LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van gebruikte Lynk & Co auto's aan consumenten

Geldig vanaf 1 augustus 2022
Lynk & Co logo

Welkom op de Lynk & Co website https://www.lynkco.com/nl-nl/ (de "Site").

1. Inleiding 
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering ("Algemene Voorwaarden") van gebruikte auto's van Lynk & Co (“Gebruikte Auto('s)") door Lynk & Co Sales Netherlands B.V. of een van haar Gelieerde Ondernemingen ("Lynk & Co", "wij", "ons", "onze") aan jou als consument ("jij", "jou", "jouw"). 

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop en levering van Gebruikte Auto's en zijn niet van toepassing op de andere diensten van Lynk & Co, zoals abonnements- en deeldiensten.  Indien jij geïnteresseerd bent in een van deze diensten, gelieve hier de afzonderlijke toepasselijke voorwaarden te raadplegen.

Wij raden jou aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens een Opdracht (zoals hieronder gedefinieerd) bij ons te plaatsen. Door het plaatsen van een Opdracht (zoals hieronder gedefinieerd) ga jij ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden en bevestig jij dat jij deze hebt gelezen.

2. Bedrijfsinformatie
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., registratienummer van bedrijf 78438780
Adres: Rokin 75 15, 1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +46 31 309 7570
E-mail: hello@lynkco.com

3. Contactgegevens
Lynk & Co Customer Engagement Center ("Engagement Center")
Telefoonnummer: 0800-0233377
E-mail: hello@lynkco.com

“Gelieerde Onderneming" betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB, een Zweedse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bedrijfsregistratienummer 559151-8161. 

4. Documenten die de overeenkomst vormen  
De overeenkomst voor jouw aankoop van een Gebruikte Auto bestaat uit de volgende contractuele documenten, die samen het "Contract" vormen tussen jou en ons:
A. De Opdrachtbevestiging; en
B. Deze Algemene Voorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie hebben de documenten voorrang in de volgorde zoals hierboven, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. 

Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn op aanvullende goederen of diensten die jij van ons koopt.

Deze Algemene Voorwaarden beperken jouw wettelijke rechten als consument op geen enkele wijze.

Wij kunnen de voorwaarden van de documenten en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden aan jou doorgegeven. De meest recente versies van de documenten en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen, zijn altijd van toepassing op het Contract.  

5. Bestelproces
5.1. Opdrachten
Jij kunt online een Opdracht plaatsen voor de aankoop van een Gebruikte Auto ("Opdracht") via de Lynk & Co website of gerelateerde Lynk & Co mobiele sites en applicaties die beschikbaar zijn in Nederland (de "Online Winkel"). Jij kunt ook een Lynk & Co-club ("Club") of een Lynk & Co-tour ("Tour") bezoeken in Nederland. Om een Opdracht te plaatsen, moet jij alle gevraagde informatie naar waarheid en correct verstrekken en moet jij de wettelijke bevoegdheid hebben om een wettelijk bindende koopovereenkomst aan te gaan. 

Gebruikte Auto's worden aangeboden in verschillende categorieën die jou worden getoond en die elk worden gedefinieerd door een reeks verschillende maximumwaarden, zoals kilometerstand en leeftijd (elk een "Categorie"). Jij kunt jouw Opdracht specificeren door een Gebruikte Auto uit de door jou gewenste Categorie aan te vragen, alsmede een van de andere configuraties die voor jou beschikbaar zijn (bijv. kleur). De waarden vermeld voor elke Categorie zijn maximumwaarden en de werkelijke overeenstemmende waarden van jouw Gebruikte Auto zullen, na bevestiging door Ons, deze waarden niet overschrijden. 

Het aangaan van dit Contract is afhankelijk van jouw kredietscore en of jij in aanmerking komt. Voordat wij jouw Opdracht accepteren en jou de Opdrachtbevestiging sturen, behouden wij ons daarom het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. 

Voor alle duidelijkheid: de weergave van Gebruikte Auto's in de Online Winkel of op een advertentieplatform (van derden) impliceert of garandeert niet dat de Gebruikte Auto('s) in de weergegeven Categorieën op een bepaald moment beschikbaar is (zijn). Indien jij als consument meer dan één (1) Opdrachtaanvraag plaatst, behouden wij ons het recht voor om dergelijke extra Opdrachtaanvragen te annuleren. Alle Gebruikte Auto's zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien wij, om welke reden dan ook, niet in staat zijn jouw Opdracht uit te voeren, zullen wij contact met jou opnemen om jou dit zo snel mogelijk te laten weten. 

