logo

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van originele onderdelen van Lynk & Co

Geldig vanaf 1 juli 2021

Hieronder volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en levering (‘Algemene voorwaarden’) van alle originele reserveonderdelen van Lynk & Co (‘Reserveonderdelen’) die Lynk & Co Sales Belgium BVBA (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ‘onze’) aanbieden voor verkoop aan consumenten (‘je’, ‘jouw’, ‘consument’) in België.  

Wij raden je aan deze Algemene Voorwaarden door te lezen voordat je een Bestelling plaatst. Door een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. 

Naarmate zaken veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen, dus zorg ervoor dat je deze Algemene Voorwaarden leest voordat je een Bestelling plaatst, zelfs als je dit al eerder hebt gedaan. Bestellingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie die van toepassing is wanneer de Bestelling wordt geplaatst.

BEDRIJFSINFORMATIE 

Lynk & Co Sales Belgium BVBA,

Ondernemingsnummer: 0753.625.761

Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België

telefoon : +46 31 309 7570

e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com  

CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-58290

e-mail: hello@lynkco.com

1. BESTELLING  

1.1. Om te winkelen moet je de wettelijke bevoegdheid hebben om een bestelling te plaatsen en een overeenkomst aan te gaan. Dit betekent meestal dat je ouder moet zijn dan 18 jaar. Als we onbedoeld een overeenkomst aangaan met iemand die wettelijk niet in staat is om dit te doen, hebben we het recht om de Overeenkomst te herroepen, zelfs als de overeenkomst tussen ons niet automatisch ongeldig zou zijn. 

1.2. Een juridisch bindende overeenkomst voor de aankoop van Reserveonderdelen (een ‘Overeenkomst’) wordt gesloten wanneer een aanbod van Lynk & Co in reactie op een door jou ingediend verzoek schriftelijk door jou wordt aanvaard (een ‘Bestelling’). Wanneer je een aanbod van Lynk & Co accepteert, ga je een juridisch bindende Overeenkomst aan conform deze Algemene Voorwaarden. Alle voorwaarden die je hebt aangevraagd als onderdeel van de Bestelling zijn niet geldig tenzij we deze voorwaarden in het aanbod hebben opgenomen en deze voorwaarden daardoor duidelijk schriftelijk hebben aanvaard.

1.3. Zodra je het aanbod hebt geaccepteerd, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Bestelbevestiging’) die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons zal bevatten.

1.4. Op bepaalde reserveonderdelen kunnen bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden deze weergegeven in ons aanbod. 

1.5. Aangezien we met veel verschillende leveranciers samenwerken, impliceert of garandeert de mogelijkheid om reserveonderdelen aan te vragen op de Lynk & Co-website https://www.lynkco.com/nl-be (de ‘Site’) niet dat de specifieke reserveonderdelen op elk moment beschikbaar zullen zijn. 

1.6. Deze Algemene Voorwaarden zullen je wettelijke rechten als consument op geen enkele manier beperken. 

2. PRIJS EN BETALING 

2.1. De prijs die van toepassing is op je Bestelling van een of meerdere Reserveonderdelen wordt opgenomen in het aanbod en de bevestiging van de Bestelling. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in het aanbod en in de bevestiging van de Bestelling inclusief btw ('btw') maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing. Als er leveringskosten van toepassing zijn, wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod.  

2.2. Om je Bestelling te betalen, moet je betalen op basis van de factuur in de bevestiging van de Bestelling. Je moet de betaling uitvoeren ten laatste zeven (7) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de door Lynk & Co uitgegeven factuur (de ‘factuur’). Je betaalt in de valuta's vermeld in het aanbod en de factuur. We accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele toeslagen of kosten die door een derde partij worden toegevoegd, zoals, maar niet beperkt tot, banken of kredietkaartaanbieders. 

3. LEVERING

3.1. Voor Bestellingen die in België worden geplaatst, leveren we alleen binnen België. Levering vindt plaats op het adres dat is opgenomen in het aanbod en de bevestiging van de Bestelling. Aangezien wij geen Reserveonderdelen op voorraad hebben, mag je verwachten dat je Bestelling binnen twee (2) tot drie (3) werkdagen (om twijfel te voorkomen betekent dit maandag tot vrijdag (‘Werkdagen’)) na betaling van de Factuur en in ieder geval niet later dan twaalf (12) Werkdagen na ontvangst van de Bestellingsbevestiging zal worden geleverd. 

3.2. Levertijden zijn schattingen en hoewel we altijd ons best doen om binnen de geschatte leverperiode te leveren, kunnen we om verschillende redenen de exacte levertijd niet garanderen. We houden je op de hoogte als we niet kunnen leveren conform de geschatte periode.  

