LYNC&CO
Mobilitetsval
Till toppen

Mobilitetsersättning för konsumenter

Gällande från och med 2023-12-15

Vad är mobilitetsersättning?

”Mobilitetsersättning” är en mobilitets- och behjälplighetslösning med avsikt att ge Dig stöd när Din Abonnemangsbil (som hädanefter benämns ”Bil”) är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co, för någon av de verkstadsåtgärder som listas i tabell 1 nedan under mer än 1 (en) kalenderdag.
 
När har Du rätt till mobilitetsersättning?
Huruvida Du är berättigad till ett mobilitetsersättningsalternativ eller inte beror dels på den verkstadsåtgärd som utförs av den av Lynk & Co rekommenderade verkstaden, i enlighet med tabell 1 nedan.
Om Din Bil är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co för olika verkstadsåtgärder, och dessa åtgärder är fler än 1 (en), kommer den mest fördelaktiga lösningen att gälla under hela den tid som Bilen är i en verkstad rekommenderad av Lynk & Co.

Tabell 1

Verkstadsåtgärd

Bil har lämnats tillbaka till kund

Abonnemang

Schemalagt underhåll

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Byte av vinter-/sommardäck

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja*

Kontrollbesiktning

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja**

Återkallelse (garanti)

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Reparation (garanti)

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Reparation (ej garanti)

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja

Incident

samma dag

Nej

Mer än 1 dag

Ja

*Mobilitetsersättning relaterat till byte av vinter-/sommardäck är giltigt endast för kunder som har köpt däcktjänst eller har det inkluderat i Abonnemanget.
**Mobilitetsersättning relaterat till kontrollbesiktningstjänster är endast giltigt för Abonnemangkunder i Sverige och Tyskland

I de fall mobilitetsersättning är tillämpligt för Dig kommer du att kunna välja det mobilitetsersättningsalternativ som bäst passar Dig.

Tabell 2

Mobilitetsersättning

>1 dag

Mobilitetskupong (ifall den är tillämplig för Din bostadsort)

SEK 500 / dag*

Mobilitetsersättningsbil

Ja

* Pris/dag inclusive moms 

Regler för mobilitetsersättningsbil

Om Du väljer att utnyttja erbjudandet om en mobilitetsersättningsbil gäller följande regler:

  • Lynk & Co kommer inte täcka kostnader som uppstår under hyresperioden av ersättningsbilen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador på bilen och/eller att bilen lämnas tillbaka utan tillräckligt mycket bränsle. Andra avgifter, böter, vägskatt, fortkörnings- och parkeringsböter kommer att faktureras till förmånstagaren.
  • Mobilitetsersättningsbilar får inte delas på någon delningsplattform, inklusive Lynk & Co:s delningsplattform. 
  • Lynk & Co kan inte hållas ansvarig om mobilitetsersättningsbilen inte är av samma storleksklass som din Lynk & Co bil, eller om det på grund av lokala omständigheter inte går att tillhandahålla en mobilitetsersättningsbil.
  • Du behöver läsa och acceptera de allmänna villkoren för ersättningsbilen som hyrbilsföretaget tillhandahåller. Vänligen observera att du är ombedd att uppge ett kreditkort för eventuella extra avgifter som kan tillkomma.
  • Observera att du måste återlämna ersättningsbilen samma dag som din bil är klar på verkstaden och redo att plockas upp. Om du inte återlämnar ersättningsbilen i tid kommer du att hållas ansvarig för alla tillkommande hyrkostnader. Hyrkostnader kan variera men inte överstiga 1000 kr (ett tusen kronor) om dagen.
  • Mobilitetsersättningsbilen är utrustad med standarddäck för den relevanta marknaden. Däcken på mobilitetsersättningsbilen är inte specialvinterdäck även om Du har beställt sådana för Din Lynk & Co-Bil.

 

 

Version 8.0