalet’) med oss. Med Orderbekräftelsen kommer vi även skicka med hela innehållet i Avtalet.

Vänligen notera att eventuella andra automatiserade meddelanden från oss till dig utöver Orderbekräftelsen inte utgör en formell Orderbekräftelse, såvida detta inte uttryckligt anges.

5. FORDONS- OCH TJÄNSTKONFIGURATION

När du gör din Beställning har du möjlighet att konfigurera ditt Månadsmedlemskap. Du kan välja mellan vissa Lynk & Co-Bilkonfigurationer. 

Din valda Lynk & Co-Bilkonfiguration (’Månadsmedlemskap-Bilen’) och Månadsmedlemskap-Tjänsterna inkluderade som standard kommer att framgå av Orderbekräftelsen. För att säkerställa att ditt Månadsmedlemskap är utformat på det sätt du vill, vänligen granska Orderbekräftelsen för Månadsmedlemskapet i detalj när du får den. Vidare ber vi dig att informera oss så snart som möjligt om eventuella fel i Orderbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar av din valda Månadsmedlemskap-Bil som kommer framgå av Avtalet – så länge sådana förändringar inte väsentligt påverkar Månadsmedlemskap-Bilens kvalitet eller prestanda. 

5.1 ÄNDRINGAR I BESTÄLLNINGEN

Vi tillåter inte att en Beställning ändras förutom i fall där Orderbekräftelsen innehåller felaktig information och inte matchar din Beställning. Om du vill ändra din Beställning ber vi dig att kontakta Engagement Center som kommer att hjälpa dig efter bästa förmåga. Om en ändring av Beställningen av någon anledning är omöjlig kan du ändå avbryta din Beställning enligt nedan och göra en ny Beställning.

6. PRIS

Din Månadsmedlemskap-avgift inkluderar din Månadsmedlemskap-Bil och Månadsmedlemskap-Tjänster, en fullständig lista över vilka kommer att ges till dig i din Orderbekräftelse (’Månadsmedlemskap-Avgift’). Din Månadsmedlemskap-Avgift per faktureringsperiod kommer att framgå av kassan i Onlinebutiken innan du gör din Beställning. Om vi inte tydligt anger något annat, inkluderar priserna som visas i Onlinebutiken mervärdesskatt (”Moms”), men inkluderar inte eventuell leveransavgift. Istället betalas leveransavgift separat i de fall där leveransavgift blir aktuell.

Din första Månadsmedlemskap-Avgift kommer att reserveras efter ingåendet av Avtalet, och kommer därefter tas ut i samband med att vi levererar din Månadsmedlemskap-Bil till dig. Med undantag för den första Månadsmedlemskap-Avgiften betalar du din Månadsmedlemskap-Avgift i förskott på samma datum varje kalendermånad, vilket är det datum då du mottog din Månadsmedlemskap-Bil (’Faktureringsdatum’). Faktureringsperioden för din Månadsmedlemskap-Avgift ligger därför mellan Faktureringsdatumet för varje kalendermånad (’Faktureringsperiod’). Om Du till exempel tog emot din Månadsmedlemskap-Bil den 10 mars kommer Faktureringsperioden att vara tidsperioden mellan den 10 mars och den 10 april.

6.1 TILLKOMMANDE AVGIFTER

Du kan behöva betala ytterligare avgifter till oss (utöver Din Månadsmedlemskap-Avgift) för kostnader som uppstått under din användning av Månadsmedlemskap-Bilen, men som har debiterats oss som registrerad ägare till Månadsmedlemskap-Bilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, parkeringsbiljetter och trängselavgifter som du ådrar dig under Månadsmedlemskap-Medlemskapet.

Vi kommer att lägga till dessa tilläggsavgifter i din Månadsmedlemskap-Avgift för Faktureringsperioden efter det att vi blivit debiterade för sådana tilläggsavgifter, och i vissa fall kommer vi även att debitera dig för en administrativ avgift om 30 kr med anledning av detta. Sådana tilläggsavgifter kommer att listas under dina "Mina sidor" på ditt Lynk & Co-Konto. Du kan alltid logga in på ditt Lynk & Co-Konto för att se din kommande betalning. En fullständig lista över vilka extra tilläggsavgifter vi kommer att ta med i din Månadsmedlemskap-Avgift om du skulle ådra dig dem och vilka tilläggsavgifter som medför en administrativ avgift finns i Bilaga 2. 

7. BETALNING

För att betala för ditt Månadsmedlemskap kan du välja mellan de olika betalningsalternativen som finns tillgängliga i Onlinebutiken, i Club, Pop-Up eller på Tour och du kan betala i de valutor som anges där. Vi kommer att använda betalningsuppgifterna som du tillhandahåller oss för din första Månadsmedlemskap-Avgift för alla efterföljande Månadsmedlemskap-Avgifter och extra avgifter.

7.1 BETALNINGSMETODER 

Din Månadsmedlemskap-Avgift kan betalas på sätt beskrivet för dig när du lägger din Beställning. Generellt accepterar Vi följande betalningsmetoder: kredit- och betalkort eller banköverföring. Vi förbehåller oss rätten att avböja vissa betalningsmetoder för en Beställning och hänvisa till andra betalningsmetoder. Vi godtar enbart betalning från konton registrerade inom den Europeiska Unionen (´EU’) och Schweiz. Vi tar inte ansvar för avgifter som tredje part, såsom men inte uteslutande banker eller kreditkortsleverantörer, kan komma att lägga till.

Alla betal- och kreditkortsinnehavare är föremål för validerings- och auktoriseringskontroll av kortutgivaren. Om utgivaren av det angivna konto- eller kreditkortet vägrar att godkänna betalningen till oss, kommer du att få ett meddelande om att betalningen inte kunde genomföras. Om din betalning inte kan fullgöras, försök igen eller kontakta Engagement Center för support. Om Månadsmedlemskap-Avgiften, oavsett orsak, inte kan reserveras, kan en order inte göras.