3.3. In sommige gevallen leveren we je Bestelling in meer dan één (1) zending. Mocht dit het geval zijn voor je bestelling, dan laten we het je weten. 

3.4. Wanneer je Bestelling wordt verzonden, blijven de Reserveonderdelen voor ons risico totdat de Reserveonderdelen door jou in bezit worden genomen, of door een vertegenwoordiger die in jouw naam handelt. Bij levering kunnen wij vragen dat jij, of de persoon die door jou is aangewezen om de Reserveonderdelen in ontvangst te nemen, een bewijs van identiteit toont en een leveringsbevestiging ondertekent.

3.5. Als je om welke reden dan ook je bestelling niet binnen zeven (7) kalenderdagen ophaalt of de levering ervan regelt volgens de door jou gekozen leveringsmethode, wordt je bestelling aan ons geretourneerd en brengen we de verzendkosten van de retourzending in rekening. 

4. HERROEPINGSRECHT

Wanneer je als consument een Overeenkomst met Lynk & Co afsluit via e-mail, heb je het wettelijke recht om deze Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen om welke reden dan ook te herroepen. 

4.1. Tijdsperiode

De periode van veertien (14) kalenderdagen dat je de overeenkomst kan herroepen (‘Herroepingsperiode’), begint op de dag na de dag dat jij of de door jou aangewezen persoon de Reserveonderdelen in bezit neemt. Als de reserveonderdelen in verschillende pakketten worden afgeleverd, begint de Herroepingsperiode op de dag na de dag dat jij of de door jou aangewezen persoon de laatste levering ontvangt. 

4.2. Je recht uitoefenen 

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Lynk & Co vóór het verstrijken van de herroepingsperiode op de hoogte stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Je kunt Lynk & Co binnen de Herroepingsperiode op welke manier dan ook op de hoogte brengen, maar bij voorkeur vragen wij je om 

• gebruik te maken van het herroepingsformulier, als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden (zie Bijlage 1), en
• een schriftelijke kennisgeving sturen naar het Engagement Center naar het e-mailadres dat vermeld staat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

Zodra je een duidelijke kennisgeving hebt verzonden van je intentie om de overeenkomst te herroepen, moet je de Reserveonderdelen terugsturen naar Lynk & Co. Om de Reserveonderdelen te retourneren, sturen we je een vooraf betaald retouretiket via e-mail na ontvangst van je kennisgeving van herroeping. Wij dragen de kosten voor de retourzending op voorwaarde dat je dit etiket gebruikt. Je moet de Reserveonderdelen overhandigen aan een bevoegde DHL-vertegenwoordiger, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop je de herroeping van deze overeenkomst hebt meegedeeld, De deadline van veertien (14) kalenderdagen wordt gehaald als je de reserveonderdelen terugstuurt voordat de veertien (14) kalenderdagen verlopen. Als je het etiket niet gebruikt, moet je zelf de retourkosten betalen. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 250 EUR. 

4.3. Terugbetaling

Wij vergoeden alle betalingen die wij van jou ontvangen, inclusief de leveringskosten, indien van toepassing (met uitzondering van aanvullende kosten die voortvloeien uit je keuze voor een leveringsoptie die niet de goedkoopste levering is zoals aangeboden door Lynk & Co) zonder onnodige vertraging, en in elk geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte werden gesteld van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen. We kunnen de vergoeding inhouden totdat we de Reserveonderdelen hebben ontvangen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de reserveonderdelen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst voorvalt. 

Wij vergoeden je via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt bij je betaling, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt verzocht of dit niet mogelijk is. Als je weet dat dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, neem dan contact op met Lynk & Co. Als we je om welke reden dan ook niet kunnen vergoeden via dezelfde betaalmethode of als er alternatieve regelingen nodig zijn, nemen we contact op om de terugbetaling te regelen. In elk geval zal je geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke vergoeding. 

4.4. Oorspronkelijke staat

Je hebt het recht om de Reserveonderdelen na ontvangst te onderzoeken om hun kenmerken en werking te controleren. We betalen alleen een volledige terugbetaling als de Reserveonderdelen worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin je ze hebt ontvangen, d.w.z. in de oorspronkelijke staat. Je bent aansprakelijk voor elke verminderde waarde van de Reserveonderdelen als gevolg van de behandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Reserveonderdelen vast te stellen. 

4.5. Bepaalde Reserveonderdelen vallen niet onder het recht om de Overeenkomst te herroepen. De Reserveonderdelen die niet onder het recht vallen om de Overeenkomst te herroepen zijn:
• Reserveonderdelen gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn,
• Reserveonderdelen die na levering, volgens van hun aard, onlosmakelijk worden vermengd met andere items.  

