LYNC&CO
Mobilitetsval

Lynk & Co Assistans

Giltiga från och med 1 juni 2023

Lynk & Co Assistans

1. Vid ett haveri

Om något oförutsett mot förmodan skulle hända i form av ett haveri och du därför behöver hjälp med ditt fordon, erbjuder Lynk & Co Assistans bästa tänkbara support. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

I taket på din Lynk & Co-bil finns en CALL US-knapp och i centerdisplayen en funktionsknapp för kundsamtal. Med dessa knappar kan du komma i kontakt med vår kundtjänst som kan se din geografiska position och andra uppgifter som gör det möjligt att hjälpa dig på bästa sätt.

Du kan också ringa +46851992644. Samma nummer gäller även om du är utomlands.

Om du ringer behöver vi följande information för att kunna hjälpa dig:

 • Ägarens namn och adress.
 • Var fordonet finns.
 • Fordonets registreringsnummer och färg.
 • Beskrivning av problemet.
 • Din körsträcka (om tillgänglig).
 • Telefonnummer eller e-postadress, så att du kan få information kontinuerligt.

 

Observera: Du måste rapportera incidenten omedelbart (inom 24 timmar) till Lynk & Co Assistans. Vägassistans som inte tillhandahålls eller hanteras av Lynk & Co Assistans återbetalas inte om inte Lynk & Co har godkänt det i förväg.

 

2. Lynk & Co Assistans kan hjälpa dig i följande situationer 

Lynk & Co Assistans tillhandahåller vägassistans vid oförutsedda händelser som fordonshaverier eller immobilisering. Lynk & Co Assistans gäller mekaniska, tekniska eller elektriska haverier som inte kan förutses och som inte beror på bristande underhåll.

Följande incidenter omfattas också av Lynk & Co Assistans:
1. Urladdat batteri.
2. Slut på bränsle eller fel bränsle.
3. Lås- eller nyckelrelaterade problem.

För dessa tre händelser är Lynk & Co Assistans begränsat till hjälp på plats i enlighet med punkt 6.1 eller bärgning i enlighet med punkt 6.2. Om reparationen beräknas ta mer än fyra timmar får du transport till din hemort/destination, hotellövernattning eller hyrbil i enlighet med punkt 6.3.

3. Punktering

Om du skulle få punktering består assistansen i att du får hjälp med att byta till bilens reservhjul. Om det inte finns något reservhjul i bilen görs om möjligt en reparation på plats med hjälp av däckreparationssatsen. Om det inte går att reparera hjulet på plats bärgas fordonet till närmaste, av Lynk & Co rekommenderade, verkstad.

Husvagnar och släpvagnar omfattas också om de är kopplade till en Lynk & Co-bil. När det gäller transport av hästar och boskap ingår detta inte inom ramen för Lynk & Co Assistans. Kunden måste då ha ett separat försäkringsskydd för detta. Lynk & Co Assistans hjälper dock till att frakta häst-/boskapssläpet och djuren i säkerhet om detta är möjligt.

4. Lynk & Co Assistans gäller i följande länder

Albanien, Andorra. Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern*, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. 

*Giltigheten på Cypern är begränsad till det grekiska territoriet på ön.

Lynk & Co Assistans gäller även för transport mellan dessa länder.

5. Så länge gäller Lynk & Co Assistans

Lynk & Co Assistans ingår vid köpet av en ny bil och i två (2) år från den första registreringsdagen. Giltigheten för Lynk & Co Assistans är beroende av att fordonet fortsätter att vara registrerat i det ursprungliga försäljningslandet eller ett annat land där Lynk & Co säljer sina personbilar direkt till kunder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige) utan avbrott. Det innebär att om Lynk & Co-fordonet är registrerat i något annat land kommer Lynk & Co Assistans inte längre vara giltigt.

6. Övriga villkor för Lynk & Co Assistans

6.1 Vägassistans

Vid ett eventuellt haveri kommer Lynk & Co Assistans först att försöka reparera bilen på plats så att du kan komma ut på vägarna igen så snabbt som möjligt. Om detta inte är möjligt bärgar vi fordonet till närmaste, av Lynk & Co rekommenderade, verkstad.

6.1.1 Urladdat batteri

Vid urladdat batteri tillhandahålls starthjälp.

6.1.2 Slut på bränsle eller fel bränsle 

Om tanken är tom transporteras bränsle till ditt fordon. Vid felaktigt eller förorenat bränsle transporteras bilen till närmaste, av Lynk & Co rekommenderade, verkstad. 

6.1.3 Lås- eller nyckelrelaterade problem

Om möjligt försöker vi låsa upp bilen och/eller skicka en reservnyckel om den befintliga bilnyckeln inte fungerar.