Door het plaatsen van een Opdracht bevestig en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een van de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Gebruikte Auto niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijk persoon. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal jouw Opdracht onmiddellijk worden geannuleerd. Verder behouden wij ons het recht voor jou geen kosten te vergoeden en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde vergoedingen of een deel van de Prijs van aankoop.  Waar zulks passend en noodzakelijk is, zullen de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis worden gesteld.

5.2. Bindend Contract
Zodra wij jouw Opdracht hebben verwerkt en hebben bevestigd dat wij jouw Opdracht kunnen uitvoeren, sturen wij jou een schriftelijke opdrachtbevestiging (“Opdrachtbevestiging"). Jij gaat een bindend Contract met ons aan wanneer jij de Opdrachtbevestiging ontvangt. Als jij de Opdrachtbevestiging niet binnen twee tot vier (2-4) werkdagen ontvangt, neem dan contact op met Engagement Center. 

Een geautomatiseerd bericht dat door ons aan jou wordt verzonden in antwoord op jouw Opdracht vormt geen formele Opdrachtbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig is aangegeven. De Opdrachtbevestiging zal de volledige inhoud van het Contract weergeven.

5.3. Jouw Opdracht wijzigen
Indien jij een reeds geplaatste Opdracht wenst te wijzigen, vragen wij jou contact op te nemen met het Engagement Center. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat dit mogelijk is, zullen wij ons best doen om jou tegemoet te komen, zolang jouw verzoek om jouw Opdracht te wijzigen is gedaan voordat jij jouw Opdrachtbevestiging hebt ontvangen. Daarna is het niet meer mogelijk jouw Opdracht te wijzigen. NB dit is niet van toepassing is op wijzigingen in de levering die jou worden uitgelegd in Artikel 8 hieronder.

6. De auto
Jouw Gebruikte Auto is een gebruikt voertuig en zal als dusdanig onderhevig zijn aan de slijtage die mag worden verwacht op basis van de leeftijd en de afgelegde kilometers van de Gebruikte Auto. 

Om er zeker van te zijn dat de samenstelling van jouw Gebruikte Auto is zoals jij wenst, vragen wij jou om de Opdrachtbevestiging nauwkeurig door te nemen en ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten die jij vindt. NB afhankelijk van factoren zoals de gekozen leveringsmethode, kunnen de exacte kilometerstand en leeftijd van de Gebruikte Auto op het moment van de levering iets hoger zijn dan de waarden die aan jou werden voorgesteld toen jij de Opdrachtbevestiging ontving, maar ze zullen de maximumlimiet van de gekozen Categorie niet overschrijden. 

Houd er rekening mee dat hardware, software of andere productkenmerken die worden vrijgegeven nadat jij jouw Opdracht hebt geplaatst, niet zullen worden opgenomen in de samenstelling van de Gebruikte Auto die jij hebt gekozen. Wij behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen aan de specificaties of om kleine technische aanpassingen aan de Gebruikte Auto door te voeren nadat een Contract werd afgesloten, voor zover dergelijke wijzigingen geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of de prestaties van de Gebruikte Auto.

7. Annulering van de opdracht 
Indien jij jouw Opdracht voor jouw Gebruikte Auto wenst te annuleren, kun jij dit te allen tijde doen totdat jouw Gebruikte Auto is geleverd door contact op te nemen met Engagement Center. Als jij jouw Opdracht annuleert in de periode tussen jouw bevestiging van de Opdracht en onze afgifte van de Opdrachtbevestiging, zullen wij jou de Reserveringskosten (zie 8.1 hieronder) volledig terugbetalen. Wij streven ernaar jou de reserveringskosten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na jouw annulering, terug te betalen via dezelfde betaalmethode die jij voor de betaling van jouw reserveringskosten hebt gebruikt. 

Indien jij jouw Opdracht annuleert na ontvangst van jouw Opdrachtbevestiging, stem jij ermee in dat wij de door jou betaalde Reserveringskosten kunnen houden. Jij aanvaardt dat dit een billijke raming is van de werkelijke kosten die wij maken om jouw Opdracht te verwerken en de Gebruikte Auto door te verkopen.