5. DEFECTE RESERVEONDERDELEN  

Als je Reserveonderdelen ontvangt die defect of beschadigd zijn, heb je een wettelijk recht om een claim in te dienen en een klacht in te dienen dat de Reserveonderdelen bij ontvangst niet in overeenstemming waren met de Overeenkomst. 

5.1. Het is belangrijk en we raden je aan om de Reserveonderdelen zorgvuldig te inspecteren wanneer je ze ontvangt, om er zeker van te zijn dat ze conform de Overeenkomst en niet beschadigd of defect zijn. Als je vindt dat de ontvangen Reserveonderdelen niet conform de Overeenkomst zijn of beschadigd of defect zijn, vragen wij je om Lynk & Co zo snel mogelijk te informeren, hetzij zodra je de Reserveonderdelen hebt ontvangen en de schade, fout of gebrek aan conformiteit hebt opgemerkt of wanneer dit duidelijk wordt. 

5.2. Je kan Lynk & Co op de hoogte brengen en je klacht registreren door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en indien mogelijk fotodocumentatie, die we je kunnen vragen te verstrekken voordat we beslissen of de Reserveonderdelen worden geretourneerd voor onderzoek, vervanging of reparatie.

5.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan conformiteit waarvan je op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte moest zijn toen je de Overeenkomst aanging om de Reserveonderdelen te kopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden veroorzaakt door materialen die door jou zijn geleverd. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor schade, verlies of storingen als gevolg van het gebrekkig gebruik van de Reserveonderdelen of normale slijtage. 

6. GARANTIE OP RESERVEONDERDELEN 

Nieuwe Reserveonderdelen worden geleverd met een garantie op Reserveonderdelen (‘Garantie’). Je kan information op Garantie hier vinden. Als consument moet je er rekening mee houden dat de Garantie aanvullende rechten biedt op de wettelijke rechten die door de wet worden verleend, zoals hierboven vermeld. Op jouw verzoek kan de garantie beschikbaar worden gesteld op een duurzaam medium. Neem contact op met het Engagement Center voor meer informatie.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen natuurlijk, voorzienbaar gevolg zijn van een schending van de Overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de Overeenkomst als de reden hiervoor te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen of als we worden verhinderd of vertraagd om te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou handelt) doet of niet doet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld verlies van winst of verlies van opportuniteiten. Om een vergoeding te kunnen claimen, moeten de verliezen of uitgaven hebben plaatsgevonden. Wij zijn slechts aansprakelijk tegenover jou als consument en dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering.

8. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Wij behouden ons het recht voor een beroep te doen op onderaannemers om onze verbintenissen na te komen en kunnen onze rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden overdragen of toewijzen. Dit heeft geen invloed op jouw rechten en onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Het is je niet toegestaan om rechten of onvervulde verplichtingen over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. GEGEVENSBESCHERMING

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je je registreert of een verzoek indient, een aanbod aanvraagt, de site van Lynk & Co gebruikt en een bestelling plaatst. Informatie over onze verwerking van je persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid dat hier beschikbaar is. 

10. SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook, niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED 

Alle Overeenkomsten tussen jou en Lynk & Co worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, tenzij anders duidelijk vermeld. 

Als de verplichte wettelijke voorschriften voor consumentenbescherming in je land van verblijf bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor jou, zijn dergelijke bepalingen van toepassing. 

Als consument kan je een gerechtelijke procedure met betrekking tot de Overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechtbank van je woonplaats of de bevoegde rechtbank van onze vestigingsplaats.

Als we onze rechten tegen jou als consument willen afdwingen, zullen we dit alleen doen in de rechtbanken van het rechtsgebied waarin je woonachtig bent.

12. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN 

Als je als consument een claim of klacht hebt die je niet met Lynk & Co kan afhandelen, heb je ook de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten, zoals jij, klachten kunnen afhandelen die voortvloeien uit online aankopen, buiten de rechtbank. Het ODR-platform is toegankelijk op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Indien de Reserveonderdelen werden verkocht door een Belgisch filiaal van Lynk & Co, kan u ook steeds de Belgische Consumentenombudsdienst contacteren via https://consumentenombudsdienst.be/nl

We zijn niet verplicht of gehouden om een alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen met jou op te lossen, tenzij anders duidelijk vermeld.

BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

—  Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België, e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com

—  Ik/wij (*) verklaar/vermelden hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroepen, 

—  Besteld op (*)/ontvangen op (*), 

—  Naam van de consument(en), 

—  Adres van consument(en), 

—  Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt gemeld), 

—  Datum 

(*) Schrappen wat niet past. 

 

Version 1.0