logotyp
Garantispecifikationer

Garanti för 01

En garanti ingår för alla, oavsett om du har ett medlemskap med bilen eller inte. Garanti gäller från den första ägarens erhållandedatum fram till förfallodatum. Garantin gäller dock inte om bilen inte underhålls enligt riktlinjerna från Lynk & Co, om den har använts på felaktigt sätt eller om delar som inte är original har monterats.

Allmän garantiinformation

Nybilsgaranti (4 år/120 000 km):

Nybilsgarantin gäller från fordonets registreringsdatum och löper ut efter 4 år eller 120 000 km, beroende på
vilket som kommer först. Under nybilsgarantin lämnar Lynk & Co en garanti till den ursprungliga ägaren och
varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella reparationer eller byten som behövs för att
korrigera fel i material eller utförande kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

Nybilsgarantin inkluderar inte reservdelar eller tillbehör som installeras senare. Mer information finns i
avsnitten om garantin för slitagedelar, garantin för servicekomponenter och garantin för reservdelar och
tillbehör.

 

Garanti för slitagedelar (6 månader, inga begränsningar av körsträckan):

Garantin för slitagedelar gäller från fordonets registreringsdatum och upphör att gälla efter 6 månader. Under
löptiden för garantin för slitagedelar lämnar Lynk & Co en garanti till den ursprungliga ägaren och varje
efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella reparationer eller byten som behövs för att
korrigera fel i material eller utförande kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

I garantin för slitagedelar ingår:

• Torkarblad
• Säkringar och reläer
• Glödlampor
• Tändstift
• Luftfilter, A/C-filter, oljefilter, bränslefilter
• Bromsbelägg och bromsskivor
• Kopplingslameller
• 12 V-batteri

I denna garanti ingår inte artiklar som justeras eller byts ut under vanliga service- eller underhållstillfällen,
såvida arbetet inte behövs som ett direkt resultat av ett tillverkningsfel.

 

Garanti för servicekomponenter (1 år, inga begränsningar av körsträckan):

Garantin för servicekomponenter gäller för artiklar som justeras eller byts ut som en del av vanliga serviceoch
underhållstillfällen som utförs av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad. Garantin gäller från datumet för
justering eller byte och upphör att gälla efter 1 år. Under löptiden för garantin för servicekomponenter lämnar
Lynk & Co en garanti till den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att
eventuella reparationer eller byten som behövs för att korrigera fel i material eller utförande kommer att
utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

 

Garanti för reservdelar och tillbehör (1 år, inga begränsningar vad gäller körsträcka):

Reservdelsgarantin gäller för varje reservdel och tillbehör från det ursprungliga inköpsdatumet för den
specifika reservdelen och tillbehöret och upphör att gälla efter 1 år. Under löptiden för garantin för reservdelar
och tillbehör lämnar Lynk & Co en garanti till den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk
& Co-fordon om att eventuella reparationer eller byten som behövs för att korrigera fel i material eller
utförande för den specifika reservdelen eller tillbehöret kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad
Lynk & Co-verkstad.

 

Drivlinegaranti (4 år/120 000 km):

Drivlinegarantin gäller under löptiden för nybilsgarantin. Under nybilsgarantin lämnar Lynk & Co en garanti till
den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella reparationer
eller byten som behövs för att korrigera fel i material eller utförande och som avser fel på drivlinekomponenter
– till exempel motor, elmotor, växellåda och drivaxel – kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad
Lynk & Co-verkstad.

 

Lack- och ytskiktsgaranti (4 år/120 000 km):

Lack- och ytskiktsgarantin gäller under nybilsgarantins löptid. Under nybilsgarantin lämnar Lynk & Co en
garanti till den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella
reparationer eller justeringar som behövs för att korrigera fel i material eller utförande som har med lackering
och/eller ytrost att göra kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad så länge som
nybilsgarantin gäller.

 

Rostskyddsgaranti (12 år/120 000 km):

Rostskyddsgarantin gäller under nybilsgarantins löptid. Under nybilsgarantin lämnar Lynk & Co en garanti till
den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella reparationer
eller justeringar som behövs för att korrigera fel i material eller utförande i relation till rosthål genom
ursprungliga metallplåtspaneler kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

 

Utsläppsgaranti (5 år, inga begränsningar beträffande körsträcka):

Utsläppsgarantin gäller från fordonets registreringsdatum och upphör att gälla efter 5 år. Under nybilsgarantin
lämnar Lynk & Co en garanti till den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon
om att eventuella reparationer eller byten som behövs för att korrigera fel i material eller utförande och som
har med fel på utsläppskomponenter att göra – till exempel katalysator, motorstyrenhet och inbyggt
diagnossystem – kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

 

Garanti för krocksäkerhetssystem (5 år/120 000 km):

Garantin för krocksäkerhetssystemet (SRS) gäller från fordonets registreringsdatum och löper ut efter 5 år eller
120 000 km, beroende på vilket som kommer först. Under garantin för krocksäkerhetssystemet lämnar Lynk &
Co en garanti till den ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att
eventuella reparationer eller justeringar för att korrigera fel i material eller utförande och som avser fel på
krocksäkerhetssystemet – till exempel krockkuddar, säkerhetsbälten och sensorer – kommer att utföras utan
kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

 

Garanti för högvoltsbatteri (HV-batteri) (8 år/120 000 km):

Garantin för HV-batteriet gäller från fordonets registreringsdatum och löper ut efter 8 år eller 120 000 km,
beroende på vilket som kommer först. Under HV-batterigarantin lämnar Lynk & Co en garanti till den
ursprungliga ägaren och varje efterföljande ägare av ett Lynk & Co-fordon om att eventuella reparationer eller
justeringar som behövs för att korrigera fel i material eller utförande i relation till komponentfel i litiumbatteriet
kommer att utföras utan kostnad av en auktoriserad Lynk & Co-verkstad.

HV-batterigarantin inkluderar, men är inte begränsad till:

• Hybridbatteripaket
• Startmotor och generator, hybrid
• PCU (power control unit), hybrid
• Inbyggd batteriladdare (OBC)

Innehållet på den här sidan är en sammanfattning av Lynk & Co:s garantierbjudande men inkluderar eller utgör
inte Lynk & Co:s fullständiga garantierbjudande. Kontakta Lynk & Co om du vill ha mer information eller vill läsa
all information om Lynk & Co:s garanti.

Till toppen