8. Prijs en betaling 
8.1. Prijs
Prijzen van Gebruikte Auto's van Lynk & Co worden vastgesteld voor elk van de beschikbare Categorieën en worden jou getoond in de Online Winkel of op de manier die voor jou van toepassing is ("Prijs"). Tenzij wij anders vermelden, zijn de vermelde prijzen inclusief belasting over de toegevoegde waarde (“btw"), maar exclusief leveringskosten, indien deze van toepassing zijn. 

De betaling van de Prijs van jouw Gebruikte Auto van Lynk & Co wordt opgesplitst in twee (2) termijnen. De eerste termijn zijn de terugvorderbare reserveringskosten (“Reserveringskosten"), te betalen overeenkomstig onderstaand artikel 8.2. De tweede termijn van het resterende bedrag van de Prijs dient te worden betaald overeenkomstig het hierna volgende artikel 8.3. 

8.2. Reserveringskosten
Bij het plaatsen van jouw Opdracht, moet jij de Reserveringskosten van EUR 500,00 betalen. Deze moet jij betalen wanneer jij jouw Opdracht plaatst.

Jij kunt jouw Reserveringskosten betalen op de wijze die jou bij het plaatsen van jouw Opdracht wordt voorgesteld. Wij accepteren over het algemeen de volgende betaalmethoden: creditcard en betaalpas, en SEPA automatische incasso. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Opdracht niet te accepteren en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Wij accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie ("EU") en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of toeslagen toegevoegd door een derde partij, zoals, maar niet beperkt tot, banken of creditcardbedrijven.  

Alle houders van creditcards en betaalpassen zijn onderworpen aan de validatie- en autorisatiecontrole van de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van de creditcard of betaalpas weigert de betaling naar ons goed te keuren, krijg jij een bericht dat de betaling niet kon worden uitgevoerd. In het geval dat jouw betaling niet kan worden voldaan, probeer het dan opnieuw of neem contact op met het Engagement Center voor ondersteuning. Indien de Reserveringskosten, om welke reden dan ook, niet kunnen worden betaald, kan geen Opdracht worden geplaatst. 

8.3. Definitieve Prijs 
De definitieve Prijs voor de aankoop van jouw Opdracht dient uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de door jou gekozen datum van levering te zijn voldaan. 

Wanneer de tijd voor betaling van de definitieve Prijs nadert, zullen wij betalingsinstructies sturen naar het e-mailadres dat jij hebt opgegeven bij jouw opdrachtverzoek. Jij kunt het restant van de Prijs betalen via SEPA overschrijving. Alle gegevens voor het doen van jouw laatste betaling zullen, zoals hierboven vermeld, worden opgenomen in de betalingsinstructies, maar mocht jij vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Engagement Center. 

In het geval dat jij ervoor hebt gekozen om een lening af te sluiten met onze financiële dienstverlener, betaal jij in plaats van de definitieve Prijs van aankoop zoals hierboven vermeld, een aanbetaling van het bedrag dat door jou is gekozen bij het plaatsen van de Opdracht en dat is bevestigd in jouw Opdrachtbevestiging (de 'Aanbetaling'). Dit dien jij uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van het door jou gekozen tijdstip van levering te doen. 

8.4. Veilig betalen met bankpas / creditcard 
Bij het invoeren van jouw betalingsgegevens, zullen jouw gegevens in een gecodeerde vorm via een beveiligde lijn veilig worden overgebracht naar onze betalingsdienstaanbieder ("PSP") en daar worden verwerkt. 

8.5. Betalingsachterstanden en opzegging 
Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van jouw Opdracht volgens het Contract. Wij zijn niet verplicht om jouw Opdracht te leveren voordat wij de volledige betaling of Aanbetaling hebben ontvangen. Indien de betaling niet wordt uitgevoerd volgens artikel 8.3  hierboven, ontvang jij één (1) betalingsherinnering op het e-mailadres dat jij aan ons hebt opgegeven bij het plaatsen van jouw Opdracht. 

Als volledige betaling of Aanbetaling niet binnen drie (3) dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om het Contract onmiddellijk te beëindigen zonder jou een herinnering of andere mededeling te sturen. Mocht dit gebeuren, dan heb jij geen recht op terugbetaling van de Reserveringskosten. 

