logo

Lynk & Co Assistance

Lynk & Co Assistance

Bij pech
Bij onvoorziene omstandigheden waarin het onwaarschijnlijke geval zich voordoet dat je pech hebt, staat Lynk & Co Assistance voor je klaar om je zo goed mogelijk te helpen. De hulpdienst is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar. 

Je Lynk & Co-voertuig heeft een knop CALL US in het plafond en een softwareknop KLANTOPROEP op het middendisplay. Als je op deze knoppen drukt, word je doorverbonden met onze telefonisten, die toegang hebben tot jouw geografische positie en andere informatie, zodat je zo goed mogelijk kunt worden geholpen. 

Je kunt ook bellen naar +32 26208627. Ook in het buitenland kun je dit nummer bellen.

Als je belt, hebben we de volgende informatie nodig om je te helpen:

• De naam en het adres van de eigenaar. 
• Waar het voertuig zich bevindt. 
• Het kenteken en de kleur van het voertuig.
• Een beschrijving van het probleem.
• Je kilometerstand (indien bekend).
• Je telefoonnummer of e-mailadres, zodat je continu informatie kunt krijgen.

OPMERKING: Je moet het pechincident onmiddellijk (binnen 24 uur) bij Lynk & Co Assistance melden. Pechhulp die niet door Lynk & Co Assistance wordt geleverd of afgehandeld, wordt alleen vergoed als Lynk & Co deze hulp vooraf heeft goedgekeurd.

Lynk & Co Assistance kan jou in de volgende situaties ondersteunen 

Lynk & Co Assistance biedt bij onvoorziene autopech of stilval van de auto ondersteuning langs de weg. Lynk & Co Assistance is van toepassing op mechanische, technische of elektrische storingen die onverwacht en niet het gevolg van gebrek aan onderhoud zijn.

De volgende gebeurtenissen vallen ook onder Lynk & Co Assistance:

• Lege accu.
• Brandstoftekort of verkeerde brandstof.
• Slot- of sleutelgerelateerde problemen.

Voor deze drie gebeurtenissen is Lynk & Co Assistance beperkt tot hulp ter plaatse overeenkomstig punt 1.1 of wegslepen overeenkomstig punt 1.2. Als de reparatie naar schatting meer dan vier uur zal duren, krijg je vervoer naar jouw woonplaats/bestemming, hotelaccommodatie of een huurauto, overeenkomstig punt 1.3.

Lekke band

Bij een lekke band word je geholpen door het reservewiel van het voertuig te verwisselen. Als de auto geen reservewiel heeft, wordt de band mogelijk ter plaatse gerepareerd met de wielreparatieset van de auto. Als reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt de auto naar de dichtstbijzijnde door Lynk & Co aanbevolen werkplaats gesleept.

Caravans en aanhangwagens die met een Lynk & Co-voertuig zijn verbonden, vallen ook onder de dekking. Paarden en ander vee worden niet als de verantwoordelijkheid van Lynk & Co Assistance beschouwd. De klant moet hiervoor een aparte verzekering afsluiten. Lynk & Co Assistance helpt indien mogelijk echter wel om de paardentrailer en het paard/vee naar een veilige plaats te krijgen.

Lynk & Co Assistance is beschikbaar in de volgende landen
Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus (*), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.  
(*) De dekking op Cyprus is beperkt tot het Griekse deel van het eiland.

Lynk & Co Assistance geldt ook voor transport tussen deze landen.

Hoe lang is Lynk & Co Assistance geldig?

Lynk & Co Assistance is bij de aankoop van een nieuw voertuig inbegrepen en vanaf de registratie twee jaar geldig. Als je daarna je voertuig volgens Lynk & Co’s aanbevolen onderhoudsschema’s en bij een door Lynk & Co aanbevolen werkplaats laat onderhouden, wordt Lynk & Co Assistance automatisch (gratis) 24 maanden verlengd, tot het voertuig tien jaar oud is.

Andere voorwaarden voor Lynk & Co Assistance

1.1 Pechhulp
Bij pech zal Lynk & Co Assistance eerst proberen om ter plaatse een reparatie uit te voeren om je zo snel mogelijk weer onderweg te krijgen. Als reparatie langs de weg niet mogelijk is, slepen we het voertuig naar de dichtstbijzijnde door Lynk & Co aanbevolen werkplaats.

1.1.1 Lege accu
Bij een lege accu wordt starthulp geboden. 

1.1.2 Brandstoftekort of verkeerde brandstof
Bij een lege brandstoftank wordt brandstof naar de locatie van je voertuig vervoerd. Bij verkeerde of vervuilde brandstof wordt de auto naar de dichtstbijzijnde door Lynk & Co aanbevolen werkplaats vervoerd. 

