LYNC&CO

Fair use policy - gegevensverbruik connected services

Deze Fair use policy is van toepassing op het gebruik van de door Lynk & Co ('Lynk & Co', 'Wij') geleverde mobiele verbinding aan alle Lynk & Co-klanten ('jij', 'jouw'). 

Alle Lynk & Co-auto's (een 'Lynk & Co-auto') omvatten verbonden diensten zoals, maar niet beperkt tot, online navigatie, applicaties van derden ('3p-apps') en autodelen (gezamenlijk aangeduid als 'Verbonden diensten') waarvoor het gebruik van mobiele connectiviteit vereist is.  

Jouw toegang tot de mobiele verbinding die nodig is voor de Connected Services maakt deel uit van een gedeelde toegang en jouw gebruik van de mobiele verbinding die bij jouw Lynk & Co-auto wordt geleverd, is daarom onderworpen aan deze Fair use policy. Om ervoor te zorgen dat alle Lynk & Co-members de Verbonden diensten en mobiele verbinding kunnen gebruiken, behoudt Lynk & Co zich het recht voor om jouw toegang tot of het gebruik van bepaalde verbonden diensten op te schorten als jouw gebruik gepaard gaat met zeer grote hoeveelheden gegevens die niet in verhouding staan tot andere gebruikers of als je de mobiele verbinding gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving. Lynk & Co kan je toegang ook opschorten om technische redenen en om andere functies van jouw Lynk & Co-auto te beschermen. Je toegang tot de mobiele verbinding valt onder de algemene voorwaarden van de mobiele netwerkserviceprovider, die je hier kunt vinden. Neem alstublieft de tijd om jezelf hiermee vertrouwd te maken. 

Version 2.0