LYNC&CO
Mobilitetsval

Policy för skälig användning – dataanvändning för uppkopplade tjänster

Den här policyn för skälig användning gäller användning av Lynk & Co-uppkopplingen (”Lynk & Co”, ”Vi”) som tillhandahålls alla Lynk & Co-kunder (”Du”, ”Din”). 

Alla Lynk & Co-bilar (en ”Lynk & Co-bil”) har uppkopplade tjänster såsom, men inte begränsat till, onlinenavigering, tredjepartsappar (”3p-appar”) och bildelning (tillsammans kallade ”Uppkopplade tjänster”) som kräver användning av mobiluppkoppling.  

Din åtkomst till mobiluppkopplingen som behövs för de uppkopplade tjänsterna är del av en gemensam åtkomst och din användning av mobiluppkopplingen som medföljer din Lynk & Co-bil omfattas därför av denna policy för skälig användning. För att säkerställa att alla Lynk & Co-medlemmar kan använda de uppkopplade tjänsterna och mobiluppkopplingen, förbehåller sig Lynk & Co rätten att upphäva din åtkomst till eller användning av vissa uppkopplade tjänster om din användning inbegriper mycket stora datavolymer, volymer som är oproportionerliga jämfört med andra användare eller om din användning av mobiluppkopplingen strider mot gällande lagstiftning. Lynk & Co kan även upphäva din åtkomst av tekniska skäl och för att skydda andra funktioner i din Lynk & Co-bil. Din åtkomst till mobiluppkopplingen omfattas av tredjepartsvillkoren från mobilnätsoperatören, som finns här. Ta dig tid att bekanta dig med dessa villkor. 

Version 2.0