8.6. Toets kredietwaardigheid
Wij behouden ons het recht voor om een beoordeling uit te voeren van jouw geloofwaardigheid en geschiktheid op basis van jouw persoonlijke gegevens en jouw kredietwaardigheid. Als jij kiest voor betaling per creditcard of betaalpas, behouden wij ons het recht voor om de geldigheid van de credit card of betaalpas te controleren, alsook de kredietwaardigheid ervan in relatie tot de waarde van de Opdracht en of jouw persoonlijke gegevens correct zijn en overeenstemmen met de gegevens die in de Opdracht zijn vermeld.

Wij behouden ons het recht voor om een kredietinformatiebureau in te schakelen. Een kredietinformatiebureau kan de gegevens van die zoekopdracht (search footprint) in jouw kredietdossier vastleggen die door andere organisaties kan worden gezien. Jij kunt ook een bericht krijgen van het kredietinformatiebureau dat wij een geloofwaardigheidscontrole op jou hebben uitgevoerd, en wij kunnen Opdrachten of de door jou gekozen betalingsoptie weigeren, op basis van de beoordeling. Indien jij een krediet wordt geweigerd, heb jij het recht op de hoogte te worden gebracht van de reden van die weigering.

9. Levering
9.1. Algemeen
De verschillende leveringsmethoden die wij aanbieden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en van de voorwaarden van ons leveringsbeleid, dat  hier op onze website te vinden is (het "Leveringsbeleid"). Levering is alleen mogelijk binnen Nederland. 

Indien jou niets anders schriftelijk is medegedeeld, zijn in de leveringskosten douanerechten en overheidsheffingen, verzend- en administratiekosten voor levering aan jou inbegrepen, maar geen leveringskosten voor retourzendingen.

Voordat jij jouw Opdracht plaatst, kun jij de leveringsmethoden en eventuele bijbehorende kosten in de Online Winkel of op een andere passende wijze zien. Jij kunt de door jou gewenste leveringsmethode voor jouw Gebruikte Auto kiezen wanneer jij jouw Opdracht plaatst. Als jij jouw Opdracht hebt geplaatst, zullen wij binnen twee tot vier (2-4) werkdagen nadat wij aan jou jouw Opdrachtbevestiging hebben gestuurd, via het Engagement Center contact met jou opnemen om de levering van jouw Gebruikte Auto te regelen en jou te laten weten welke levertijden beschikbaar zijn voor de door jou bij het plaatsen van de Opdracht gekozen leveringsmethode. Wanneer jij jouw levertermijn hebt gekozen, wordt deze schriftelijk aan jou bevestigd. 

Als jij niet in staat bent om de Gebruikte Auto bij levering in bezit te nemen, maar in plaats daarvan een persoon wilt aanwijzen die hem voor jou in bezit neemt, dien jij ons van tevoren schriftelijk de naam van die persoon te laten weten.
Bij de levering kunnen we jou of de persoon die door jou werd aangeduid om de Gebruikte Auto in ontvangst te nemen, vragen een identiteitsbewijs te tonen en een leveringsbevestiging te ondertekenen. Wij behouden ons het recht voor om een Gebruikte Auto niet aan jou of de persoon die door jou is aangewezen te overhandigen zonder identiteitsbewijs. 

9.2. Wijzigingen in de levering 
Jij kunt, in bepaalde gevallen, de door jou gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zullen wij ons best doen aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit alleen tegen een annuleringsvergoeding, die jij verschuldigd bent. Wij zullen jou altijd informeren alvorens in te stemmen met de leveringswijziging indien er annuleringskosten van toepassing zijn. Indien jij de leveringsmethode wijzigt van een methode die wij gratis leveren naar een leveringsmethode die wij tegen een vergoeding leveren, zullen wij de leveringsvergoeding optellen bij jouw definitieve Prijs.

Voor meer details of jij jouw leveringsmethode kunt wijzigen en hoe jij dat kunt doen, alsook in welke situaties er voor wijziging van de gekozen leveringsmethode een vergoeding wordt berekend, verwijzen wij jou naar het Leveringsbeleid. 

9.3. Vertraagde levering 
Levertijden zijn schattingen en hoewel wij altijd ons best doen om binnen de geschatte periode te leveren, kunnen wij het exacte tijdstip van levering niet garanderen. 