1.1.3 Slot- of sleutelgerelateerde problemen
Indien mogelijk zal worden geprobeerd het slot te openen en/of wordt een reservesleutel verzonden als de autosleutel niet werkt.

1.2 Slepen
De auto wordt gesleept als dit vanwege de veiligheid nodig is of als reparatie ter plaatse niet mogelijk is. Het voertuig wordt naar de dichtstbijzijnde door Lynk & Co aanbevolen werkplaats vervoerd. 

1.3 Als er meer hulp nodig is
Als het voertuig niet binnen vier uur op dezelfde dag bij de aanbevolen werkplaats kan worden gerepareerd, kunnen jij en je passagiers één van de volgende opties kiezen om jullie reis voort te zetten. Let op: je mag maar één van de opties, 1.3.1, 1.3.2 of 1.3.3, kiezen.

1.3.0 Naar huis reizen
Als je minder dan 80 km van huis pech krijgt, dekt Lynk & Co Assistance vervoer per taxi of een mobiliteitsoplossing naar jouw keuze ter waarde van maximaal € 50.

1.3.1 Voltooiing van de reis
Als je meer dan 80 km van huis pech krijgt, dekt Lynk & Co Assistance reizen per trein, bus, vliegtuig of taxi ter waarde van maximaal € 600 per persoon voor de chauffeur en passagiers, zodat je naar huis of verder naar je bestemming kunt reizen, mits dat zich binnen het hierboven gedefinieerde gebied bevindt. De keuze voor het vervoermiddel wordt met jou besproken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Lynk & Co en is gebaseerd op de kosten. 

1.3.2 Hotelaccommodatie
Als reparatie op dezelfde dag niet mogelijk is of de pech buiten de openingstijden van de dichtstbijzijnde door Lynk & Co aanbevolen werkplaats plaatsvindt, wordt ter plaatse (in het land waar de pech plaatsvond) een hotelaccommodatie aangeboden voor de duur van de reparatie, voor de chauffeur en de passagiers, voor maximaal vijf nachten en ter waarde van maximaal € 200 (exclusief btw) per persoon (inclusief ontbijt) per nacht. Er kan alleen voor dit alternatief worden gekozen terwijl het voertuig zich voor reparatie of in afwachting van reparatie in de aanbevolen werkplaats bevindt.

1.3.3 Huurauto
Als je tijdens de reparatie van jouw auto liever een huurauto wilt, dekt Lynk & Co Assistance een huurauto in een categorie die vergelijkbaar is met je Lynk & Co-auto.

In eigen land: Lynk & Co zorgt voor maximaal vijf werkdagen (bij pech, ongeval, diefstal, vandalisme of brand) voor een huurauto. Andere uitgaven zoals brandstof worden niet door Lynk & Co Assistance gedekt.

In het buitenland: Voor autoverhuur in het buitenland zorgt Lynk & Co voor maximaal tien werkdagen (bij pech, ongeval, diefstal, vandalisme of brand) voor een huurauto. Andere uitgaven zoals brandstof worden niet door Lynk & Co Assistance gedekt.

Als Lynk & Co Assistance niet in staat is een voertuig van dezelfde grootte als jouw voertuig aan te bieden of als vanwege lokale omstandigheden geen huurauto kan worden aangeboden, kan Lynk & Co Assistance niet aansprakelijk worden gesteld.

Uitzondering bij autodelen: Tijdens gereserveerd Lynk & Co-autodelen komt de uitlener noch de lener van de deelauto in aanmerking voor een huurauto.

*De huurauto is uitgerust met standaardbanden voor de desbetreffende markten. Huurauto's hebben geen specifieke winterbanden als een dergelijke bestelling is geplaatst voor je Lynk & Co-auto.

1.4 Het voertuig ophalen
Als de door Lynk & Co aanbevolen werkplaats waar je auto wordt gerepareerd zich binnen 80 km van je huis of bestemming bevindt, dekt Lynk & Co Assistance de kosten voor een taxi of andere mobiliteitsmiddelen naar keuze ter waarde van maximaal € 50. 

Als de door Lynk & Co aanbevolen werkplaats waar je auto wordt gerepareerd zich meer dan 80 km van je huis of bestemming bevindt, dekt Lynk & Co Assistance een enkele reis in de eerste klas per trein of (veer)boot voor één persoon. Als de reis per trein of (veer)boot langer dan zes uur duurt, krijg je in plaats daarvan de optie voor één vliegticket (economyclass).