7.2 SÄKER BETALKORTS- /KREDITKORTSBETALNING

När du anger dina betalningsuppgifter kommer dina uppgifter att sändas krypterat till vår Payment Service Provider (‘PSP’) via en säker anslutning och därefter processas av dem. 

7.3 MÅNADSMEDLEMSKAP-AVGIFTSSPECIFIKATION

Du kommer att få en specifikation för din Månadsmedlemskap-Avgift på ditt ’Mina Sidor’ på ditt Lynk & Co-konto och till den email adress du angett när du gjorde din Beställning på Faktureringsdatumet. Se alltid till att den av dig valda betalningsmetoden är giltigt och att du har tillgängliga medel för att betalningen ska gå igenom.

7.4 KREDITUPPLYSNING

Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av din trovärdighet och behörighet baserat på dina personuppgifter och din kreditvärdighet. Om du väljer att betala med kreditkort eller betalkort förbehåller vi oss rätten att kontrollera giltigheten på kreditkortet eller betalkortet, dess kreditstatus i förhållande till värdet av Beställningen och om dina personuppgifter är korrekta och i överensstämmelse med uppgifterna som anges i Bestämmelsen.

Vi förbehåller oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på din kreditupplysning som kan ses av andra organisationer. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget att vi har gjort en kreditupplysning om dig och vi kan komma att avvisa Beställningar eller valt betalningsalternativ baserat på kreditupplysningen. 

7.5 SEN BETALNING 

Du är ansvarig för att din Månadsmedlemskap-Avgift och eventuella ytterligare avgifter betalas varje månad. Om du inte har betalat din Månadsmedlemskap-Avgift på förfallodagen skickar vi en (1) påminnelse till dig om att göra en sådan betalning omedelbart. Var noga med att följa betalningsinstruktionen i den påminnelsen då den kan skilja sig från din vanliga betalningsmetod.
 
Om vi inte har mottagit din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag - fredag) efter en sådan första påminnelse kommer vi att inleda en formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för dig. Dessutom har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift om SEK 60.

Om vi inte har fått betalning av din Månadsmedlemskap-Avgift femton (15) dagar efter förfallodagen, har vi rätt att säga upp ditt Avtal. Om vi väljer att göra det kommer du att informeras om detta via e-post och om inte betalning har mottagits av oss senast fyra (4) dagar efter datumet för uppsägningsbrevet (’Uppsägningsdatum’) avslutas Avtalet på Uppsägningsdatumet.

8. LEVERANS

De olika leveransalternativen som i vi erbjuder är villkorade av sin tillgänglighet. För Beställningar som gjorts i Onlinebutiken i Sverige kan vi enbart leverera inom Sverige. 

Du kan hitta mer information om våra olika leveransalternativ i vår leveranspolicy på Hemsidan. Så vida inget annat anges i skriftlig kommunikation med dig inkluderar leveranskostnaden tullavgifter, statliga avgifter samt frakt- och hanteringsavgifter för leverans till dig, men däremot inte kostnader för återlämning.

Innan du gör din Beställning kommer leveransmetoderna och eventuella tillhörande kostnader att listas i Onlinebutiken eller presenteras för dig på ett annat lämpligt sätt. Du kan välja vilket leveransalternativ du vill ha för leveransen av Månadsmedlemskap-Bil i samband med att du gör din Beställning. När du har gjort din Beställning kommer vi att kontakta dig inom 2-4 dagar efter att vi har skickat din Orderbekräftelse, för att ordna med leveransen av Månadsmedlemskap-Bil, samt meddela dig vilka leveranstider som är tillgängliga för dig baserat på ditt valda leveransalternativ i samband med Beställningen. När du har valt din leveranstid kommer den att bekräftas skriftligen.
Alla leveranstider är estimerade och trots att vi alltid anstränger oss för att leverera inom den uppskattade leveransperioden kan vi, av olika skäl, inte garantera någon exakt tidpunkt för leverans. Om vi skulle bli förhindrade att leverera inom den uppskattade leveransperioden kommer vi att informera dig om detta.

För Månadsmedlemskap-Bilar som är planerade för leverans mer än sex (6) månader efter dagen för Beställningen förbehåller vi oss rätten att göra en rimlig ökning av Priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om du inte accepterar ökningen har du rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11. 

Vid leverans kommer vi att be dig att visa upp handling som bekräftar din identitet samt att du undertecknar en leveransbekräftelse. Glöm inte att ta med dig ditt körkort när du hämtar din Månadsmedlemskap-Bil och se till att bekanta dig med identifieringskraven i leveranspolicyn innan du hämtar din Månadsmedlemskap-Bil.

8.1 ÄNDRINGAR I LEVERANSEN 

Du kan i vissa fall ändra ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose en sådan begäran. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en ombokningsavgift, som i sådant fall kommer att betalas av dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell ombokningsavgift innan vi godkänner din ändring av leveransalternativ. Om du ändrar ditt valda leveransalternativ från ett alternativ vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som vi tillhandahåller mot en leveransavgift, kommer vi att lägga till den tillkommande leveransavgiften till din första Månadsmedlemskap-Avgift.

För mer information om hur du kan ändra leveransalternativ, samt information om när ombokningsavgift är tillämplig, vänligen läs vår leveranspolicy på Hemsidan. 

8.2 FÖRSENAD LEVERANS

Vid eventuell leveransförsening kommer vi att informera dig så snart som möjligt om att leveransen är försenad och kommer ge dig en ny estimerad leveranstid. Vänligen läs vår leveranspolicy på Hemsidan för mer information om hur försenad leverans kommer att hanteras. Om tidpunkten för leverans av din Månadsmedlemskap-Bil är särskilt viktig för dig måste du informera oss om detta när du gör din beställning.

8.3 EJ UTHÄMTADE BESTÄLLNINGAR

Om du av någon anledning inte hämtar ut din Månadsmedlemskap-Bil i enlighet med ditt valda leveransalternativ och vald tid för leverans, kommer din Beställning att bli återlämnad till oss och vi kommer att debitera dig för leveranskostnaden för återlämning av bilen enligt specifikation som framgår av vår leveranspolicy på Hemsidan. 