Indien wij moeilijkheden ondervinden om de Gebruikte Auto aan jou te leveren, zullen wij jou per vroegst mogelijke gelegenheid informeren dat de levering vertraagd is en jou een geschatte nieuwe leveringstermijn geven. Lees het leveringsbeleid voor meer informatie over hoe we omgaan met vertraagde levering. Indien het tijdstip van levering van jouw Gebruikte Auto voor jou van essentieel belang is, dien jij ons hiervan op de hoogte te brengen wanneer jij jouw Opdracht plaatst. 

9.4. Kenteken
De gegevens van het kenteken voor jouw Gebruikte Auto zullen jou vóór of bij de levering van jouw Gebruikte Auto worden meegedeeld.  

9.5. Niet-afgenomen Opdrachten 
Als Jij, om welke reden dan ook, jouw Gebruikte Auto niet ophaalt op de door jou gekozen leveringswijze en -tijd, wordt jouw Opdracht naar ons teruggestuurd en zullen wij jou de leveringskosten voor de terugzending in rekening brengen, zoals gespecificeerd in het Leveringsbeleid. 

10. Eigendom en eigendomsrecht
De eigendom en het eigendomsrecht van de Gebruikte Auto gaan pas op jou over wanneer de volledige betaling is verricht. Indien, ten gevolge van een vertraagde betaling door jou, de Gebruikte Auto aan jou geleverd wordt vóór ontvangst van de laatste betaling, behouden wij ons het recht voor om de Gebruikte Auto terug in bezit te nemen zonder jou op de hoogte te brengen van ons voornemen. 

11. Wettelijk recht op herroeping  
Wanneer jij een Opdracht bij ons plaatst via de Online Winkel, heb jij een wettelijk recht om het Contract, om welke reden dan ook, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Gebruikte Auto te annuleren. 

Dit wettelijke recht is niet van toepassing op een Gebruikte Auto die in een Club of bij een Tour is gekocht.

11.1. Periode
De periode van veertien (14) dagen die jij hebt om het Contract te annuleren, begint vanaf de dag dat jij of de door jou aangewezen persoon, jouw bestelde Gebruikte Auto in bezit neemt. 

11.2. Jouw recht uitoefenen
Om jouw recht op annulering uit te oefenen, moet jij ons vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen in kennis stellen van jouw beslissing, waarbij jij duidelijk vermeldt dat jij gebruik wenst te maken van jouw recht op annulering. 

Jij kunt ons binnen de periode van veertien (14) dagen op elke manier op de hoogte brengen, maar wij verzoeken jou bij voorkeur:
A. Het annuleringsformulier te gebruiken dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie bijlage A)
B. Een schriftelijke kennisgeving aan het Engagement Center per brief of e-mail te sturen naar het adres dat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden staat vermeld.

11.3. Teruggave
Zodra jij ons een duidelijke en ondubbelzinnige kennisgeving hebt gestuurd van jouw intentie om de overeenkomst te annuleren, moet jij de Gebruikte Auto aan ons terugbezorgen. De kosten van het terugbrengen komen voor jouw rekening. Om de Gebruikte Auto aan ons terug te bezorgen nadat jij jouw recht op annulering hebt uitgeoefend, kun jij kiezen tussen één van de twee onderstaande opties. Jij moet het Engagement Center vóór het inleveren van de Gebruikte Auto op de hoogte brengen van de manier waarop jij van plan bent dit te doen, zodat wij jou kunnen ondersteunen bij jouw inlevering:
A. De Gebruikte Auto binnen veertien (14) dagen nadat jij ons op de hoogte hebt gebracht van jouw voornemen om de overeenkomst te annuleren, op jouw eigen kosten terugbrengen naar een centraal servicepunt ("CSP") dat wordt vermeld in het Leveringsbeleid, of
B. Ons verzoeken dat wij jouw Gebruikte Auto op jouw kosten ophalen op een door jou en het Engagement Center overeengekomen locatie. Jouw verzoek en reservering voor ons om jouw Gebruikte Auto op te halen moet gebeuren binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat jij ons informeert over jouw intentie om de overeenkomst te annuleren.

11.4. Kosten van teruggave 
Zoals hierboven vermeld, moet jij de kosten voor de teruggave betalen. Dit geldt ook wanneer jij gebruik maakt van de door Lynk & Co aangeboden retourservice. De kosten voor het inleveren van een Gebruikte Auto bedragen momenteel ongeveer 350 euro. 

