LYNC&CO
Mobilitetsval

Regler

Regler för Lynk & Co Sverige-kampanjen

· Kampanjen (”tävlingen”) organiseras av Lynk & Co Sales Sweden, bolagsregistreringsnummer 5592613045.

· Kampanjen startar den 12:e Juni 2023 och avslutas den 3:e Juli 2023

· Kampanjen är öppen för personer som är bosatta i Sverige, är över 21 år gamla och har haft ett giltigt körkort i minst 3 år och som dessutom är giltigt under de 3 kostnadsfria abonnemangsmånaderna.

· Vinsten för denna kampanj är tre kostnadsfria abonnemangsmånader för en Lynk & Co-bil. Vinsten har ett värde av 1 800 kronor (ett abonnemang kostar normalt 6 000 kronor per månad vilket inkluderar 1 250 kilometers körning. Nyttjade kilometer utöver 1 250 kilometer behöver vinnaren betala för). Vänligen notera att vissa kostnader, så som parkeringsavgifter, inte är inkluderade i vinsten och att vinnaren är ansvarig för dessa.

· Lynk & Co:s allmänna villkor för kampanjen gäller för vinnarens tre kostnadsfria abonnemangsmånader (vinsten) och finns tillgängliga här.

· Vinnaren kommer slumpmässigt väljas ut inom 10 dagar från det att kampanjen avslutas. Den lyckliga vinnaren kommer att bli kontaktad via mail. Om vinnaren inte gör anspråk på sin vinst inom 48 timmar kommer vi utse en ny vinnare.

· Vinnaren måste uppge sitt fulla namn och e-postadress, för att få del av all nödvändig information gällande godkännande och leverans av vinsten.

· För att nyttja vinsten behöver vinnaren acceptera våra allmänna villkor (länkade ovan) för de tre kostnadsfria abonnemangsmånaderna genom att signera ett ensidigt åtagande från Lynk & Co, vilket vi kommer tillhandahålla.

· Denna tävling är inte på något sätt kopplad till våra sociala mediekanaler i vilka kampanjen har annonserats.