8.4 ÄGANDE OCH TITEL

Äganderätten till Månadsmedlemskap-Bilen kommer inte att övergå till dig någon gång under Månadsmedlemskapet eller därefter. Månadsmedlemskap-Bilen och eventuella tillbehör till denna är vår egendom och Månadsmedlemskap-Bilen kommer att vara registrerad i vårt namn. För det fall du inte betalar din Månadsmedlemskap-Avgift, förbehåller vi oss rätten att återta Månadsmedlemskap-Bilen utan att i förväg informera dig om Vår avsikt att göra det.

9. AVBRYTA EN BESTÄLLNING 

Förutsatt att du inte har fått din Månadsmedlemskap-Bil levererad kan du när som helst avbryta din Beställning utan att det medför några kostnader relaterad till din Beställning. Om du avbryter din Beställning kommer vi att betala tillbaka den första Månadsmedlemskap-Avgiften till dig så snart som möjligt, och senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet av ditt meddelande om att du vill avbryta din Beställning. Ett sådant meddelande måste du lämna till oss genom att kontakta Engagement Center. För det fallet att du avbryter din Beställning senast tre (3) dagar innan det av dig valda leveransdatumet, kan en avbeställningsavgift som anges i leveranspolicyn vara tillämplig. För mer information, se leveranspolicyn på Hemsidan.

10. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

När du gör en Beställning av oss i Onlinebutiken har du en lagstadgad ångerrätt som ger dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra Avtalet inom 14 (fjorton) dagar från och med mottagandet av Orderbekräftelsen.   

10.1 TIDSFRIST

Tidsfristen om 14 (fjorton) dagar som du har på dig att ångra Avtalet börjar löpa från och med den dag du ingår Avtalet med oss avseende Månadsmedlemskapet.  

10.2 UTÖVA DIN RÄTT 

För att utöva din ångerrätt måste du, innan tidsfristen om fjorton (14) dagar går ut, meddela oss skriftligen om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt. 

Ditt skriftliga meddelande till oss om att du vill utöva din ångerrätt kan vara utformat på olika sätt så länge det kommer fram till oss inom tidsfristen om 14 dagar, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt: 

Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till Månadsmedlemskap-Villkoren (se Bilaga 1)
Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller en e-post till adressen listad i början av dessa Månadsmedlemskap-Villkor. 

10.3 ÅTERLÄMNING AV MÅNADSMEDLEMSKAP-BILEN EFTER ATT DU UTÖVAT DIN ÅNGERRÄTT

När du har skickat oss ett tydligt skriftligt meddelande om din avsikt att utöva din ångerrätt måste du återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till oss för det fall den redan levererats till dig. Du behöver stå för returkostnaden. För att återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till oss efter att du har utnyttjat din ångerrätt kan du välja mellan något av de två alternativen nedan. Innan du återlämnar Månadsmedlemskap-Bilen måste du informera Engagement Center om vilket alternativ du väljer, så att vi kan hjälpa dig med återlämningen,

A. Återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till en central service point (’CSP’) som anges i leveranspolicyn på Hemsidan på din egen bekostnad inom fjorton (14) dagar från det att du meddelat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt, eller

B. Begära att vi, på din bekostnad, hämtar din Månadsmedlemskap-Bil på en plats som du och Engagement Center kommer överens om. Din begäran och bokning av oss att hämta din Månadsmedlemskap-Bil måste göras inom fjorton (14) dagar från den dag du informerat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt.

10.4 KOSTNADER FÖR ÅTERLÄMNING  

Som nämnts ovan kommer du att behöva stå för kostnaden för återlämningen. Detta gäller även när du använder den av Lynk & Co tillhandahållna återlämningtjänsten. Den ungefärliga kostnaden för att återlämna en Månadsmedlemskap-Bil är för närvarande tre tusen fem hundra SEK (SEK 3500).

10.5 URSPRUNGLIGT SKICK 

Vi kan bara garantera en fullständig återbetalning i de fall Månadsmedlemskap-Bilen är  återlämnad  i samma skick som du fick den, det vill säga i sitt ursprungliga skick. Detta innebär att du utan hinder kan testköra Månadsmedlemskap-Bilen för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion, men att du kan bli skyldig gentemot oss att betala för värdeminskning av Månadsmedlemskap-Bilen med anledning av hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion. 

När vi har mottagit den återlämnade Månadsmedlemskap-Bilen, kommer vi att göra en kontroll av dess skick. För det fall vi gör bedömningen att du har hanterat Månadsmedlemskap-Bilen utöver vad som behövs för att säkerställa att den är i fullt fungerande skick och för att fastställa dess egenskaper kommer vi göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som står i proportion till det minskade värdet på Månadsmedlemskap-Bilen. 

10.6 ÅTERBETALNING

Vi kommer att återbetala Månadsmedlemskap-Avgiften och eventuella leveranskostnader förenade med din Beställning till dig (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet Vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål, och senast 14 (fjorton) dagar efter dagen vi har fått Månadsmedlemskap-Bilen i retur, eller fått bevis på sådan återlämning. 

Vi kommer att genomföra återbetalningen till dig genom samma betalningsmetod som du själv använde vid betalningen om det är möjligt. Om du är medveten om att detta inte är möjligt av någon anledning, kontakta Engagement Center. Om vi av någon anledning inte kan göra återbetalningen till dig med samma betalningsmetod, eller om det av någon anledning behövs alternativa lösningar, kommer vi att kontakta dig för att reglera återbetalningen.