11.5. Terugbetaling
Wij zullen jou zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan veertien (14) dagen na de dag waarop wij de Gebruikte Auto of het bewijs van teruggave hebben ontvangen, de aankoopprijs en eventuele leveringskosten vergoeden die jij voor jouw Opdracht hebt betaald (met uitzondering van extra leveringskosten die het gevolg zijn van jouw keuze voor een andere leveringsoptie dan de goedkoopste leveringsoptie die wij aanbieden), maar niet de Reserveringskosten.

Wij betalen jou terug via dezelfde betaalmethode die jij voor jouw betaling hebt gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is. In dat geval neemt het Engagement Center contact met jou op.

11.6. Originele staat
Wij garanderen alleen een volledige terugbetaling indien de Gebruikte Auto in dezelfde staat als waarin jij hem ontvangen hebt, d.w.z. in de originele staat, aan ons wordt terugbezorgd. Dit betekent dat het jou is toegestaan om met de Gebruikte Auto te rijden om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, maar dat jij tegenover ons aansprakelijk bent voor de waardevermindering van de Gebruikte Auto die het gevolg is van een manipulatie die verder gaat dan wat noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de Gebruikte Auto vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en de werking van de Gebruikte Auto te bepalen, mag jij met de Gebruikte Auto tot 500 (vijfhonderd) kilometer rijden. Als jij deze limiet overschrijdt, hebben wij het recht EUR 0,50 (vijftig cent) per overschreden kilometer incl. btw in te houden. Voor de duidelijkheid: dit doet geen afbreuk aan ons recht om andere bedragen in te houden die verschuldigd zijn voor de waardevermindering van de Gebruikte Auto overeenkomstig dit artikel 11.6. 

Wanneer wij de teruggeleverde Gebruikte Auto hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en als jij de Gebruikte Auto meer hebt gebruikt dan nodig is om er zeker van te zijn dat deze in volledig werkende staat is en om de kenmerken ervan vast te stellen, zullen wij een bedrag dat evenredig is met de waardevermindering van de Gebruikte Auto aftrekken van het bedrag dat jou zal worden terugbetaald. 

12. Gebreken
Indien jij, na ontvangst van jouw Gebruikte Auto, vaststelt dat deze defect of beschadigd is, heb jij een wettelijk recht om een claim in te dienen en te klagen dat de auto bij ontvangst niet in overeenstemming is met jouw Opdracht. Het is belangrijk en wij raden jou aan jouw Gebruikte Auto zorgvuldig te inspecteren wanneer jij hem ontvangt om er zeker van te zijn dat hij overeenstemt met jouw Opdracht en niet beschadigd of defect is. Wij behouden ons het recht voor om samen met jou deel te nemen aan een inspectie van de Gebruikte Auto bij aflevering of afhaling en om het resultaat van de inspectie te laten opnemen in een protocol. De beoordeling van de Gebruikte Auto zal gebaseerd zijn op de kenmerken van de Gebruikte Auto op het moment van levering.

Indien jij vaststelt dat de door jou ontvangen Gebruikte Auto, ondanks onze inspanningen, niet conform is met het Contract, beschadigd is of gebreken vertoont, raden wij jou aan en vragen wij jou om ons dit zo snel mogelijk te laten weten, ofwel zodra jij de Gebruikte Auto hebt ontvangen en de schade, het gebrek en/of het gebrek aan conformiteit opmerkt, ofwel wanneer deze zich openbaart. 

Jij kunt ons dit laten weten en jouw klacht laten registreren door: 
A. Het invullen van een klachtenformulier dat beschikbaar is op de Site, of
B. Contact op te nemen met het Engagement Center.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan conformiteit waarvan jij op de hoogte was, of redelijkerwijze op de hoogte kon zijn toen jij het Contract met ons aanging. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het soort gebreken of schade die kan worden verwacht van een tweedehands voertuig, rekening houdend met de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor schade, verlies of defecten te wijten aan foutief gebruik van de Gebruikte Auto en/of slijtage en/of als gevolg van reparatiewerk aan de Gebruikte Auto door derden

13. Garantie
Gebruikte Auto's kunnen worden geleverd met een Garantie ('Garantie'). Wij verzoeken jou de voorwaarden en bijzonderheden van de Garantie, die in het Garantiecertificaat staan, te lezen en jou ermee vertrouwd te maken. Als consument dien jij er rekening mee te houden dat de Garantie jou extra rechten biedt naast de wettelijke rechten die hierboven zijn vermeld. Jij zult ook een kopie van de Garantie ontvangen wanneer jouw Gebruikte Auto aan jou wordt geleverd.