6.2 Bärgning

Bärgning genomförs om detta behövs av säkerhetsskäl eller om det inte går att reparera bilen på plats. Fordonet transporteras till närmaste, av Lynk & Co rekommenderade, verkstad. 

6.3 Om ytterligare hjälp krävs

Om den rekommenderade verkstaden inte kan reparera fordonet samma dag inom fyra timmar, får du och dina passagerare välja ett av alternativen nedan för att fortsätta er resa. Observera att du bara kan välja ett av alternativen, 6.3.2, 6.3.3 eller 6.3.4.

6.3.1 Hemresa 

Om haveriet sker mindre än 80 km hemifrån bekostar Lynk & Co Assistans resa med taxi eller annan valfri mobilitetslösning till ett värde upp till 500 kr.

6.3.2 Slutförande av resa

Om haveriet inträffar mer än 80 km hemifrån bekostar Lynk & Co Assistans resa med tåg eller buss, flyg eller taxi till ett värde upp till 6 000 kr per person för förare och passagerare, vilket gör det möjligt att antingen resa hem eller fortsätta till destinationen om denna ligger inom det ovan definierade området. Transport av passagerare och fordon bör ske på billigaste möjliga vis. Valet av resa diskuteras med dig, men i slutändan är det Lynk & Co som tar beslutet baserat på kostnaderna.

6.3.3 Hotellövernattning

Om det inte går att reparera bilen samma dag eller om haveriet inträffar när närmaste, av Lynk & Co rekommenderade, verkstad inte har öppet, erbjuds hotellövernattning lokalt (i landet där haveriet inträffade) för föraren och passagerarna i upp till fyra nätter under tiden som reparationen pågår och till ett värde på högst 1 000 kr (exklusive moms och inklusive frukost) per person och natt. Detta alternativ kan endast väljas under den tid som fordonet befinner sig i den rekommenderade verkstaden för reparation eller väntar på reparation.

6.3.4 Hyrbil

Om du i stället föredrar en hyrbil* när din bil repareras, kan vi stå för en hyrbil inom samma kategori som din Lynk & Co-bil. Observera att du måste förse oss med ett kontokort för eventuella ytterligare kostnader för att få tillgång till en ersättningsbil, och du måste läsa, acceptera och följa de allmänna villkoren för hyrbilen som hyrbilsföretaget tillhandahåller. Så väl som alla andra instruktioner som hyrbilsföretaget ger. Vilket inkluderar kreditkortsuppgifter för ytterligare avgifter, om tillämpligt.

Lynk & Co tillhandahåller en hyrbil i högst 3 arbetsdagar (vid haveri) eller 1 arbetsdag (vid olycka, stöld, vandalism, brand).

Utöver reglerna och bestämmelserna i villkoren som tillhandahålls av biluthyrningsföretaget gäller följande regler för hyrbilar som ingår i Lynk & Co Assistans:

 • Löpande kostnader som uppkommer vid användningen av hyrbilen ska betalas av dig. Exempel på sådana löpande kostnader inkluderar, men är ej begränsat till, bränsleförbrukning, vägtullar,  fortkörnings- och parkeringsböter, självrisker vid olyckor, osv.
 • Hyrbilar kan inte delas på någon delningsplattform, inklusive Lynk & Co:s delningsplattform. 
 • Lynk & Co kan inte hållas ansvarig om hyrbilen inte är av samma storleksklass som din Lynk & Co-bil, eller om det på grund av lokala omständigheter inte går att tillhandahålla en hyrbil.
 • Du måste återlämna hyrbilen samtidigt som verkstadsåtgärden slutförs och din bil är tillgänglig för upphämtning. Du kommer att vara ansvarig för ytterligare hyresavgifter ifall du inte återlämnar hyrbilen vid denna tidpunkt. Hyresavgifterna varierar i storlek, men de kommer inte att överstiga 1 000 (ett tusen) kronor per dag.
 • Om du ådrar kostnader i samband med användning av hyrbilen kan Lynk & Co antingen (i) betala kostnaderna som riktas till oss och därefter fakturera dig för sådana kostnader eller (ii) lämna ut dina personuppgifter till behörig myndighet och/eller annan tredje part i syfte att överföra skyldigheten att betala sådana avgifter och/eller böter till dig.
 • Om du bryter dessa regler och/eller reglerna som anges av hyrbilsföretaget kan tillgången till hyrbilen att avslutas och du blir ombedd att omedelbart återlämna bilen. Du kan också bli ansvarig för eventuella kostnader som uppstår till följd av dessa regelbrott.
Undantag – bildelning: varken utlånare eller lånare är berättigad en hyrbil under eller i samband med en Lynk & Co-delning.

*Hyrbilen är utrustad med standarddäck för de relevanta marknaderna. Däcken på hyrbilarna kommer inte att följa en beställning relaterad till specialvinterdäck, även om du har beställt sådana till din Lynk & Co-bil.