11 MÅNADSMEDLEMSKAPETS PERIOD OCH UPPSÄGNING

11.1 MÅNADSMEDLEMSKAPETS PERIOD

Ditt Månadsmedlemskap börjar från den dag du tar emot din Månadsmedlemskap-Bil och förnyas automatiskt för ytterligare en Faktureringsperiod såvida du inte säger upp ditt Månadsmedlemskap genom att skriftligen meddela oss. Detta gäller även för det fall du inte skulle hämta ut Månadsmedlemskap-Bilen vid den överenskomna leveranstiden, men det gäller däremot inte för det fall vi inte levererar Månadsmedlemskap-Bilen vid den överenskomna leveranstiden. I det senare fallet börjar ditt Månadsmedlemskap gälla först när vi levererat Månadsmedlemskap-Bilen till dig. Detaljerna kring hur du säger upp ditt Månadsmedlemskap finns i avsnitt 11.3 nedan.  

11.2 MINIMIPERIOD

Månadsmedlemskapet kan som minst pågå under en (1) Faktureringsperiod vilket innebär att du måste avbryta ditt Månadsmedlemskap senast tjugo (20) dagar före nästkommande Faktureringsdag för att Månadsmedlemskap inte ska löpa under ytterligare en Faktureringsperiod.

11.3 DIN UPPSÄGNING AV MÅNADSMEDLEMSKAPET

Du kan säga upp Avtalet när som helst genom att skriftligen informera oss om din önskan att säga upp Avtalet, antingen i Lynk & Co appen eller genom att ringa Engagement Center. Vi kräver minst tjugo (20) dagars varsel om din önskan att säga upp Avtalet. Detta innebär att du inte kommer att vara skyldig att betala för ytterligare en Faktureringsperiod om du har informerat oss om din önskan att säga upp avtalet senast tjugo (20) dagar innan nästa Faktureringsdatum inträffar (vilket är detsamma varje månad och har definierats ovan). Om vi får din begäran om uppsägning av avtalet senare än tjugo (20) dagar innan ditt nästa Faktureringsdatum inträffar, fortsätter ditt Avtal att löpa under ytterligare en Faktureringsperiod efter ditt Faktureringsdatum och avslutas därefter (dvs. i slutet av Faktureringsperioden).

Efter att du informerat oss om din önskan att säga upp Avtalet kommer ditt Månadsmedlemskap fortsatt att vara gällande och du kan fortsätta att använda din Månadsmedlemskap-Bil till dess att den återlämnas i enlighet med avsnitt 13 nedan. 

Om Månadsmedlemskap-Bilen inte återlämnas till oss i tid kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskap-Bilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på tvåhundrafemtio SEK (SEK 250) för varje dag som Månadsmedlemskap-bilen inte har återlämnats till oss. Observera att Månadsmedlemskap-Bilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 13 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskap-Bilens skick inte stämmer överens med detta

11.4 VÅR UPPSÄGNING AV MÅNADSMEDLEMSKAPET

Som nämnts ovan har vi rätt att säga upp ditt Avtal med oss på grund av bristande betalning, varpå du kommer att få ett uppsägningsbrev från oss som informerar dig om uppsägningen och att en sådan uppsägning träder i kraft fyra (4) dagar efter dateringen av uppsägningsbrevet ('Uppsägningsdagen'). Detta innebär att du måste återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna återlämning av din Månadsmedlemskap-Bil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den snäva tidsramen är det viktigt att du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet. 

Om Månadsmedlemskap-Bilen inte återlämnas till oss inom den angivna tidsramen ovan kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskap-Bilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på SEK 250 (tvåhundrafemtio SEK) för varje dag som Månadsmedlemskap-bilen inte har återlämnats till oss. Observera att Månadsmedlemskap-Bilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 13 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskap-Bilens skick inte stämmer överens med detta.

Vi har rätt att säga upp ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla dina skulder till oss omedelbart måste betalas, om;

a) Du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,
b) En kreditrapport visar att du har betalningsanmärkningar eller att vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att du saknar betalningsförmåga,
c) Du underlåter att betala Månadsmedlemskap-Avgiften på Faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,
d) Du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till dig,
e) Månadsmedlemskap-Bilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,
f) Du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,
g) Du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av oss,
h) Du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra Månadsmedlemskap-Bilen utanför det tillåtna territoriet,

Om vi säger upp Avtalet enligt ovan har vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta Månadsmedlemskap-Bilen med omedelbar verkan. Vi kan i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket eller annan myndighet som kan agera i vårt intresse och som har rätt att beslagta Månadsmedlemskap-Bilen.

12. FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår i detta samt att ändra priset på ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att meddela dig sådana ändringar i förväg och informera dig om hur du kan acceptera dessa ändringar. Om vi gör en ändring av priset har du valet att antingen godkänna prisändringen genom att acceptera den enligt instruktionerna i meddelandet som informerar dig om prisändringen eller säga upp ditt Månadsmedlemskap enligt avsnitt 11. Om du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen utgår vi från att du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till dig. Eventuella prisändringar träder i kraft 30 dagar efter att du har informerats om sådan ändring.

13. ÅTERLÄMNING AV DIN MÅNADSMEDLEMSKAP-BIL 

Om du säger upp Avtalet måste du återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till oss. För att göra det måste du ordna återlämning med hjälp av Engagement Center. Du kommer behöva stå för kostnaden för återlämningen. För att återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till oss kan du välja mellan de två alternativen nedan. Du måste informera Engagement Center om vilket alternativ du väljer innan du återlämnar Månadsmedlemskap-Bilen för att vi ska kunna bistå dig vid din återlämning,

A. Återlämna Månadsmedlemskap-Bilen till en central service point (’CSP’) som anges i leveranspolicyn på Hemsidan på din bekostnad. Detta måste du göra före den sista dagen för ditt Avtal,

B. Begära att vi, på din bekostnad, hämtar din Månadsmedlemskap-Bil på en plats som du och Engagement Center kommer överens om. Vi kommer då kontakta dig för att ordna med upphämtningen av din Månadsmedlemskap-Bil. 

Observera att om den sista dagen för ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan vi kräva att du återlämnar Månadsmedlemskap-Bilen eller ordnar med upphämtning av densamma innan den sista dagen av ditt Månadsmedlemskap.