Op jouw verzoek kan de Garantie op een duurzame informatiedrager aan jou ter beschikking worden gesteld. Neem contact op met het Engagement Center voor meer informatie.

Elke aanspraak onder de Garantie vervalt indien door of namens jou (reparatie)werk is verricht aan de Gebruikte Auto, met inbegrip van onderdelen, materiaal en/of accessoires waarvoor een beroep op de Garantie wordt gedaan, zonder dat daarvoor onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen.

14. Handleiding  
Jij krijgt bij aflevering een handleiding ('Handleiding Auto') voor jouw Gebruikte Auto. De Handleiding Auto is beschikbaar in de Gebruikte Auto via de applicatie gebruikershandleiding in het infotainmentsysteem in de auto, in de Lynk & Co App, en online op de Site. De Handleiding Auto is jouw gids voor jouw Gebruikte Auto en bevat informatie over de werking van jouw Gebruikte Auto. Wij verzoeken jou de Handleiding Auto te lezen en er kennis van te nemen voordat jij jouw Gebruikte Auto gebruikt. De Handleiding Auto kan worden bijgewerkt en gewijzigd als er nieuwe functies voor jouw Gebruikte Auto worden uitgebracht. 

15. Pechhulpdienst
Via onze partner bieden wij een hulpdienst voor pech onderweg (roadside assistance service 'RSA') gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de eerste dag dat de Gebruikte Auto werd geregistreerd. Indien er sinds die registratie minder dan vierentwintig (24) maanden zijn verstreken, heb jij recht op de RSA tot het einde van die periode. Voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, kun jij de voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn op onze website hier

16. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen
Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot enige aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die geen natuurlijk, voorzienbaar gevolg is van een contractbreuk of voor het niet-nakomen van het Contract indien de reden hiervoor te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen of indien wij verhinderd of vertraagd worden om volgens het Contract te handelen door iets wat jij (of iemand die in jouw naam handelt) doet of nalaat. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld winstderving of verlies van kansen. Om schadevergoeding te kunnen eisen, moet de schade of de onkosten zich hebben voorgedaan en wij kunnen daarvan bewijzen opvragen. Wij zijn slechts aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet aansprakelijk voor enig verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten van jou of derden. Jij moet ons in dit verband vrijwaren tegen alle vorderingen. 

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor enig verlies of schade in verband met het Contract is beperkt tot de totale waarde van de Opdracht. 

17. Overmacht
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit Ccontract indien, en voor zover, het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de macht van de partij liggen en die de getroffen partij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of voorkomen met redelijke voorzorgsmaatregelen ("overmacht "). Overmacht kan onder meer (maar niet uitsluitend) bestaan uit natuurrampen, oorlog, opstand, terrorisme, burgerlijke onlusten, mobilisatie, algemene energieverstoring, inbeslagneming, monetaire beperkingen, epidemieën/pandemieën, wereldwijde tekorten en verstoringen in de bevoorrading, en overheidsingrijpen en/of -besluiten (met uitzondering van gebeurtenissen die worden veroorzaakt doordat de Partij haar verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving of dit Contract niet nakomt) en vergelijkbare omstandigheden.
Jouw verplichting tot betaling van de Koopprijs alsmede eventuele bijkomende kosten voortvloeiend uit of verband houdend met het Contract, zoals maar niet beperkt tot betaling van de Reserveringskosten, kan niet worden uitgesteld en/of vertraagd door een beroep op Overmacht.

18. Intellectueel eigendom  
In verband met de Gebruikte Auto, kun jij toegang krijgen tot functies of diensten die beschermd zijn door intellectueel eigendomsrechten (“IE"). Jouw licentie en rechten met betrekking tot het IE kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden van onze verbonden diensten ("Verbonden Diensten"), die jij kunt vinden op onze website hier. In gevallen dat de voorwaarden van de Verbonden Diensten het gebruik van functies of diensten beschermd door IE niet uitdrukkelijk regelen, verlenen wij jou een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke IE enkel te gebruiken (i) intern in combinatie met de Gebruikte Auto en voor het gebruik waarvoor de IE ter beschikking werden gesteld, en (ii) in overeenstemming met alle voorwaarden die op de intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn. 

De IE mogen niet worden verspreid of bekendgemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan is toegestaan volgens de toepasselijke voorwaarden voor de intellectuele eigendom. 