 

6.4 Hämtning av fordon

Om den, av Lynk & Co rekommenderade, verkstaden där ditt fordon repareras ligger mindre än 80 km från din bostad/destination står Lynk & Co Assistans för kostnaden för taxi eller annan valfri mobilitetslösning till ett värde upp till 500 kr. 

Om den av Lynk & Co rekommenderade verkstaden som reparerar ditt fordon ligger över 80 km från din bostad/destination står Lynk & Co Assistans för en enkelresa med tåg eller båt/färja för en person i ekonomiklass. Om resan med tåg/båt/färja tar mer än 6 timmar har du möjlighet att få en flygbiljett (ekonomiklass) i stället.

Vid olycka, försök till stöld, vandalism och stöld är dessa erbjudanden inte tillämpliga. Kontakta din försäkringsleverantör. Om du har ett abonnemang kontaktar du Lynk & Co om något av detta skulle inträffa.

6.5 Hemtransport av fordon (bärgning) 

Om ditt fordon inte kan repareras inom 3 arbetsdagar behöver du inte betala något för att transportera fordonet och dess innehåll (bagage, husdjur osv.) med vägtransport eller tåg till ditt hem/hemland.

Lynk & Co Assistans täcker kostnaden för att parkera bilen inklusive husvagn/släp i väntan på hemtransport eller import till en kostnad på upp till 1 000 kr (exklusive moms).

6.6 Kommersiella fordon

För taxibilar, hyrbilar, polisbilar, ambulanser, körskolebilar med mera ingår endast reparationer på vägen och bärgning – 6.1 och 6.2.

 

7.1 Lynk & Co Assistans täcker inte

 • Fordon som används inom motorsport, rally, hastighets- eller varaktighetstester, körning på inhägnad bana eller som körs utanför officiella vägar.
 • Medveten lagöverträdelse i samband med körning av fordonet.
 • Krig eller risk för krig, revolution, upplopp, strejk, terroristhandling, radioaktivitet, jordbävning, atmosfäriska störningar eller annan händelse som kan klassas som force majeure.
 • Assistans som fordonsägaren eller någon annan person beställt utan att först ha kontaktat och fått assistansen godkänd av Lynk & Co Assistans.
 • Förlust av egendom eller kostnad för driftstopp.
 • Moms (mervärdesskatt) när du eller fordonsägaren/uthyraren är skyldig att redovisa sådan skatt.
 • Fordon som är registrerade som ej i drift (icke-operativa).
 • Kostnader för reparation och reservdelar.
 • Utryckningsfordon.
 • Kostnader för följdskador, reparationer och reservdelar i samband med punkteringar omfattas inte.
 • Fordon som har modifierats med eftermarknadsdelar och tillbehör som inte är godkända av Lynk & Co. Försämring av högvoltsbatteriet, inklusive men inte begränsat till användningen av korrekt laddningsutrustning. Alla övriga undantag eller begränsningar som beskrivs i fordonets status- och garantihäfte.
 • Lynk & Co Assistans gäller inte för skador som täcks av en annan garanti eller som leverantören eller annan part har ansvaret för enligt lag eller liknande förpliktelse.
 • Lynk & Co Assistans täcker inte kostnaderna för däck eller reservdelar som behövs för reparationer, oavsett om bärgning av fordonet krävs eller inte.
 • Lynk & Co Assistans täcker inte kostnaderna för tömning och tankning med rätt typ av bränsle, inte heller kostnaden för själva bränslet, reparationen eller reservdelen och inte heller alternativen som listas under 6.3.

 

7.2 Haverier på franska motorvägar

Motorvägarna i Frankrike förvaltas privat, så om du får ett haveri på en motorväg eller i ett motorvägsserviceområde i Frankrike kommer Lynk & Co Assistans inte att kunna skicka assistans till dig.
1. Om du kan ta dig till en nödtelefon trycker du bara på knappen så skickar polisen assistans till den plats där du befinner dig.
2. Slå 17 om du använder en offentlig telefon eller slå 112 från en mobiltelefon.
3. När du har bogserats från motorvägen/serviceområdet kontaktar du Lynk & Co Assistance för vidare hjälp.

7.3 Mobil- och telefonkostnader

Lynk & Co Assistans står inte för kostnaden för telefonsamtal som du gör i samband med eventuella haverier (inklusive mobiltelefonsamtal). Det kan vara möjligt för Lynk & Co Assistans att ringa tillbaka till en mobiltelefon men din telefonoperatör kan då komma att debitera dig för detta samtal. Vissa leverantörer kan ta betalt för samtal till kostnadsfria telefonnummer. Reglerna för användning av mobiltelefoner varierar från land till land.

Kontrollera med din telefonileverantör om din telefon uppfyller kraven och standarderna för de länder du reser till.