13.1 MÅNADSMEDLEMSKAP-BILENS SKICK VID ÅTERLÄMNING

Var noga med att förbereda din Månadsmedlemskap-Bil inför återlämning. Månadsmedlemskap-Bilen måste återlämnas till oss;

med full bränsletank. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en kostnad för bränsle och en administrativ avgift om du återlämnar Månadsmedlemskap-Bilen utan full bränsletank.
med alla personliga tillhörigheter borttagna (vi tar inte ansvar för förlust av egendom som finns kvar i Månadsmedlemskap-Bilen)
I rent skick
Med samtliga försäkringsanspråk ingivna och alla skador rapporterade
Med alla delar och dokument som medföljer Månadsmedlemskap-Bilen

Vid återlämning förbehåller vi oss rätten att inspektera Månadsmedlemskap-Bilen tillsammans med dig. När du återlämnar Månadsmedlemskap-Bilen till oss eller när vi hämtar Månadsmedlemskap-Bilen från dig på begäran, kommer vi att bedöma Månadsmedlemskap-Bilens skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om Månadsmedlemskap-Bilen är rengjord, eventuella skador och att delar och dokument som medföljer Månadsmedlemskap-Bilen fortfarande finns. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras och eventuella reparationskostnader kan betalas av dig enligt slitagepolicyn som finns här och ytterligare avgifter som anges i Bilaga 2 nedan.

13.2 AVLÄSNING AV KÖRSTRÄCKA

Vid återlämning kommer vi att avläsa den slutliga körsträckan för din Månadsmedlemskap-Bil och beräkna eventuella kostnader som du ska betala enligt avsnitt 25 nedan.

14. FÖRSÄKRING 

Månadsmedlemskapet inkluderar fordons- och vägtrafikförsäkring (’Försäkring’) som tillhandahålls av vår partner och regleras enligt vår partners försäkringsvillkor. Du hittar dessa villkor i avsnitt som anges i Del II nedan. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa och förstå dessa innan du tar emot din Månadsmedlemskap-Bil.

15. ANSVAR

15.1 VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG 

Inget i dessa Månadsmedlemskap-Villkor kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.  

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

Om du upptäcker att din Månadsmedlemskap-Bil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar din användning av Månadsmedlemskap-Bilen kommer vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut Månadsmedlemskap-Bilen, så länge avvikelsen eller felet inte beror på din egen bristfälliga användning av Månadsmedlemskap-Bilen eller i övrigt missbruk av densamma. Om du upptäcker att din Månadsmedlemskap-Bil är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits rekommenderar vi och ber dig att meddela oss så snart som möjligt, antingen när du får Månadsmedlemskap-Bilen och märker felet, eller när du annars senare märker felet.

Du kan informera oss och registrera ditt klagomål genom att fylla i kontaktformuläret, eller kontakta oss via telefon eller e-post.

Vårt maximala ansvar gentemot dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av din Beställning. 

 

15.2 DITT ANSVAR GENTEMOT OSS

I händelse av att Försäkringen blir ogiltig på grund av åtgärder som du vidtagit är du ansvarig för eventuella förluster med anledning av, till exempel men inte begränsat till, skada eller stöld. Du är då även ansvarig för sådana åtgärder som andra förare av din Månadsmedlemskap-Bil vidtagit i samband med att de med din tillåtelse använt Månadsmedlemskap-Bilen. 

Som nämnts ovan är du ansvarig för alla avgifter och böter, så som exempelvis parkerings- och hastighetsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under ditt Månadsmedlemskap. Vi debiterar dig för sådana kostnader som riktas mot oss som i vår egenskap av registrerad ägare till Månadsmedlemskap-Bilen. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med din tillåtelse kör Månadsmedlemskap-Bilen kommer att hanteras av oss som om de orsakats av dig.  Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för eventuella böter och avgifter som uppstår under ditt Månadsmedlemskap under upp till tolv (12) månader efter att du sagt upp Avtalet, du ångrat Avtalet eller att vi sagt upp Avtalet.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi kan komma att ge dig tillgång till immateriella rättigheter (’IP’) som finns inom ramen för eller i samband med Månadsmedlemskap-Bilen. Licensen och rätten att använda sådan IP kan komma att regleras av särskilda villkor, som i sådant fall kommer att presenteras för dig i Villkoren för Anslutningstjänster som återfinns i Bilaga 3. Om det inte finns några speciella villkor för användningen, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-licensierbar, icke-överförbar licens att endast använda sådan IP i) internt i samband med Månadsmedlemskap-Bilen och för den användning för vilken IP:n gjordes tillgänglig, och ii) i enlighet med all dokumentation för IP.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet i dokumentationen för IP och kraven i dessa Månadsmedlemskap-Villkor. 

16.1 ANVÄNDNING AV TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi kan förse dig med en tredje parts IP inom ramen för eller i samband med Månadsmedlemskap-Bilen (’3PIP’). Alla sådana 3PIP kan styras av separata villkor som utfärdats av tredje part och som vi kan tillhandahålla dig eller hänvisa dig att läsa eller ladda ner på tredje parts webbplats. I så fall är du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor.

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till sådan användning som sker i samband med användningen av en Månadsmedlemskap-Bil, samt den auktoriserade användningen för vilken 3PIP gjordes tillgänglig.

17. RÄTTIGHETSINNEHAVARE 

Alla immateriella rättigheter som exponeras i Onlinebutiken och alla immateriella rättigheter som är kopplade till Månadsmedlemskapet och Månadsmedlemskap-Bilen tillhör oss och du har inte rätt att använda eller förfoga över dessa rättigheter utan vårt samtycke. Fotografier och bilder som förekommer I Onlinebutiken eller i marknadsföringsmaterial i Vår Club, Pop-Up eller under Tour är enbart av illustrativ art. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget, men Lynk & Co-Bilens verkliga utseende kan avvika från avbildningarna.

18. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 

Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra Våra skyldigheter samt rätten att överlåta rättigheter under Avtalet till tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt dessa Månadsmedlemskap-Villkor. Om vi överlåter sådana rättigheter eller skyldigheter kommer vi att underrätta dig skriftligen. Du har inte rätt att överlåta några icke fullgjorda skyldigheter till tredje part utan att först erhålla vårt skriftliga samtycke.

19. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar dig, använder Hemsidan och gör en Beställning. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan.

20. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa Månadsmedlemskap-Villkor skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Månadsmedlemskap-Villkor.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

22. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER

Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss som vi inte kan komma överens om har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (’ODR-plattformen”’ vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges. 

23. YTTERLIGARE INFORMATION 

Dessa Månadsmedlemskap-Villkor finns tillgängliga på https://lynkco.com/sv-se/terms-and-conditions. Om du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara Månadsmedlemskap-Villkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på din dator.

Du kan också spara och arkivera din Beställning antingen genom att använda sedvanliga kommandon på din dator under den sista delen av din Beställning i Onlinebutiken eller så kan du vänta till dess du får Orderbekräftelsen som innehåller dina beställningsuppgifter samt de för din Beställning gällande Månadsmedlemskap-Villkor. 

24. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? 

Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig via någon av nedanstående uppgifter.

 

II. MÅNADSMEDLEMSKAP-BILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR 

Du kan använda Månadsmedlemskap-Bilen under hela ditt Månadsmedlemskap enligt nedan.

25. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA

Ditt Månadsmedlemskap inkluderar en körsträcka om 1250 km per månad (’Inkluderade Körsträckan’) och den Inkluderade Körsträckan motsvarar Faktureringsperioden. Du kan köra Månadsmedlemskap-Bilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader i din Månadsmedlemskap-Avgift.

Vid beräkningen av vilken sträcka du har kört Månadsmedlemskap-Bilen omfattas samtliga sträckor som Månadsmedlemskap-Bilen körts, oavsett vem som kört Månadsmedlemskap-Bilen med undantag för samtliga sträckor som Månadsmedlemskap-Bilen körts i samband med att den delats på Lynk & Co:s Bildelningsplattform. 

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer vi inte att beräkna dina körsträckor på månadsbasis utan beräknar istället din totala körsträcka i slutet av Avtalet eller när du får extra körsträcka ett värde på femhundra euro (500 euro) eller mer. Körsträckor kan därför föras över mellan månader upp till en körsträckkostnad på ett värde av 500 EUR, vid vilken tidpunkt körsträckskostnaden faktureras till dig på samma sätt en extra avgift som anges i avsnitt 6.1. Efter betalning börjar din förbrukade körsträcka beräknas från noll (0) igen.

Detta innebär att du kan kompensera för en extra körsträcka som gjorts under en månad genom att köra en kortare sträcka under en annan månad till den månad din körsträcka uppnår ett värde på 500 Euro. Om du har överskridit den totala Inkluderade Körsträckan vid slutet av Avtalet kommer vi att ta ut en avgift för den överskjutande körsträckan. 
Kostnaden för de kilometer som överstiger Inkluderad Körsträcka är 1.5 SEK per kilometer, inklusive Moms.

Du kan hålla koll på din körsträcka i din Månadsmedlemskap-Bil med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att du har så uppdaterad information om din körsträcka som möjligt kommer vi att utläsa din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att du kan hålla koll på dina kostnader och din körsträcka.

26. VEM KAN KÖRA? 

Månadsmedlemskap-Bilen kan köras av dig, dvs. kontraktsinnehavaren, och din närmaste familj som enligt definitionen i Försäkringen utgörs av personer folkbokförda på samma adress som du (förutsatt att de uppfyller kraven i avsnitt 4). Mer information om vem som i övrigt kan köra Månadsmedlemskap-Bilen finns i försäkringsvillkoren. Det är din skyldighet att se till att de som du tillåter att köra Månadsmedlemskap-Bilen följer dessa Användarvillkor och Avtalet, samt att de även har rätt att göra det.

27. BILDELNING

Månadsmedlemskap-Bilen kan delas via Lynk & Co:s bildelningsplattform (’Lynk & Co:s Bildelningsplattform’) men får inte delas på andra delningsplattformar eller tjänster. Om du väljer att dela din Månadsmedlemskap-Bil på Lynk & Co:s Bildelningsplattform, kan den också köras av personer utanför din närmaste familj och ditt hushåll med förbehåll för de separata villkoren som reglerar Lynk & Co:s BIldelningsplattform och tillhörande BILdelningsplattformsförsäkring.

28. OMRÅDE

Du kan köra Månadsmedlemskap-Bilen i det land där du är bosatt såväl som inom Europeiska unionen (’EU’), Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz och Storbritannien, i enlighet med försäkringsvillkoren. I vissa fall kan andra länder också omfattas av försäkringens territoriella täckning, se försäkringsvillkoren om du vill köra Månadsmedlemskap-Bilen på en annan plats än ovan nämnda länder. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom det relevanta avsnittet i försäkringsvillkoren innan du kör Månadsmedlemskap-Bilen utanför det land där du bor.

29. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING

Kostnader som uppkommer under användning av Månadsmedlemskap-Bilen ansvarar du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i Månadsmedlemskap-Avgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd kommer alla kostnader som inte ingår i din Orderbekräftelse att bäras av dig.

30. CAR GUIDE 

Du kommer att få en Car Guide för din Månadsmedlemskap-Bil i samband med leveransen. Car Guide är tillgänglig i Månadsmedlemskap-Bilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co-appen och online på Hemsidan. Car Guide är din guide till din Månadsmedlemskap-Bil och innehåller information om hur din Månadsmedlemskap-Bil fungerar. Vi ber dig att läsa och bekanta dig med din Car Guide innan du använder din Månadsmedlemskap-Bil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för din Månadsmedlemskap-Bil.

31. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA

DU SKA

Läsa och sätta dig in i Car Guide och andra instruktioner som följer med din Månadsmedlemskap-Bil
Köra och använda Månadsmedlemskap-Bilen med försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter.
Omedelbart rapportera olyckor eller skador till oss via Engagement Center 
Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i Månadsmedlemskap-Bilen till oss via Engagement Center
Rapportera eventuella oväntade beteenden av Månadsmedlemskap-Bilen till Engagement Center för rådgivning 
Köra Månadsmedlemskap-Bilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda Månadsmedlemskap-Bilen mot skador eller stöld
Göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i Car Guide.

DU FÅR INTE

Röka i Månadsmedlemskap-Bilen (inklusive e-cigaretter)
Göra förändringar av Månadsmedlemskap-Bilen
Köra med husdjur i Månadsmedlemskap-Bilens passagerarutrymmen
Installera tillbehör utan Vårt skriftliga tillstånd
Transportera eller förvara farligt gods i Månadsmedlemskap-Bilen
Köra Månadsmedlemskap-Bilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik
Använda Månadsmedlemskap-Bilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster.
Köra Månadsmedlemskap-Bilen när du inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

32. FÖRSÄKRING

Som nämnts ovan regleras försäkringen från vår partner av vår partners separata villkor. Du hittar dem på Hemsidan här. Du är ansvarig för att säkerställa att din användning av Månadsmedlemskap-Bilen sker i enlighet med försäkringsvillkoren. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa och förstå dessa innan du tar emot din Månadsmedlemskap-Bil.

33. VÄGASSISTANS 

Genom Vår partner erbjuder vi dig vägassistans under hela ditt Månadsmedlemskap. För mer information om vägassistans och de villkor som gäller för detta, vänligen läs användarvillkoren på Hemsidan. 

34. BYTE AV BIL UNDER MEDLEMSKAPET 

Vi kan någon gång under ditt Månadsmedlemskap behöva ändra din Månadsmedlemskap-Bil eller tillfälligt byta den Månadsmedlemskap-Bil som du använder, till exempel för att göra en service eller reparera Månadsmedlemskap-Bilen eller helt enkelt för att vi tycker att den bil du kör inom ramen för Månadsmedlemskapet inte längre uppfyller vår standard. På grund av detta förbehåller vi oss rätten att byta din Månadsmedlemskap-Bil till en annan Lynk & Co-Bil, och vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera dig tillgång till exakt den Månadsmedlemskap-Bil som framgår av din Orderbekräftelse. Ett byte av Månadsmedlemskap-Bil eller en utvärdering av Månadsmedlemskap-Bilen under Månadsmedlemskapet kan bara initieras av oss, och för det fall vi Initierar detta kommer vi att kontakta dig för att ordna ett byte av din Månadsmedlemskap-Bil. 

35. MOBILITETSTJÄNST

Du har rätt att använda vår mobilitetstjänst när din Månadsmedlemskap-Bil är i verkstaden i mer än 1 (en) arbetsdag. Mobilitetstjänsten är en del av ditt Månadsmedlemskap, och du hittar mer information om denna på Hemsidan här.

 

III – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYNK & CO MÅNADSMEDLEMSKAP-TJÄNSTERNA FÖR KONSUMENTER

Dessa allmänna villkor (’Månadsmedlemskap-Tjänsterna Villkor’) gäller för Lynk & Co:s tjänst(er) för månadsmedlemskap (’Månadsmedlemskap-Tjänsterna’) mellan Lynk & Co Sales Sweden AB (’Lynk & Co’, ’vi’, ’oss’, ’vår’, ’vårt’, ’våra’), eller något av dess Koncernbolag (med Koncernbolag avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB) och dig som konsument (‘du’, ‘dig’, ’din’, ’dina’), på Hemsidan, i en Club, i en Pop-up eller på Tour i Sverige.

Vi rekommenderar dig att du läser igenom alla avsnitt av Månadsmedlemskap-Tjänsterna Villkoren innan du gör en Beställning av ett Månadsmedlemskap. Genom att göra en Beställning av ett Månadsmedlemskap accepterar du att bli bunden av Månadsmedlemskap-Tjänsterna Villkoren samt bekräftar att du har läst dem.

1. INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefonnummer: +46 31 309 7570
E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  

2. KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  

3. OMFATTNING

Månadsmedlemskap-Tjänsterna Villkoren utgör en integrerad del av ditt Månadsmedlemskap och du omfattas av dem när du gör din Beställning. Månadsmedlemskapet ger dig tillgång till de Månadsmedlemskap-Tjänster som framgår av avsnitt 4 och gäller enbart för den Månadsmedlemskap-Bil som du har tillgång till genom ditt Månadsmedlemskap, vilken specificerats i din Orderbekräftelse för Månadsmedlemskapet. 

4. SERVICES

Som en del av ditt Månadsmedlemskap har du tillgång till de Månadsmedlemskap-Tjänster som är beskrivna nedan.

4.1. SCHEMLAGT UNDERHÅLL  

Vi tar hand om Månadsmedlemskap-Bilen under hela ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e månad eller var 30 000:e kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av vår samarbetspartners verkstäder i det land där Månadsmedlemskap-Bilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Det schemalagda underhållet inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i Månadsmedlemskapet. En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok.      

Följande ingår inte i det schemalagda underhållet,

- Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena.

Det schemalagda underhållet innefattar en upphämtnings- och leveransservice av Månadsmedlemskap-Bilen (‘Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen’). För att kunna genomföra det schemalagda underhållet och Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen kommer vi att ta kontakt med dig innan det är dags för schemalagt underhåll. Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen regleras genom separata villkor som du hittar här

4.2. UTBYTE AV TORKARBLAD 

Vi kommer att byta ut torkarbladen på Månadsmedlemskap-Bilen i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Utbyte av torkarblad är nödvändigt och kommer att ske var 24:e månad. Antingen kommer vi att utföra bytet av torkarblad på en av vår samarbetspartners verkstäder, om Månadsmedlemskap-Bilen befinner sig på verkstaden av någon annan anledning, eller så kommer vi att skickad Dig nya torkarblad tillsammans med instruktion om hur du gör bytet av torkarblad på egen hand.   

