logotyp
Till toppen

Mobilitetsersättning

Gällande från och med 2023-02-01

Vad är mobilitetsersättning?

”Mobilitetsersättning” är en mobilitets- och behjälplighetslösning med avsikt att ge Dig stöd när Din Lynk & Co-Bil eller Abonnemangsbil (som hädanefter benämns ”Bil”) är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co, efter att ha bokats av Lynk & Co för någon av de verkstadsåtgärder som listas i tabell 1 nedan under mer än 1 (en) kalenderdag.
Mobilitetsersättning är tillgängligt för Abonnemang- och Care Plan-kunder, såsom tillämpligt för Dig, under hela Abonnemang- eller Care Plan-perioden. Dessutom, om Du inte har ett Abonnemang eller en Care Plan, kan Du ha rätt till mobilitetsersättning i de situationer som täcks av ”Ägare utan Care Plan” i Tabell 1 nedan.

När har Du rätt till mobilitetsersättning?
Huruvida Du är berättigad till ett mobilitetsersättningsalternativ eller inte beror dels på Din ägandeform, dels på den verkstadsåtgärd som utförs av den av Lynk & Co rekommenderade verkstaden, i enlighet med tabell 1 nedan.
Om Din Bil är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co för olika verkstadsåtgärder, och dessa åtgärder är fler än 1 (en), kommer den mest fördelaktiga lösningen att gälla under hela den tid som Bilen är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co.

Tabell 1

Verkstadsåtgärd

Bil har lämnats tillbaka till kund

Abonnemang

Långsiktigt abonnemang

Ägare med Care Plan

Ägare utan Care Plan

Schemalagt underhåll

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja

Nej

Byte av vinter-/sommardäck

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja*

Nej

Ja*

Nej

Kontrollbesiktning

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja**

Nej

Nej

Nej

Återkallelse (garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja

Ja

Reparation (garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja***

Ja***

Reparation (ej garanti)

samma dag

Nej

Nej

Nej

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Nej

Ja***

Nej

Incident

samma dag

Nej

Nej

-

-

Mer än 1 dag

Ja

Nej

-

-

*Mobilitetsersättning relaterat till byte av vinter-/sommardäck är giltigt endast för kunder som har köpt däcktjänst eller har det inkluderat i Abonnemanget.
**Mobilitetsersättning relaterat till kontrollbesiktningstjänster är endast giltigt för Abonnemangkunder i Sverige och Tyskland
***Mobilitetsersättning relaterat till garantireparationer, (och reparationer utanför garantin för Ägare med Care Plan) har en maximal tillgänglighet på 4 (fyra) kalenderdagar.


I de fall mobilitetsersättning är tillämpligt för Dig kommer du att kunna välja det mobilitetsersättningsalternativ som bäst passar Dig. När Du anordnar upphämtning och leverans av Din Bil med oss på Lynk & Co, kan Du välja det mobilitetsersättningsalternativ som passar Dig bäst, i enlighet med Tabell 2 nedan. 

Tabell 2
Tills vidare är mobilitetsersättningsbil och växelkuponger de enda mobilitetsersättningsalternativ Vi kan erbjuda. Vårt mål är att snart kunna erbjuda andra mobilitetsersättningsalternativ också.

Mobilitetsersättning

>1 dag

Mobilitetskupong (ifall den är tillämplig för Din bostadsort)

SEK 500 / dag*

Mobilitetsersättningsbil

Ja

* Pris/dag inclusive moms 

Regler för mobilitetsersättningsbil

Om Du väljer att utnyttja erbjudandet om en mobilitetsersättningsbil gäller följande regler:

  • Löpande kostnader som uppkommer vid användningen av mobilitetsersättningsbilen ska betalas av Dig. Om Du har ett Abonnemang kommer sådana kostnader att läggas på Ditt konto på samma sätt som vid användning av Bilen som tillhör Abonnemanget. Exempel på sådana löpande kostnader inkluderar, men är ej begränsat till, bränsleförbrukning, vägtullar, fortkörnings- och parkeringsböter, försäkringsavdrag vid olyckor, osv.
  • Mobilitetsersättningsbilar får inte delas på någon delningsplattform, inklusive Lynk & Co:s delningsplattform. 
  • Lynk & Co kan inte hållas ansvarig om mobilitetsersättningsbilen inte är av samma storleksklass som din Lynk & Co bil, eller om det på grund av lokala omständigheter inte går att tillhandahålla en mobilitetsersättningsbil.
  • Du behöver läsa och acceptera de allmänna villkoren för ersättningsbilen som hyrbilsföretaget tillhandahåller. Vänligen observera att du är ombedd att uppge ett kreditkort för eventuella extra avgifter som kan tillkomma.
  • Observera att du måste återlämna ersättningsbilen samma dag som din bil är klar på verkstaden och redo att plockas upp. Om du inte återlämnar ersättningsbilen i tid kommer du att hållas ansvarig för alla tillkommande hyrkostnader. Hyrkostnader kan variera men inte överstiga 1000 kr (ett tusen kronor) om dagen.
  • Mobilitetsersättningsbilen är utrustad med standarddäck för den relevanta marknaden. Däcken på mobilitetsersättningsbilen är inte specialvinterdäck även om Du har beställt sådana för Din Lynk & Co-Bil.

 

 

Version 6.0
Till toppen