Binnen, of in verband met, de Gebruikte Auto kan jou toegang worden verleend tot IE van een derde partij (“3PIE"). Dergelijk 3PIE kan worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden uitgegeven door de derde partij, die wij jou kunnen verstrekken of toewijzen om te lezen of te downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en naleven van dergelijke voorwaarden. 

Tenzij anders vermeld in afzonderlijke voorwaarden van derden, is het gebruik van de 3PIE beperkt tot het gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de Gebruikte Auto en het geautoriseerde gebruik waarvoor de 3PIE ter beschikking werd gesteld. 

19. Eigendom van rechten
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video's en ander materiaal dat wordt weergegeven in de Online Winkel, in onze Clubs of in marketingmateriaal, evenals IE die wordt weergegeven in of in verband met de Gebruikte Auto zijn eigendom van, of in licentie gegeven aan ons en dergelijk materiaal mag niet worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming.

De afbeeldingen, video's en andere materialen die in de Online Winkel of in marketingmateriaal worden getoond, dienen uitsluitend ter illustratie. Wij hebben ons best gedaan de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Gebruikte Auto kan afwijken van de afbeeldingen. 

20. Overdracht van rechten en verplichtingen  
Wij behouden ons het recht voor om werkzaamheden uit te besteden om onze verplichtingen onder dit Contract na te komen en wij kunnen ook onze rechten onder het Contract toewijzen of overdragen aan een Gelieerde Onderneming of een derde partij. Dit zal geen invloed hebben op jouw rechten of onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Het is jou niet toegestaan het Contract, of enig deel daarvan, of de rechten of verplichtingen die hierin zijn vastgelegd, over te dragen of te cederen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21. Persoonsgegevens en privacy
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer jij je registreert, de Site gebruikt en een Opdracht plaatst. Informatie over onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens is te vinden in ons privacybeleid dat hier beschikbaar is. 

22. Verbonden diensten
De Gebruikte Auto is uitgerust met Verbonden Diensten, toegankelijk via het voertuig en de Lynk & Co app. Op de Verbonden Diensten zijn van toepassing (i) de algemene voorwaarden voor de Verbonden Diensten (beschikbaar op onze website hier), (ii) ons fair-use-beleid (beschikbaar op onze website hier), en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier).  De levering van de Verbonden Diensten is onderworpen aan jouw voorafgaande aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en jij dient ervoor te zorgen dat de bestuurders en passagiers op de hoogte zijn van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de bestuurder en elke passagier die gebruik maakt van de Verbonden Diensten. 

23. Scheidbaarheid
Indien een bepaling van het Contact of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar zou worden geacht, zal dit de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen niet beïnvloeden. 

24. Toepasselijk recht en jurisdictie
Alle contracten tussen jou en ons worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, tenzij duidelijk anders vermeld. 

Indien dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van de consument in het land waar jij verblijft bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor jou  zijn dergelijke bepalingen van toepassing. 

Jij kunt als Consument elke gerechtelijke procedure met betrekking tot het Contract aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van jouw woonplaats of de bevoegde rechtbank van onze vestigingsplaats.

Als wij onze rechten tegenover jou als consument willen uitoefenen, doen wij dit alleen in een rechtbank van het rechtsgebied waar jij woont.

25. Alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten
Als jij als consument een claim of klacht hebt die jij niet met ons kunt regelen, dan heb jij de mogelijkheid om jouw klacht ook voor te leggen aan het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie (het "ODR Platform") dat handelaren en consumenten, zoals jij, in staat stelt om klachten die voortkomen uit online aankopen, buiten de rechtbank om te regelen. Het ODR-platform is toegankelijk op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet verplicht om een beroep te doen op een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting om geschillen met jou op te lossen, tenzij duidelijk anders vermeld.

26. Meer informatie  
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.lynkco.com/nl-nl/terms-and-conditions Als jij ze wilt opslaan en archiveren, kun jij deze Algemene Voorwaarden afdrukken of opslaan als een PDF via de gebruikelijke commando's op jouw computer. 


Bijlage A - Modelformulier voor herroeping  
(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien jij je wenst terug te trekken)
- Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: hello@lynkco.com, 
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) jou hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*), 
- Besteld op (*)/ontvangen op (*), 
- Naam van de consument(en), 
- Adres van de consument(en), 
- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), 
- Datum 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Version 1.0