Bij ongeval, (poging tot) diefstal en vandalisme zijn deze vergoedingen niet van toepassing. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsmaatschappij. Als je een Lynk & Co-maandabonnement hebt, kun je in deze gevallen contact opnemen met Lynk & Co.

1.5 Repatriëring (berging van het voertuig) 
Lynk & Co Assistance dekt de repatriëring van je auto als reparatie niet binnen drie werkdagen mogelijk is. Als klant heb je de keuze uit twee mogelijkheden:
• reparatie bij een lokaal servicepunt en vergoeding tot € 250 voor onkosten*, of
• maximaal vijf dagen beschikking over een lokale huurauto.

* kosten kunnen bijvoorbeeld bezoek aan een restaurant, pretpark of museum of extra dagen met de huurauto zijn. Bewaar al je betalingsdocumenten.

1.6 Bedrijfsvoertuigen

Taxi’s, huurauto’s, politieauto’s, ambulances, rijschoolauto’s enz. vallen alleen onder de dekking voor reparatie langs de weg, berging langs de weg of off-road berging, zie 1.1 en 1.2.

Lynk & Co Assistance biedt geen dekking voor:
Voertuigen die betrokken zijn bij autoraces, rally’s, snelheids- of duurtests, oefenritten of ritten buiten officiële wegen.
Opzettelijke schending van de wet in verband met het besturen van het voertuig.
Oorlog of risico op oorlog, revolutie, oproer, staking, terroristische daad, radioactiviteit, aardbeving, atmosferische storingen of een andere gebeurtenis die als overmacht kan worden aangemerkt
Hulp die door de eigenaar van het voertuig of een andere persoon is ingeroepen zonder eerst contact op te nemen met Lynk & Co Assistance en toestemming voor de hulp te krijgen.
Verlies van eigendommen of kosten van stilstand.
Btw (belasting over de toegevoegde waarde) wanneer jij of de eigenaar/verhuurder van het voertuig voor een dergelijke belasting aangifte moet doen.
Voertuigen die als geschorst zijn geregistreerd.
Kosten voor reparatie en reserveonderdelen.
Hulpvoertuigen 
Kosten voor gevolgschade, reparaties en reserveonderdelen in verband met lekke banden zijn niet gedekt.
Voertuigen die zijn aangepast met aftermarket-onderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd door Lynk & Co. Verslechtering van de hoogspanningsaccu, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de juiste oplaadapparatuur. Alle andere uitzonderingen of beperkingen die in het status- en garantieboekje van het voertuig worden beschreven. 
Lynk & Co Assistance is niet geldig voor schade die wordt gedekt door een andere garantie of waar de leverancier of een andere partij, volgens de wet of een vergelijkbare verplichting, verantwoordelijk voor is.
Lynk & Co Assistance dekt geen kosten van banden of reserveonderdelen die nodig zijn voor reparaties, ongeacht of het voertuig moet worden geborgen of niet.
Lynk & Co Assistance dekt geen kosten voor het leegpompen en bijvullen met het juiste type brandstof, noch de kosten van de brandstof zelf of van eender welke reparatie of reserveonderdeel, noch de alternatieven vermeld onder 1.3.

Pech op Franse snelwegen
Snelwegen in Frankrijk zijn in particulier beheer, dus als je op een Franse snelweg of
servicegebied van een Franse snelweg pech krijgt, kan Lynk & Co Assistance geen hulp naar je toesturen.
1. Als je een praatpaal kunt bereiken en daar op de knop drukt, zal de politie hulp naar je
locatie sturen.
2. Met een openbare telefoon kun je 17 bellen en met een mobiele telefoon 112.
3. Nadat je van de snelweg of het servicegebied bent weggesleept, moet je voor verdere hulp contact opnemen met Lynk & Co Assistance.

(Mobiele) telefoonkosten
Lynk & Co Assistance vergoedt geen kosten voor telefoongesprekken die je in
verband met pech maakt (waaronder mobiele telefoongesprekken). Het kan zijn dat
Lynk & Co Assistance naar een mobiele of autotelefoon terugbelt, maar de telefoonaanbieder
kan voor dit gesprek kosten in rekening brengen. Sommige telefoonaanbieders kunnen kosten aanrekenen voor oproepen naar gratis telefoonnummers. De regels voor het gebruik van mobiele en autotelefoons verschillen van land tot land.

Vraag bij je telefoonaanbieder na of jouw telefoon voor de landen waarin je reist voldoet aan de eisen en normen.

Naar boven