4.3. MOBILITETSLÖSNING

Om du, på grund av att Månadsmedlemskap-Bilen ska vara på en av vår samarbetspartners verkstäder, inte har tillgång till Månadsmedlemskap-Bilen under en längre period än en (1) kalenderdag erbjuder vi dig en ersättningsbil eller annan mobilitetslösning. Erbjudandet om mobilitetslösning gäller dock inte för försäkringsrelaterade händelser eller vid frågor om vägassistans, vilka regleras av andra villkor. Du kan läsa mer om tillgängliga mobilitetslösningar här

4.4. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från Månadsmedlemskap-Bilen för att kontrollera och säkerställa dess prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer. 

4.5. INTERNETANSLUTNING I BILEN

Till och med den 31 december 2022 ingår en internetanslutning i bilen i ditt Månadsmedlemskap. Internetanslutning tillhandahålls av vår servicepartner och regleras genom vår servicepartners separata villkor som är tillgängliga här. Du måste acceptera vår servicepartners villkor för att kunna använda internetanslutningen. Efter den 31 december 2022 kommer tjänsten inte längre att tillhandahållas. Därefter kan dock vår partner komma att erbjuda dig att köpa tjänsten direkt från dem.   

4.6. VINTERDÄCKSSERVICE

Ditt Månadsmedlemskap inkluderar vinterdäck för Månadsmedlemskap-Bilen, två däckbyten per år i enlighet med lagen i det land där Månadsmedlemskap-Bilen är registrerad samt förvaring i våra lokaler av den uppsättning däck som inte används.   

Vinterdäcksservicen omfattar Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen. För att kunna genomföra däckbyte och Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen kommer vi att ta kontakt med dig innan det är dags för däckbyte. Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskap-Bilen regleras genom separata villkor som du hittar här

5. DINA ÅTAGANDEN

Vårt tillhandahållande av Månadsmedlemskap-Tjänster till dig är avhängigt av att du som konsument åtar dig följande: 

- Bruka och vårda Månadsmedlemskap-Bilen i enlighet med vad som föreskrivs i användarmanualen (’Car Guide’). 
- Regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa enligt vad som föreskrivs i Car Guide. 
- Hålla Månadsmedlemskap-Bilen tillgänglig för schemalagt underhåll enligt överenskommelse.  
- Informera oss snarast genom att kontakta Engagement Center om;
o Det uppstår skador eller fel på Månadsmedlemskap-Bilen,
o Det finns anledning att anta att Månadsmedlemskap-Bilen behöver service före tidpunkten för schemalagt underhåll.  

6. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE 

Månadsmedlemskap-Tjänsten kommer att tillhandahållas till dig i enlighet med Månadsmedlemskap- Villkoren under hela ditt Månadsmedlemskap. 
Månadsmedlemskap-Tjänsterna Villkoren kommer att automatiskt upphöra när ditt Månadsmedlemskap upphör.
 
7. AVGIFT 

Månadsmedlemskap-Tjänsten utgör en integrerad del av ditt Månadsmedlemskap och Månadsmedlemskap-Tjänsterna i avsnitt 4 kommer att utföras utan extra kostnad för dig. Kostnaden för Månadsmedlemskap-Tjänsterna ingår i din Månadsmedlemskap-Avgift.  

 

BILAGA 1 – FORMULÄR  FÖR  ÅNGERRÄTT

  (fyll i och skicka in det här formuläret enbart om du önskar utöva din ångerrätt)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige, e-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com

- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*)/tjänster (*),

- Beställda den (*)/mottagna den (*),

- Konsumenten/-rnas namn,

- Konsumenten/-rnas adress,

- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)  

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

 

BILAGA 2 - LISTA ÖVER TILLÄGGSAVGIFTER INKLUSIVE MOMS

1. ÖVERSTIGANDE KÖRSTRÄCKA
 
1,50 SEK per överstigande kilometer
 
2. SKICK PÅ MÅNAD TILL MÅNAD-BIL VID RETUR 
 
Exempel på överträdelser:
 
• Månad till månad-bil ej rengjord – invändigt
 
• Månad till månad-bil ej rengjord – utvändigt
 
• Lukt i Månad till månad-bil (t.ex. rök, husdjur, kräkning osv.)
 
• Månad till månad-bil returnerad utan full bränsletank 
 
• Överdrivet slitage på Månad till månad-bil (t.ex. repor, stenskott, sliten interiör)
 
• Förändringar på Månad till månad-bil som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox osv.)
 
• Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)

Ytterligare avgifter i förhållande till bilens skick vid returpunkten är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa fordonet.
 
Om missbruket täcks av försäkringen kommer kunden aldrig att debiteras mer än försäkringshanteringsavgiften för återställningen för ett fall.
 
3. BÖTER OCH AVGIFTER
 
Exempel på avgifter som kan uppstå under kontraktet:
 
• Parkeringsavgifter 
 
• Böter för trafikbrott 
 
• Trängselavgift 
 
• Vägtullar 
 
Ytterligare kostnader relaterade till böter och avgifter kommer att debiteras baserat på böternas eller avgiftens belopp. Dessutom kommer Lynk & Co att inkludera en administrativ avgift på 30kr inkl. moms i händelse av böter och överträdelseavgifter.
 
4. FÖRSENADE INBETALNINGAR 
 
Vid försenad betalning kommer en påminnelseavgift på 60 kr inkl. moms kommer att läggas till den månadsvisa betalningen.
 
5. SKADEHANTERINGSAVGIFT
 
Vid försäkringsanspråk debiteras en hanteringsavgift på 5000 kr. 

 

BILAGA 3 – VILLKOR FÖR ANSLUTNINGSTJÄNSTER

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LYNK & CO:s UPPKOPPLADE TJÄNSTER

 

Version 2.25